Двойното виждане е чест симптом, когато има засягане на външните очедвигателни мускули. То често се засилва в посоката на действие на засегнатия мускул. Причината може да се дължи както в процеси, засягащи структурите на очната орбита, в това число тироид-асоциираната офталмопатия, така и да е резултат от пареза на нерва, който инервира съответния очедвигателен мускул.

 

Появата да двойно виждане при поглед настрани често се асоциира с парализа на т.нар. абдуциращ нерв, който представлява шестия черепномозъчен нерв. Последният инервира малко мускулче, което се захваща за очната ябълка от нейната външна страна и е отговорно за завъртането на очната ябълка по посока навън. Когато настъпи увреда в инервиращия го нерв, настъпва дисхармонизация в движението на двете очни ябълки настрани, което е причина за възникването на двойно виждане при отворени и двете очи. Когато се закрие едното око обаче, двойното виждане изчезва, което е признак, че има увреда на очедвигателния мускул.


 

Кои са причините за засягане на абдуциращия нерв?

Абдуциращият нерв води началото си от определена структура в мозъка, наречена мост, след което има дълъг ход по базата на черепа, движейки се в т.нар. субарахноидно пространство, преминавайки впоследствие през кавернозния синус и очната орбита, където достига до съответното, инервирано от него мускулче. Последното се залавя чрез сухожилие за очната ябълка от нейната латерална страна и осигурява завъртането и по посока навън.

 

Практически всяка увреда или процес в мозъка, който засяга директно или индиректно минаващия в близост нерв, може да стане причина за неговата лезия, т.е пареза. Дългият ход на нерва и протежението му в близост до базата на черепа го прави особено податлив на увреда при травми на главата, както и при възпалителни заболявания, засягащи мозъчните обвивки. От друга страна недостатъчното кръвоснабдяване на нерва, каквото се наблюдава при захарен диабет и исхемични процеси, включително исхемичен мозъчен инсулт, също може да доведе до пареза на абдуциращия нерв.

 

Кои са възможните причини за поява на лезия на абдуциращия нерв?

  • Повишено вътречерепно налягане – независимо дали е идиопатично ( т.е без органична причина) или симптоматично ( в резултат на пространство-заемащ процес) води до притискане на абдуциращия нерв и пареза. Това е причина при около 30% от пациентите с т.нар. псевдотумор церебри ( т.е повишено интракраниално налягане) да се наблюдава изолирана парализа на абдуциращия нерв и двойно виждане, без да са налице други увреждания и симптоми;
  • Процеси, засягащи субарахноидното пространство – в това число възпалителни процеси (менингити, възпаление на средното ухо), аневризма, хеморагии, инфекции, тумори, процеси, засягащи кавернозния синус и др. Възпалителните процеси могат да бъдат от демиелинизиращ тип ( например при множествена склероза), след вирусна инфекция или системни възпалителни заболявания – саркоидоза, гигантоклетъчен артериит на Хортон и др;
  • Съдови причини – недостатъчно кръвоснабдяване на нерва, например при повишено артериално налягане, исхемичен мозъчен инсулт, диабетна ангиопатия и др;
  • Метаболитни причини – недостиг на вит. В и др;
  • Туморни образувания – т.нар. понтинен глиом (туморно образувание в моста, засягащо ядрото на абдуциращия нерв). Често се наблюдава и оток на папилата, какато и поява на нистагъм (неволеви ритмични очни движения). Появата на пареза на нерва в детска възраст налага изключването и на тази причина;
  • Инфекциони заболявания – Лаймска болест, сифилис и др;
  • Вродена липса на нерва – известно още като синдром на Duane;
  • Травма – особено, когато е свързана с завъртане на главата настрани.

Трябва да се изключат и заболявания като тироид-асоциирана офталмопатия, миастения гравис, фрактура на медиалната орбитална стена, внезапно възникващ акомодационен спазъм с конвергенция („събиране”) на очите и др.

 

Какви са симптомите?

Характерно е двойното виждане, засилващо се при поглед настрани, което се увеличава с увеличаване на разстоянието и изчезва при затваряне на едното око. Възможно е да настъпи и леко завъртане на засегнатото око навътре, което се дължи на усилената функция на незасегнатия, вътрешен мускул на окото. С цел подобряване на бинокулярното зрение и намаляване на двойното виждане може да се наблюдава и принудителна поза и завъртане на главата.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Какви мерки могат да се предприемат?

Най-важното е да се открие или отхвърли наличието на подлежаща причина. За целта може да се проведе невроизобразяване – ядрено-магнитен резонанс, особено при млади хора, при които не се установява повишено артериално налягане или захарен диабет.

 

С цел отхвърляне на възпалителна нокса може да се наложи провеждане на лумбална пункция. Изследват се и маркери на възпаление като С-реактивен протеин, скорост на утаяване на еритроцитите и други, с цел откриване на възможно системно възпалително заболяване. Проследяват се стойностите на кръвната захар, артериалното налягане и др.

 

Когато няма подлежаща причина, в повечето случаи парезата на абдуциращия нерв е самоограничаващо се състояние. Съществуват различни техники за намаляване на риска от поява на амблиопия в засегнатото око при малки деца, а при възрастни пациенти за намаляване на диплопията.

 

В случаите, когато консервативното лечение не помага, може да се наложи и приложението на хирургична намеса.