Миналата седмица Националната кардиологична болница и Асоциация „Детско сърце“ отбелязаха Световната седмица за информираност за вродените сърдечни малформации. Всяка година в България се раждат около 700 деца с тези проблеми. Ако не са диагностицирани и лекувани на време, те могат да доведат до сериозни усложнения и дори фатален изход. Тетралогията на Фало е една от честите вродени сърдечни аномалии при малчуганите. Каква е честотата на заболяването у нас и как се лекува, коментира доц. д-р Анна Кънева. 
 
Доц. д-р Анна Кънева е завършила Медицинския университет в София. Тя оглавява Клиниката по детска кардиология в Национална кардиологична болница. Водещ специалист в неинвазивната и инвазивна диагностика на сърдечно- съдовите заболявания при деца и възрастни с вродени сърдечни малформации (ВСМ).
 
Доц. Кънева въвежда транскатетърно затваряне на междупредсърден дефект и персистиращ артериален канал в България. Сертифицирана е в инвазивната кардиология, неинвазивна диагностика на сърдечно съдови заболявания, както и фетална ехокардиография.
 
 
-Доц. Кънева, кои са най-честите вродени аномалии при децата?
 
Най-честите вродени аномалии са вродените сърдечни малформации. Те се срещат при около 8-10 на 1 000 живородени деца. Вродените сърдечни малформации са също така една от основните причини за преждевременното раждане и аборти. 
 
-Каква е честотата им у нас?
 
Годишно броят на деца с вродени сърдечни малформации зависи от раждаемостта в страната. В последните няколко години тя е някъде около 60-70 хил. деца годишно и можем лесно да пресметнем каква е очакваната бройка на бебета с вродени сърдечни малформации. Това са между 600 и 700 деца на година. 
 
-Какво представлява Тетралогията на Фало?
 
Това е най-честата цианотична вродена сърдечна малформация. При нея има смесване на венозна и артериална кръв, в артериалната система попада венозна кръв, която не е получила кислород в белия дроб. Затова тези деца са със синкаво оцветяване на кожата. 
 
Заболяването носи името на френски лекар, който я описва през 18 век. 
 
-Какви сърдечни аномалии се наблюдават при този проблем?
 
Има четири аномалии, затова се нарича и тетралогия. Първата е дефект в преградата, която разделя двете камери, тоест междукамерен дефект, другата е стеснение на белодробната артерия, затова кръвта е възпрепятствана да отиде към белия дроб. Също така аортата „язди“ над междукамерния дефект и дясната камера е хипертрофирала. Това са основните анатомични белези на Тетралогията на Фало. 
 
-Колко деца у нас се раждат с Тетралогия на Фало?
 
От 5 до 7% от децата, родени с вродени сърдечни малформации, са с Тетралогия на Фало. Това означава раждане на около 30-50 деца годишно с тази аномалия. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
-Има ли специфични фактори, които увеличават риска от развитието на тази сърдечна малформация?
 
Понастоящем се приема многофакторната теория за развитие на вродените сърдечни малформации, според която аномалията се изявава при генетично презразположени индивиди при действие на вредни фактори в критичните фази на развитие на сърдемно-съдовата система. 
 
Съвременната медицина напредва много в търсене на генетични причини за вродените сърдечни малформации. Това, което знаем е, че Тетралогията на Фало често се съчетава с някои от генетичните аномалии като липса на част от 22 хромозома или Синдром на Ди Джордж, или допълнителна 21 хромозома, което е Болестта на Даун. Не са намерени конкретни фактори, които специално предизвикват тази аномалия. 
 
-Може ли болестта да бъде открита още по време на бременността?
 
Да, съвременната медицина позволява вродените сърдечните малформации да бъдат диагностицирани още преди раждането на детето. Сърцето се формира между шестата и 8-10 седмица от вътреутробното развитие. Ако се направи преглед на бременната с фетална ехокардиография между 22-23 седмица, може да се установят някои сериозни вродени сърдчни аномалии, каквато е Тетралогията на Фало. Тогава се обсъжда с родителите къде да се извърши раждането, как да се проследява по-нататък тази бременност, те да са подготвени, че ще им се роди такова дете. 
 
-Ако проблемът не е открит фетално, има ли основни симптоми, по които да познаем, че бебето е с точно тази аномалия?
 
Не. Това, по което се познава, че детето има сърдечен дефект, е синкавият цвят на кожата и сърдечният шум. В такива случаи помагат рентгеновите изследвания, електрокардиограмата, но в крайна сметка основната диагноза се поставя с ехокардиогафия. Трудно е само на базата на клиничен преглед да се постави точната морфологична диагноза при децата с вродени сърдечни малформации. Нещо повече, спектърът на клинична изява, на анатомични промени при тези деца е много различен. Някои от тях могат да са с много леко стеснение към белодробната артерия, там посиняването да е много леко, те да се развиват много добре. Има и такива, при които стеснението е толкова тежко, че трябва да се действа спешно в периода на новороденото. Просто един случай с друг не е еднакъв. Но за да може да се намерят тези отлики, трябва да се правят специфични изследвания. 
 
-Какви усложения могат да възникнат при деца с тези сърдечни проблеми?
 
Най-честото усложнение при децата с Тетралогия на Фало са така наречените хипоксимични кризи. Това са състояния, при които в даден момент- на голямо физическо усилие или някакво заболяване, притокът на кръв към белия дроб се ограничава изключително много и рязко спада кислородното насищане на кръвта. Тогава мозъкът страда от този недостиг, децата стават много неспокойни, засилват посиняването, започват да дишат тежко. Някои от тях са застрашени от по-сериозни усложнения и дори фатален край. 
 
Благодарение на ранната диагноза и своевременното лечение, ние все по-рядко наблюдаваме този вид усложнения при децата с Тетралогия на Фало. При проследяването на децата ние активно търсим проявите на недостатъчно кръвоснабдяване на мозъка и ако родителите съобщят за него,  детето се приема в болница и се действа в условия на спешност. 
 
-Какво лечение прилагате при малчуганите с Тетралогия на Фало?
 
Лечението в домашни условия при деца с хипоксимични кризи цели доставка на кислород към мозъка- отваряне на прозореца на широко, даване на кислород, успокояване на детето. Ако се налага, в болнчни условия се прилагат медикаменти, които да коригират подкиселяването на кръвта. Дефинативното лечение включва оперативни корекции. 
 
Историята на детската кардиология и кардиохирургия е свързана с Тетралогията на Фало, защото една гениална американска кардиоложка на име Хелън Таусиг установява, че някои при някои от децата с Тетралогия на Фало, при които остава отворен съд, който нормално съществува по време на бременността и след това се затваря, посиняват по-малко. Те са с по-добри двигателни възможности и водят по-добро качество на живот. Така, заедно с друг гениален кардиохирург Блелок,  през 40-те години на 20 век, измислят първата помощна операция, която се прави при тези деца. Осъществяват връзка между аортата и белодробната артерия и така осигуряват по-голямо количество кръв към белия дроб. 
 
Първата радикална хирургична корекция на дете с Тетралогия на Фало е направена през 50-те години, а в наши дни има хиляди с тази корекция. Успешно оперирани, децата с Тетралогия на Фало, подлежат на проследяване през целия живот. Хирургичната интервенция разделя кръвоообръщението, прекъсва смесването на кръвта, но има остатъци, които трябва да се проследят. 
 
-Могат ли тези деца да водят нормален начин на живот?
 
Преди оперативната корекция децата са с описаното посиняване на кожата и с намалени двигателни възможности. Те нямат физическата активност на своите връстници. За щастие при огромна част от пациентите с Тетралогията на Фало, не се повлиява интелекуалното развитие. 
 
Създали сме една книжка за родители на деца с вродени сърдечни малформации.  В нея нея на съвсем достъпен език са написани основните неща при най-честите аномалии и това, което трябва да очакват и следят родителите.