Щитовидната жлеза е повърхностен орган, разположен по предната повърхност на шията, което я прави изключително достъпна структура за ехографско изследване.
 
Ориентир за нейното местоположение при прегледа е тиреоидният хрущял, който създава изпъкналост в предната част на шията, по-известна като адамова ябълка. Под нея се разполага щитовидната жлеза, обхващайки предната част на трахеята. Нейната форма наподобява формата на пеперуда - има два лоба – ляв и десен, които са свързани по средата с истмус.
 
Физикалното изследване на щитовидната жлеза обичайно започва с нейната палпация. При здрави хора тя не се опипва. Изключение могат да бъдат много слаби хора, жени по време на менструация и бременни. В останалите случаи щитовидната жлеза се палпира при заболявания, водещи до дифузното й увеличение или при наличие на възли.
 
Ехографията, като един лесен, безопасен и общодостъпен метод, днес е широко използван в диагностиката на заболявания на щитовидната жлеза. Посредством трансдюсер на видеоекран се изобразяват отразените от изследваните структури ултразвукови вълни. Трансдюсерът се поставя директно върху кожата, като за по-голяма проводимост на ултразвуковите вълни и по-добра визуализация се използва специален гел.
 
Лицата, които подлежат на изследване, е добре да носят дрехи, позволяващи лесен достъп до шийната област, като колиета и други бижута на шията е добре да бъдат свалени преди изследването. Допълнителна подготовка преди провеждането на ехография от страна на пациента или изследователя не е необходима.
 
Ехографията се извършва в реално време, което позволява изследването на кръвотока на жлезата и/или други структури като лимфни възли, нодули и др. Под ехографски контрол се осъществява тънкоиглена аспирационна биопсия на възли в щитовидната жлеза с минимален риск за пациента. По този начин се аспирират клетки от жлезата, посредством убождане с игла.
 
Обобщено предимства на ехографията са:
 • Лесен, бърз и евтин метод за диагностика.
 • Безболезнен и неинвазивен метод, неизползващ радиоактивен йод или рентгенови лъчи, което я прави изключително безопасна, включително и при бременни жени.
 • Не налага специална подготовка на пациента преди изследването и няма противопоказания.
 • Позволява определянето на формата, разположението и размерите на жлезата.
 • Позволява определянето на дифузни или огнищни промени вътре в жлезата, различаващи се от нормалния образ.
 • Възможно е визуализирането на дискретни лезии (под 1 см), които не се установят при палпация или сцинтиграфия.
 • Позволява разграничаването на доброкачествени от  злокачествени нодули с голяма вероятност, търсейки определени ехографски  белези.
 • Позволява изобразяването и на други структури (например лимфни възли), разположени извън щитовидната жлеза.
 • Позволява провеждането  на терапевтични процедури, като инжектиране на етанол при кистичните нодули или други диагностични процедури, като тънкоиглена аспирационна биопсия.
 
Недостатъците на ехографията произлизат от това, че изследването зависи от качеството на използваната апаратура и квалификацията на извършващия изследването ехографист. 
 
NEWS_MORE_BOX
 

Какви са показанията за провеждане на ехография?

 • При хора с данни за нарушена функция на щитовидната жлеза.
 • При лица с палпираща се формация в щитовидната жлеза или извън нея.
 • За определяне характера на нодула/нодулите (доброкачествен или злокачествен) спрямо определени ехографски белези.
 • Проследяване динамиката в размерите на известен възел/възли в щитовидната жлеза.
 • Постоперативно проследяване на пациенти за рецидив на заболяването.
 • Скринингово изследване при пациенти с фамилност за злокачествено заболяване на щитовидната жлеза.
 • При необходимост от извършване на тънкоиглена аспирационна биопсия.
 
В заключение може да се каже, че ехографията на щитовидната жлеза днес е широкоизползван метод поради редицата си ползи, допълващи диагностичния план при заболявания на щитовидната жлеза. Тя може да бъде скринингово изследване за заболяване на щитовидната жлеза, което не крие никакви рискове за здравето на пациента.