Колко струва на държавата един пациент на диализа?

Не мога да кажа точна цифра, а и не би било коректно, но мога да посоча следното. В България един пациент, който е трансплантиран след първата година струва на държавата 3-5 пъти по-малко, отколкото един пациент на диализа за една година, като се има предвид и това, че трансплантираният пациент е с качествено по-добър живот. Той престава да се чувства болен, има само доброто съзнание и организираност на пациент. Работи, упражнява професията си, грижи се за семейството си, ресоциализира се, плаща данъци, докато при диализните пациенти е обратното – семейството носи грижата за този човек и държавата плаща доста за неговото лечение. Отпадат и заболяванията, които са съществували по време на диализата, което значително намалява грижата по този пациент. В този смисъл за държавата, обществото, близките и самия човек трансплантацията е по-доброто решение във всяко отношение, включително и финансово този пациент излиза по-евтин. Заради това си заслужава трансплантацията да бъде разглеждана с предимство и целенасоченост. Смятам, че след години, ако работим в тази насока, ще имаме един положителен финансов резултат.


До каква степен трансплантациите на бъбреци у нас са успешни?

Показателите са малко по-особени за разбиране, но ние изчисляваме каква е успеваемостта на база колко от трансплантираните бъбреци функционират на първата година, на 5-та, на 10-та и по-късно като процент.
Преди около месец и половина гост при нас беше проф. Лионел Ростенг, нефролог, директор на Център по бъбречни трансплантации в Тулуза, това е най-големият трансплантационен център във Франция. Той съобщи успеваемост за трансплантираните пациенти от жив донор на първата година от 92%, за България този процент е 82%. Тоест ние се добрижаваме доста до качеството на водещия трансплантационен център за Франция. Аз пожелавам на всеки българин да има на 82% това, което притежава един французин, както и държавата ни да е на 82% от стандартите във Франция. Казвам го, за да се разбере, че нашите усилия са неимоверни, но ние не можем да постигаме фантастични резултати без да се съобразяваме с нашата макрорамка.

NEWS_MORE_BOX

 

 


От какъв характер са проблемите, свързани с трансплантациите у нас?

Бих казал, че разполагаме със специалисти, които имат достатъчен опит, работят и могат. Още повече днес непрекъснато се контактува с други специалисти от държави, в които трансплантациите наистина се извършват с успехи и в достатъчно голям обем. Ние можем да контактуваме с тези професионалисти и да подобряваме своя професионален статус. Професионализмът на специалистите действително зависи много от обема на работа. Ако се повиши броят на трансплантациите това ще доведе и до добър финансов ефект. Това, което е необходимо да се случи – в нашата страна да има по-голям брой на трансплантирани. Трябва да се насочи вниманието на държавата, на обществото, че броят на трансплантациите трябва да нараства.Какви хора у нас се нуждаят от бъбречна трансплантация?

Това са хора на всякаква възраст, има и деца, има хора в по-напреднала възраст, но са предимно млади пациенти и пациенти на средна възраст. Това са хора предимно в активна възраст, които биха могли да работят, от порядъка на 20/25 до 50 години.