Какво представлява ехографското изследване по своята същност?

При този вид диагностика образът се проектира на екрана с помощта на ултразвукови (UV) вълни. Тези високочестотни звукови сигнали навлизат в изследваните тъкани, отразяват се и се връщат, давайки търсения образ. Отразяването става в различна степен според плътността на телесните структури в дълбочина и те се визуализират на екрана в нюанси на белия, сивия и черния цвят.

 


Полученият образ е с висока информативна стойност, давайки данни за относителните размери, плътност, твърдост, разположение на изследваните тъкани. В голяма степен резултатите зависят и от опитността на самия ехографист.

 

Ехографското изследване при бъбречни проблеми - къде се крие голямата полза от метода?

 

Въпреки разнообразните модерни технологии за изобразяване на бъбреците, ехографското изследване остава незаменимо поради няколко причини.

  • Бъбреците са разположени в областта на кръста, зад коремната кухина, непосредствено под повърхността на тялото. Това ги прави леснодостъпни за оглед посредством този метод.
  • Безопасност на изследването и възможност то да бъде провеждано многократно. Органите могат да бъдат оглеждани неограничено време, колкото е нужно за даване заключение. Ехографията може да послужи за проследяване на даден процес в динамика, както и темповете на оздравителния процес.
  • Може да се използва при бременни, деца и възрастни хора.
  • Провеждането му е безболезнено и изисква минимална подготовка.
  • Може да се извършва в специализирани ехографски кабинети, но също така, посредством мобилни апарати - при леглото на болния, включително и на хирургичната маса.
  • При извършване на бъбречни биопсии насочването на иглата под ехографски контрол, както и проследяване състоянието на засегнатия бъбрек, прави процедурата финна и безпроблемна.
  • Възможност за оценяване на кръвоснабдяването на бъбрека, което е изключително сложно и стои в основата на неговата функция.

 

Какви болести на бъбреците могат да се устновят и проследят посредством ехографията?

Първо място заема използването на метода при вродените анатомични аномалии на бъбреците, вариации в броя, размерите и разположението и структурата им. С ехограф с устовяват още течни формации в бъбреците (кисти, кръвоизливи, задръжка на урина и др), както и небезизвестното генетично заболяване бъбречна поликистоза.

 

Така се установяват конкременти (камъни) в бъбреците или по хода на отделителната система. Могат да се проследят размерите и динамиката им. Посредством този метод се потвърждава и засягането на бъбреците от дифузни хронични паренхимни процеси, но също така от остри възпалителни такива с формиране на възпалително огнище.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Безценен метод е и за начална диагностика на тумори на бъбреците, както доброкаествени, така и злокачествени, включително и метастази. Не по-малко ценен е и след бъбречна трансплантация.

 

Вродени или придобити увреждания на бъбречните артерии и техните клонове често са подценявана причина, лежаща в основата на бъбречното страдание. Ехографското изследване нерядко дава отговор и на този казус.

 

Освен бъбреците, за да се игради пълна представа за работата на отделителната система, е важно да се изобразят и останалите нейни структури. При провеждане на ехография се прави опит да се огледат уретерите, които се виждат единствено при наличен болестен процес със задръжка на урина. Прави се оглед на пикочния мехур и простатата при мъжете.

 

Ултразвуковата диагностика позволява да се установи състоянието на тъканите около бъбреците, както и на останалите паренхимни вътрешни органи. Нерядко един болестен процес дава отражение на всички тях.

 

Съвременни разновидности на ехографията в помощ на лекаря

Ултразвуковото изследване обединява в себе си традиционните методи със съвременните разновидности без едното да може да измести другото. Освен конвенционалната ехография днес неизменно се използват и методи като доплер ехографията, както и контраст-индуцираната ехография, които освен финия образ, който дават, спомагат за оценяване и на функцията на отделителната система.