Доц. д-р Сийка Новачкова е един от най-опитните специалисти в България в областта на едно доста сложно и трудоемко изследване – електромиографията (ЕМГ), при което опитът на специалиста и умението да потърси болестта на подходящото място е от решаващо значение за поставянето на точната диагноза. Както сама казва „нашата работа е много отговорна, защото от нас зависи накъде ще тръгне диагнозата“. Доц. д-р Новачкова има над 50-годишен стаж като невролог. В момента работи в Специализирания ЕМГ кабинет към Медико-дентален център „ИСУЛ – Царица Йоанна“. Разговаряме с нея за това какво представлява електромиографията и за установяване и проследяване на какви заболявания е подходяща.


- Доц. д-р Новачкова за диагностика на какви заболявания се използва електромиографията (ЕМГ)?


Електромиографията изследва периферния двигателен неврон, мускулите и невромускулното предаване. Периферният двигателен неврон започва от гръбначния мозък, минава през нервните коренчета и достига всички периферни нерви на ръцете и краката.Много заболявания могат да бъдат обект на изследването – както неврологични, така и от други специалности, които протичат с поражение на периферната нервна система (мускулни заболявания, дегенеративни, ревматични). Диагностицират се миастении и миастенни синдроми.


Обект на изследването са пораженията от захарния диабет, който при някои пациенти води до диабетна невропатия, онкологични заболявания, някои ендокринни нарушения. Най-много са ортопедичните. При травматичните увреждания на нервите изследването показва в кой участък е увреждането, започнало ли е или не е започнало възстановяване, налага ли се операция, какво е възстановяването във времето.


При пациенти с диабет можем да кажем дали има наченки на полиневропатия, дали е мека, дали прогресира и какво лечение трябва да се приложи.

Изследването е сравнително малко информативно при болест на Паркинсон, но все пак допринася за поставянето на диагнозата. С помощта на ЕМГ можем да регистрираме тремора, който е така характерен за тази болест, и по неговия характер да предположим дали се касае за паркинсонов или не се касае за паркинконов тремор. Обикновено в началото невролозите се малко объркани, когато няма изявени клинични симптоми, и пращат пациентите при нас за потвърждение.


Изследването визира и много ревматични заболявания с автоимунен характер, при които има увреждане на мускулите. 
Но силата на ЕМГ е периферната нервна система и нейните увреждания. Методът може да каже какво е увредено, къде е увредено, в каква степен е увреждането, как протича в динамика.

 

 - Какво представлява самото изследване?


Прилагат се два вида методи на изследване: стимулационни и иглени. 
Стимулационната електромиография изследва скоростта на провеждане на двигателните и сетивни нерви и техните отговори, а също и някои други отговори, които минават през гръбначния стълб.

Иглената електромиография се извършва с иглени електроди, които се поставят в моторната зона на мускулите и по конфигурацията на активността, която се отвежда, може да се съди къде е увреждането, какво е увреждането, как протича, каква е динамиката му.


 - Как става преценката при електромиографското изследване?


Тя винаги се опира и на клиничната картина. Много е неправилно изследването да се прави само за себе си. Поначало, за да се започне едно ЕМГ изследване, е хубаво да има преглед от специалист и той да каже какво търси, за да може да се съсредоточим в нещо конкретно. ЕМГ не е стандарнто изследване, което човек да си направи просто ей така. То е много трудоемко, не става бързо и колкото по-пълно се изследва, толкова по-добре е за пациента.


 - Каква е продължителността на едно ЕМГ изследване?


Може да продължи и два часа, но средно е около един час. Става въпрос за тежко изследване и много отговорно, защото често от него се определя накъде тръгва диагнозата. Много колеги си позволяват първо да изпратят пациентите на ЕМГ и след това да ги преглеждат обстойно и да поставят диагноза. А трябва да е точно обратното.


 - Как става записването за ЕМГ?

 

Пациентът задължително трябва да си запише час предварително. Аз винаги предупреждавам, че може да се наложи хората да почакат, тъй като изследването е сложно и едва по няколко човека на ден могат да преминат през него. 


 - Изисква ли се направление от специалист?

 

Формално погледнато направление не е необходимо. Много е важно обаче за това изследване пациентът да бъде насочен от специалист: невролог, травматолог, онколог, ревматолог, който най-добре може да прецени дали има нужда от него или не. Няма никакъв смисъл човек да се подлага на ЕМГ - изследването не е от най-приятните, ако няма категорични индикации за него.