Бенигненият пароксизмален позиционен световъртеж е най-често срещаното и едновременно с това най-добре повлияващото се от терапията нарушение на равновесния апарат на човека. Приблизително 10% от населението страда от този тип световъртеж в даден етап от своя живот.

 

Каква е причината за поява на световъртежа при определена позиция?


 

В голяма част от случаите причината е възникването на т.нар. каналолитиаза. Това е състояние, при което кристалчета калциев карбонат се откриват на място, което не е характерно за тяхното разположение, а именно в полуокръжните канали на равновесния апарат, намиращ се във вътрешното ухо на човека. При промяна на позицията на главата те предизвикват движение на ендолимфата, изпълваща вътрешността на полуокръжните канали, и водят до дразнене на рецепторите, намиращи се там. Това от своя страна става причина за възникването и провеждането на погрешни сигнали за движение към мозъка, водещо до появата на чувство за световъртеж.

 

В по-малка част от случаите е налице т.нар. купулолитиаза, при която кристалчетата калциев карбонат са тясно свързани със снопчетата нервни влакна провеждащи сигнала за движение на ендолимфата. В тези случаи световъртежът обикновено трае по-дълго, отколкото при каналолитиазата.

 

Кога се появява бенигненият позиционен световъртеж?

 

Най-честото място на натрупване на кристалчетата е в задния полуокръжен канал, а най-рядко в предния или хоризонталния полуокръжен канал.

 

Провокиращи фактори за поява на световъртежа са:

  • Обръщане в леглото;
  • Лягане или ставане от леглото;
  • Накланяне главата назад при поглед нагоре;
  • Навеждане на главата надолу;
  • При бързи движения на главата.

Най-често световъртежът трае няколко секунди до минута и намалява по интензитет при повтарящо преминаване в позицията, която го провокира.

 

Между атаките от свтовъртеж пациентите могат да нямат оплаквания, а в други случаи могат да изпитват известна нестабилност и загуба на баланс.

 

Кои са най-честите причини за поява на световъртежа и кои хора засяга?

 

В немалка част от случаите не се открива конкретна причина. Съобщават се случаи за внезапната му поява сутрин при ставане от леглото. В други случаи има данни за предхождаща черепномозъчна травма, мигрена, инфекция или заболяване на вътрешното ухо, диабет, остеопороза, след продължителна интубация, намаляване на кръвния обем и др. Възможна е връзка и с наличието на предпочитана страна при спане. Най-често са засегнати по-възрастни пациенти, като рядко се открива в детска възраст.

 

Как се диагностицира заболяването?

 

Невроизобразителните техники, като например ядрено-магнитният резонанс ,не могат да дадат информация за наличието на кристалчета в полуокръжните канали на вътрешното ухо, затова са неефективни в диагностичния план.

 

Съществуват определени манъоври, т.е техники, чрез които с промяна на позицията на главата и тялото се цели провокация на възникването на световъртеж и се наблюдава за наличието на нистагъм – неволеви ритмични движения на очите. Последните са естествен резултат от получената грешна информация за движение, тъй като насочването на погледа е част от нормално функциониращата система за поддържане на равновесна позиция на тялото и главата.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Как се лекува заболяването?

 

В близо до 90% от случаите е възможно да се постигне овладяване на чувството за световъртеж. Важно е най-вече да се потърси помощта на специалист – отоневролог или УНГ специалист с опит във вестибуларната патология и рехабилитация.

 

В основата на терапията стоят опредлени манъоври-техники, чрез които се цели преминаването на отокониите – кристалчетата калциев карбонат, обратно в тяхното характерно място на разположение. Преди извършването на тези техники за репозиция на отокониите е нужно обстойно изследване на неврологичния статус с цел изключване на фактори, които могат да повлияят на процедурата.

 

Въпреки успеха от терапията може да се наблюдават остатъчни симптоми на нестабилност, затова от значение е провеждането на вестибуларна рехабилитация и обучението в техники за овладяване на световъртежа и в домашни условия.