За травмите на очите и клепачите, причинени от празничните фойерверки и пиротехнически средства, обяснява доц. Панчева,  началник на очно отделение при МВР-болница град София.
 


По традиция, новогодишните празненства са съпроводени и с празнични фойерверки, пиратки и всякакви други пиротехнически средства. Освен много красиви и зрелищни, фойерверките могат да бъдат и опасни. Когато с тях не се борави правилно и не се спазват инструкциите за безопасност, риска от травми и разкъсвания на крайниците е огромен. Не по малък е и риска от увреждания на очите и клепачите. Всяка година в спешните центрове в цялата страна постъпват десетки пострадали с различна степен на наранявания – от по-леки травми и изгаряния, до степен на тежки увреди на ръцете и очите, както и осакатяващи травми.


Най-чести травми на очите са свързани с  изгарянията на клепачите и повърхностните слоеве на очната ябълка, както и попадане на различни чужди тела в клепачната кожа, конюктивата или очната повърхност. Тези травми най-често се срещат при деца и млади хора. Много по-малък е процента на хората на средна възраст с подобни наранявания.


При очна травма, в зависимост от вида и тежестта и, в окото настъпват различни промени в хемодинамиката, в цялата биохимия и производството на вътреочна течност. Могат да бъдат променени съотношенията в различните структури в самата очна ябълка и да има по-късни последици, свързани с повишено или понижено очно налягане.


Най-тежките травми са отворените травми, при които чуждото тяло проникне и разкъса очната ябълка. Когато травмата  е съпроводена с проникване на чуждо тяло в окото, в никакъв случай не трябва да се прави опит то са се отстранява.


Контузионните травми, причинени от взрива и ударната вълна също са често срещани.
 

При неправилно боравене с пиротехнически средства и взривни вещества, често се наблюдават изгаряния на клепачите и на очите. Изгарянето на окото може да бъде химично или физично.


Ако в окото попадне някакво вещество от състава на фойерверките, се причинява химично изгаряне. В такъв случай окото може да се облее обилно с вода, която да отмие попадналото вещество. Не трябва да се прави нищо повече, а веднага трябва да се потърси лекар.


Специалистът е този, който може най-добре да прецени какъв е изгарящият агент, да се направи промивка на окото и неутрализация на химичното вещество, попаднало в него.


 


Ако изгарянето на окото е причинено от основа, реалното състояние и увреда може да се прецени с най-голяма точност няколко часа и дори дни след травмата. Това се дължи на пробивния характер на изгарянето с основа, при което настъпва коликвационна некроза.


При изгарянето с киселини, поражението може да се прецени веднага и да се започне непосредственото лечение и приемане на антибиотици.


В зависимост от тежестта на изгарянето, общото състояние и възрастта на пациента се назначава индивидуално и специфично лечение.


Независимо от вида на травмата, незабавно трябва да се потърси лекарска помощ и в никакъв случай да не се предприема самолечение.
 


Самолечението може да увреди допълнително окото, може да влоши състоянието и да доведе до дефинитивна загуба на зрението
.
 


Травмираното око не трябва да не трябва да бъде третирано, претискано или пипано по никакъв начин, не само от пострадалия и хората около него, но дори и от лекар, който не е офталмолог.


Най-често пострадалият и хората около него не могат да преценят какъв е типа на нараняването.  В случай, че има ясни индикации за пробивна травма, съпроводена с изтичане на течност, окото не трябва да се превързва, да се промива или изобщо да се пипа.
Това може да доведе до допълнителни усложнения, до вкарване на инфекции от замърсените с бактерии чужди тела. Пипането и третирането обогатява патогенната флора и прави инфекциите по-трудни за лечение.


Друга очно травма, която на пръв поглед изглежда безобидна и дори смешна, може да се получи при изхвърчане на тапа от шампанско. Такъв удар обаче може да бъде много опасен и да предизвика силен кръвоизлив с отлепване на ретината, а не е изключена и по-тежка контузия на мозъка. За да се избегнат такива инциденти, бутилките шампанско трябва да се отварят внимателно.


От най-голяма важност за предпазване от травми на окото и клепачите е профилактиката.
Самия човек трябва да има чувство за самосъхранение, да не използва пиротехнически средства, или ако все пак е решил да се забавлява по този начин, да вземе необходимите мерки за безопасност. Много често, инцидентите стават не защото изделието е дефектно, а защото хората не четат и не спазват инструкциите за безопасност.Родителите трябва да бъдат изключително бдителни, да не оставят децата си без надзор да пипат пиротехнически изделия. Ако децата са  в тинейджърска възраст, трябва да бъдат инструктирани за правилното и безопасно боравене с фойерверките.
 


Ако все пак настъпи каквато и да е травма на очите или клепачите, веднага трябва да се потърси най-близкото спешно офталмологично звено. За София и софийска област, е препоръчително да се отиде в спешният център в ИСУЛ, където бързо и качествено да бъде оказана специализирана лекарска помощ.