Дихателната недостатъчност и хипоксията са основната причина за смърт при пациентите с политравма. Ето защо, от особено значение са осигуряването на проходимост на дихателните пътища и адекватната и навременна кислородотерпия.

 

Важно е да се изключи своевременно наличието на гръдна травма, тъй като тя е отговорна за влошаване механиката на дишането и може да наложи преминаването на пациента към механична вентилация (апаратно дишане).


 

От значение е механизмът на гръдната травма - дали е тъпа или проникваща. Тъпата травма може да се овладее с интубация и механична вентилация, като диагностицирането понякога е по-трудно, докато проникващата гръдна травма може да изисква незабавни хирургични интервенции.

 

Целта на пъвоначалната преценка на състоянието на пациента е да се изключат животозастрашаващи състояния - тензионен пневмоторакс, сърдечна тампонада, масивен хемоторакс, отворен пневмоторакс, гръден капак.

 

Тензионният пневмоторакс е спешно състояние, предизвикано от травма на белодробния паренхим, вследствие на която въздух нахлува в плевралното пространство, но не може да го напусне. Увреденият дроб колабира, а поради постоянно повишаващото се налягане в плевралната кухина целият медиастинум (средостение) се измества към здравата гръдна половина, а венозното връщане към сърцето се затруднява, което води до нестабилност в циркулацията. Клинично това състояние се проява с тахикардия (ускорен пулс), тахипнея (ускорено дишане), изместване на трахеята към здравата страна, изострен перкуторен тон, изостваване на засегнатата гръдна половина при дишане, отслабено дишане при аускултация, хипотония, белези за хипоксия и циркулаторна нестабилност (травматичен арест). Диагнозата може да се постави с обикновена рентгенография на гръден кош. Овладява се чрез иглена торакоцентеза или поставяне на гръден дрен в плевралната кухина. При затруднения в диагнозата се прави компютърно томографско изследване на гръден кош. Този вид пневмоторакс се влошава при механично обдишване с позитивно налягане.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Масивният хемоторакс представлява натрупване на кръв в плевралната кухина в резултат от тъпа (резултат от фрактури на ребра) или проникваща травма, която уврежда венозни или артериални съдове в паренхима на белия дроб. Обикновено се диагностицира трудно и най-вече чрез образни методи- рентгенограгия, ехография на гръден кош, компютърно-томографско изследване. Има отслабено дишане в засегнатата половина, като тя може и да изостава. Кървенето обикновено се самоограничава, но вече събралата се кръв в плевралната кухина, трябва да се премахне. Най-често това става чрез поставяне на гръден дрен. По-рядко се прибягва до хирургична намеса - торакотомия (при артериално кървене).

 

Отворен пневмоторакс е състояние, при което поради дефект в гръдната стена (от проникваща травма), въздух навлиза в плевралната кухина през раната. Ако този въздух няма как да излезне, отвореният пневмоторакс може да премине в тензионен. Раната трябва веднага да се изолира чрез оклузивна превръзка, необходимо е подаването на 100% кислород през маска, при нужда пациентът се интубира, поставя се и гръден дрен.

 

Гръден капак е термин, който описва дефект в гръдния кош - поради серийни фрактури на ребра двустранно цял фрагмент от гръдния кош, влючващ и гръдната кост, е отделен и не участва в дихателните екскурзии. Това влошава механиката на дишането, освен това предполага и налична белодробна контузия, при прилагане на обдишване с позитивно налягане, може да се стигне и до тензионен пневмоторакс. Ето защо, за да се диагностицира, освен рентгенова снимка, са необходими ехография и компютърно томографско изследване. Профилактично се поставят гръдни дренове, трябва да се приложи адекватно обезболяване и да се предприеме фиксация на гръдния кош (обект на гръдната хирургия). От особено значение е и профилактирането и овладяването на пневмонията, която е често усложнение при гръдните травми.

 

При политравматичните пациенти, при които се подозира или е диагностицирана гръдна травма, трябва да се следят: сатурацията на кислород в кръвта чрез пулсоксиметрия, кръвно-газов анализ, механиката на дишане при механична вентилация. След първоначалната преценка, образните изследвания се повтарят, тъй като някои патологични изменения не се визуализират веднага.