Увеличението на щитовидната жлеза се нарича гуша –струма (struma). Когато се наблюдава като често заболяване в определени географски райони, говорим за ендемична гуша. У нас ендемично разпространение на гуша има в районите на Рила, Родопи, Стара планина (планинските райони).

1. Каква е причината?

Главен етиологичен фактор за развитие на ендемична гушавост е йодният недоимък в околната среда (вода, почва) и недостатъчното постъпване на йод в организма чрез храната и водата.


2. Как се развива болестта?

Недостатъчният внос на йод води до нарушено и намалено производство на тиреоидни хормони. Ниското им плазмено ниво по пътя на отрицателната обратна връзка стимулира образуването на ТСХ (тиреодит-стимулиращ хормон) от хипофизата. Това води до увеличаване на щитовидната жлеза.

 

Гушата може да бъде дифузна, възлеста (нодозна) или смесена. При дифузната гуша (struma diffusa) жлезата е равномерно увеличена, с гладка повърхност, а при възлестата (струма нодоза, struma nodosa) се опипват един или няколко възела.

3. Каква е клиничната картина?

 Единственият симптом е увеличаване на щитовидната жлеза. Според размерите на гушата се различават следните степени (по класификацията на СЗО):

  • 0 степен – щитовидната жлеза не се вижда и не се опипва при изпъната назад шия;
  • І степен – щитовидната жлеза се палпира;
  • І а степен – гушата се установява само при палпиране, без да се вижда;
  • І б степен – гушата се палпира, а при изпъната шия – и се вижда;
  • ІІ степен – гушата се вижда при нормално положение на шията;
  • ІІІ степен – гушата се вижда от разстояние над 4-5 m. Тук се включват грамадните гуши.

 

 

При пациентите обикновено липсват оплаквания. При големи размери на струмата може да се наблюдават смущения в гълтането, затруднение в дишането, чувство на притискане поради притискане на трахеята и хранопровода от голямата гуша. В повечето случаи няма патологични отклонения във функцията на щитовидната жлеза и хормоналните нива са нормални. При повишена функция на щитовидната жлеза говорим за базедовифицирана струма.

 

4. Какво е лечението?

Обикновено не се налага лечение. По преценка може да се приложи L-тироксин (еутирокс) в срок около 6 месеца. струмата изчезва при 50% от случаите или намалява значително. При много големи гуши – с компресивни явления, се предприема оперативно лечение.

5. Каква е профилактика?

В страната се провежда йодна профилактика – йодиране на готварска сол (32 mcg/kg сол – осигурява прием на 100-200 mcg йод). Допълнителна йодна профилактика се провежда с антиструмин (или Йодид 100) – съдържат калиев йодид – т. 0,5 mg и 1 mg по схема за контингенти с повишени нужди от йод – деца, бременни, кърмачки.