Доц. д-р Даниела Петрова е специалист по белодробни болести с близо 30-годишен стаж. Началник е на Белодробно отделение към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на УМБАЛ „Александровска“. 

Завършва медицина в МУ-София. Има специалности по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия. 
Преподавател е в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести. 
Доц. д-р Даниела Петрова е член на Дружеството по белодробни болести и на Европейското дружество по белодробни болести. Главен редактор е на сп. „Торакална Медицина“. Национален делегат е за България към Европейското Респираторно Дружество.
 
 
Първа част на интервюто
 
 
Кои са симптомите на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), при които е необходимо да се направи консултация с лекар?
 
Добре е да се потърси лекарска консултация при поява на задух и лесна уморяемост при физически усилия, и кашлица, продължаваща повече от 2, 3 месеца или целогодишно, която обикновено се проявява след ставане от сън. Всичко това трябва да насочи човек към среща с общопрактикуващия лекар, който вече, ако прецени, че причината е белодробно заболяване, трябва да насочи пациента към специалист пулмолог, при когото да се проведе спирометрия - функционално изследване на белия дроб, чрез което се прецизира диагнозата. По този начин се проследяват белодробните капацитети – обемът на белия дроб и скоростта на издишване за една секунда. Ако процентният показател Тифно, който е съотношение между тези два параметра, е под 70%, тогава говорим за наличие на хронична обструктивна белодробна болест. 
 
Могат ли да се контролират симптомите на заболяването?
 
Могат да се контролират. Първо място заема първичната профилактика, преди да се започне лечението, в ранната фаза на заболяването. Наложително е отказване на тютюнопушенето, спиране на експозицията на вредни вещества, които се установяват при анамнезата. На второ място е рехабилитацията. От значение е движението, умерено изразените физически натоварвания. 
 
Огромна роля има медикаментозното лечение, чиято цел е контролиране на симптомите и подобряване качеството на живот. Развитието на заболяването намалява не само възможността за извършване на обичайните дейности и тези в работна среда, но и социализацията.
 
Важно е добре подбраното медикаментозно лечение, вече се говори за персонализирана медицина. Новото в ръководството за поведение и лечение при хроничната обструктивна белодробна болест на Европейското респираторно общество е, че пациентите се разделят на четири основни групи, в зависимост от тежестта на промените във функционалните параметри от спирометрията, тежестта на оплакванията и на физикалните симптоми, които установяваме при прегледа. Някои могат да имат силно изразени оплаквания, но да нямат тежки нарушения на белодробната функция, както и обратното – липса на сериозни оплаквания, но наличие на тежки нарушения. Други пък имат и двете. На базата на тези т. нар. фенотипове, специалистите разделят пациентите на две основни групи – с нисък риск и с висок риск от тежко и бързо прогресиращо развитие на заболяването. По този начин се съобразява и лечението. То включва употребата на бронходилататорни инхалаторни медикаменти. 
 
Какви усложнения може да предизвика по-късното откриване на заболяването?
 
ХОББ не е само болест на белия дроб. То е системно, хронично възпалително заболяване, при което се включват фини механизми с освобождаване на много вещества, които атакуват различни структури в тъканите на организма. А тези структури участват не само в изграждането на белодробния паренхим, но и в изграждането на миокарда, на съдовата стена, особено на артериите. Участват и в общия метаболизъм на организма, костния метаболизъм. 
 
При засегнатите от ХОББ има много съпътстващи заболявания. На първо място това са заболявания от страна на сърдечносъдовата система. Пациентите са с изключително висок риск от миокарден инфаркт, стенокардия, сърдечносъдова недостатъчност, която се развива от една страна поради натоварването на дясната половина на сърцето при тежка прогресия на заболяването, от друга страна - самостоятелно се развива левокамерна дисфункция. 
NEWS_MORE_BOX
 
Възможни са и метаболитни нарушения – нарушен въглехидратен толеранс, развитие на диабет, както и нарушения в костния метаболизъм. Голям процент от хората с ХОББ развиват остеопороза. 
 
Когато заболяването е изявено поради наличие на задух, се включват компенсаторни механизми, за да се преодолее нарушената механика на дишането. Те включват учестена дихателна и сърдечна дейност,  тъй като кислородът в кръвта е по-нисък, и чрез увеличаване на обема циркулираща кръв, организмът се стреми допълнително да си набави по-голямо количество кислород. Сред другите компенсаторни механизми е по-активното включване на дихателната мускулатура, това са междуребрените и респираторните мускули и диафрагмата. В един момент, поради тежкия енергиен разход, постепенно настъпва хипотония, атония на тази мускулатура, хипотрофия и общо рязко отслабване. Всъщност, пациентите с най-тежко протичащо заболяване са с тежка деструкция на еластичните структури и със сериозна загуба на тегло, което допълнително утежнява състоянието. 
 
Наблюдават се и психически промени, които са свързани с тежки депресивни състояния. Може да се развие и когнитивна дисфункция – нарушения на паметта, на възможността за концентрация, което рефлектира и върху качеството на живот.