Епилепсията представлява хронично състояние, четвъртото по честота сред неврологичните заболявания, чийто основен признак са повтарящите се, непровокирани припадъци.

 
Диагнозата епилепсия се поставя при наличието на два непровокирани припадъка (или на един непровокиран припадък, но оценен висок риск от настъпването на още), които не са причинени от обратими медицински състояния като например алкохолната абстиненция или екстремно ниски стойности на кръвната захар.


Епилептичният припадък се дължи на свръхразряд (свръхвъзбудимост) на определена полупация неврони в даден участък на мозъка. Практически всяка функция, която е подвластна на мозъка, като например движение, сетивно възприятие за топло, студено, вкусово или мирисно усещане, зрителна перцепция и т.н., може да се изяви под формата на епилептичен припадък.Причини за появата на епилепсия

Една част от случаите на епилепсия може да се свържат с фамилна обремененост или скорошна мозъчна травма, но често причината остава напълно неизвестна. При някои от тези пациенти, в основата на появата на епилепсия може да стои определен генетичен дефект.


Някои от фактите относно епилепсията и причините за нейната поява са:

 

 • При част от пациентите с неясна причина за поява на епилепсия, е възможно наличието на генетичен дефект. Към днешна дата възможностите за изследване в тази насока обаче са ограничени;
 • При около 3 на 10 човека с епилепсия се наблюдава структурна промяна в мозъка;
 • В детска възраст появата на епилепсия може да се дължи на вроден дефект в мозъчната структура;
 • При около 3 на 10 деца, диагностицирани с разстройство от аутистичния спектър, може да се наблюдава и епилептично разстройство. Точната връзка между тях все още не е установена;
 • Инфекции на мозъка са честа причина за поява на епилепсия на по-късен етап, тъй като на мястото на засегнатия участък остава „белег”, който може да стане причина за абнормна електрическа активност на невроните;

Чести причини за развитие на епилепсия в различните възрастови групи са:


Новородени:

 • Мозъчни малформации;
 • Недостиг на кислород по време на раждане;
 • Ниски нива на глюкоза, калций, магнезий или други електролитни нарушения;
 • Вродени дефекти в метаболизма;
 • Вътремозъчни кръвоизливи;
 • Някои лекарства, използвани от майката по време на бременността.

Ранна детска възраст:

 • Температура (фебрилни гърчове);
 • Мозъчен тумор (рядко);
 • Инфекции.

В детска и по-късна възраст:

 • Наследствени заболявания (синдром на Даун, на Ангелман, туберозна склероза, неврофиброматоза);
 • Генетични фактори;
 • Прогресивно неврологично заболяване, засягащо мозъка (рядко)
 • Мозъчна травма.

В зряла възраст:

 • Мозъчен инсулт;
 • Болест на Алцхаймер;
 • Травма.

Рискови фактори за поява на епилепсия


Рисковите фактори са ориентир за откриване на причината за появата на епилептични припадъци, но не са абсолютно показание за развитието на това неврологично разстройство.

 • Бебета, които са родени с много ниско телесно тегло, несъответстващо на тяхната гестационна възраст;
 • Бебета, при които се наблюдава епилептична активност в първия месец след раждането;
 • Бебета, родени с абнормни участъци на мозъка;
 • Мозъчен кръвоизлив;
 • Абнормни мозъчни съдове;
 • Тежка мозъчна травма или липса на кислород в мозъка;
 • Мозъчен тумор;
 • Инфекция на мозъка – абсцес, менингит, или енцефалит;
 • Церебрална парализа;
 • Състояния, включващи изоставане в интелектуалното развитие;
 • Настъпване на припадъци, дни след преживяна мозъчна травма;
 • Фамилна анамнеза за наличието на епилепсия или фебрилни гърчове;
 • Исхемичен мозъчен инсулт;
 • Болест на Алцхаймер (по-късно в хода на заболяването);
 • Разтройства от аутистичния спектър;
 • Припадъци, на фона на фебрилитет, с необичайно дълга продължителност;
 • Припадъци с дълга продулжителност или епилепичен статус;
 • Употреба на кокаин;
 • Лека мозъчна увреда по типа на сътресение, с кратка загуба на съзнание, не предизвиква поява на епилепсия. Не е установена  все още връзката между повтарящите се леки мозъчни увреди и появата на епилептични припадъци.