Според последните критерии за менажиране на артериалната хипертония нормалното кръвно налягане е със стойности под 120/80 mmHg, завишено е до 129/80 mmHg, a хипертоничните стойности се делят на две степени. Категорични за заболяване можем да бъдем при стойности над 140/90 mmHg.

 

А защо се поставят тези граници и норми? Защото е доказано, че над определни нива настъпват трайни увреждания на сърцето, кръвоносните съдове и таргетни органи като бъбреци, нервна система и т.н.


 

Ако трябва да бъдем точни, правилното измерване на кръвното налягане не е лека задача. Процедурата трябва да се осъществи поне два пъти последователно и на двете ръце. Повтаря се поне в две, разграничени от няколко часа или дни измервания. Една от причините е варирането на неговите нормални стойности в денонощието. Не без значение е дали то ще се измери рано сутрин, през активната част на деня или късно през нощта.

 

Също толкова важно е дали ще бъдат спазени основните правила за неговото регистриране. Те включват покой поне 10 минути преди процедурата, заставане в стабилно седнало или легнало положение, отвеждане на ръката на нивото на сърцето и т.н. Човекът, на когото се измерва артериално налягане, трябва да е в сравнително спокойно състояние, а не след критично физическо или емоционално натоварване. Не е желателна консумацията на тонизиращи напитки като кафе, зелен чай, кола преди измерването. Тютюнопушенето също може да повлияе на сърдечния тонус.


Освен хора с хипертония и такива без има и трети с инцидентно завишаване на артериалното налягане. Какви са препоръките при тях?

 

Здравата сърдечносъдова система би трябвало да има необходимия капацитет да балансира стойностите на кръвното и пулса независимо от емоционалното и физическо състояние на тялото. Факт е, че едно инцидентно измерване на артериалното налягане например 150/90 mmHg не може да ни постави диагнозата хипертония. Не бива обаче това да бъде подминато с лека ръка, защото подобен пик на стойностите обикновено загатва за предразположеност на организма към болест. Проучвания цитират по-висока честота на късни хипертонии при болни с инциденто завишени стойности дори в детска и юношеска възраст.

 

Цитира се специално проучване с над 130 селектирани пациенти в Лондон, Англия. При всички тях е измервано инцидентно завишено артерилно налягане. При мониториране за 24 часа се установява интересна зависимост. При 45-65% от тях се вижда средно диастолно налягане (долна граница) над 90-95mm Hg. Това е завишена стойност, която води до трайни последици. При над 53% от групата имало и вече разгърната хипертрофия на лявата камера, типична за хипертониците.

 

Трябва да се знае, че освен фалшиво завишени стоности на кръвното, може и да има фалшиво понижени. Това се отнася в пълна сила за неправилното проследяване и непълната диагностика след едно „улавяне“ на високо кръвно налягане. Нерядко измерването му се неглижира, като зад уж еднократното завишение всъщност се крие една реална хипертония. Често преди тя да се диагностицира вече са на лице късните последствия като мозъчен инсулт, бъбречна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност и т.н

 

NEWS_MORE_BOX


Инциденто завишеното кръвно налягане изисква ли лечение?

Съществуват спорове по този въпрос, въпреки стройните критерии за менажиране на артериалната хипертония, спазвани в целия свят. Дали ще се провежда лечение зависи от много фактори. Първият е самата стойност на кръвното. При критично завишение, например над 160/100mmHg не би могло да има двоумение, дали да се даде медикамент, за неговот понижение. Друг показател е пулсът, който придружава кръвното налягане. Според съотношението им се преценява какъв и в каква доза препарат да се даде. Често той се назначава инцидентно, но и в много случаи се налага постоянното му приемане в една съвсем минимална доза.

 

Обикновено еднокартното измерване на високо кръвно налягане не прави човека хипертоник, но е предвестник на артериалната хипертония. Спазването постулатите за добро сърдечно здраве обаче може да забави или да премахне риска за това. Препоръките включват добро телесно тегло, адекватна физическа активност, нормални стойности на кръвната захар, стабилно състояние на нервната система и много други.