Доц. Паскалев, бихте ли описали живота на човек на диализа?

Животът на пациентите на диализа е по-различен от този на трансплантираните. Пациентите на диализа също са обект на голямо внимание и на големи грижи от страна на здравната система. През последните години възможностите в тази насока се разширяват, макар че има какво да се желае за постигане на по-високо качество на грижите, които получават.
Един пациент може да бъде на диализно лечение в продължение на десетки години, което не е проблем. Диализата е на много високо ниво на развитие и един пациент на диализа може да изкара 25 години. Един пациент, бъбречнотрансплантиран също може да изкара 25 години, но ако сравняваме само по този показател няма да бъдем точни и преценката няма да е реалистична. Един диализен пациент извършва три пъти седмично по 4 часа диализа. Развива много усложнения, които се увеличават и се задълбочават с годините на диализа.
Усложненията, които се получават са разнообразни. Обхващат почти всички органи и системи. Неизбежни са в хода на диализното лечение. С течение на времето водят до влошаване на общия клиничен статус на пациента, за съжаление, независимо от това, че удължават живота му.
 

 

С какви проблеми се сблъскват пациентите на диализа?

Първият, проблем е, че тези пациенти чакат много за трансплантация. Необходимо е по-високо финансиране на диализата. Това ще подобри положението на тези хора.
 


 

Разполагаме ли с достатъчно диализни центрове в страната?

Те са 65. Смятам, че са напълно достатъчни.

NEWS_MORE_BOX

 

С колко трябва да се повишат средствата за диализа?

Тук е необходима по-комплексна оценка, но ако направим сравнение с диализната система в други, включително и съседни, страни, ще видим, че средствата трябва да се увеличат значително, за да се постигнат по-добри резултати за тези пациенти.  
 

 

Какво се случва в една нормална европейска държава, за да направим сравнението?

В трансплантационния център, в който работи проф. Ростенг, за когото споменах, в Тулуза, по негови думи един пациент на диализа чака средно 3 години за трансплантация. В Норвегия този срок е 3 месеца. На 52% от трансплантираните там им е била извършена трансплантацията без да са чакали за нея въобще, тоест не са стигнали до включване на диализа. Бих искал в България да се случи нещо подобно.