Диабетът се свързва с редица системни нарушения, сред които такива, засягащи зрението.

 

Диабетът може да предизвика появата на различни офталмологични изменения, като аномалии на роговицата, глаукома, неоваскуларизация на ириса, катаракта или появата на невропатии.


 

Въпреки това най-често срещана е диабетната ретинопатия, която може да причини слепота. Точният механизъм на възникване на това заболяване все още не е напълно изяснен.

 

В ранния стадий на диабетна ретинопатия, повечето от пациентите са асимптоматични. Първият и най-ранен клиничен признак са микроаневризмите. При авансирането на заболяването обаче, е възможна появата на замъгляване и изкривяване на зрението, както и прогресивна загуба на зрителна острота.

 

Други патологични промени, които могат да се наблюдават, са различни по форма и размер кръвоизливи. Когато са малки, те наподобяват микроаневризми. Често се дължат на тяхното разкъсване в по-дълбоките слоеве на ретината.

 

Въпреки това кръвоизливи могат да се появят и в нейния по-повърхностен слой, който е изграден основно от нервни влакна.

 

При разрушаване на кръвно-ретинната бариера се наблюдава изтичане на серумни протеини, липиди и протеин от съдовете, което предизвиква оток на ретината и наличието на твърди ексудати.

 

Възможна е и появата на инфаркти на слоя на нервните влакна, които да са причинени от оклузия на прекапилярни артериоли. В много от случаите те граничат с микроаневризми и съдова хиперпропускливост.

 

Понякога се срещат и интраретинални микроваскуларни аномалии, които обикновено се откриват по границите на неперфузираната зона на ретината.

 

Основната причина, която води до нарушенията в зрението при диабетната ретинопатия е едема на макулата.

 

Захарният диабет често води до нарушения, които засягат бъбреците. Индикации за такива са наличието на протеинурия и повишени нива на урея и креатинин в урината, които от своя страна се свързват с предизвиканата от заболяването микроангиопатия.

 

Третирането на появилата се нефропатия може да забави прогресията на диабетната ретинопатия и неоваскуларната глаукома.

 

Освен поддържането на оптимални нива на кръвната захар, други методи за лечение на диабетната ретинопатия включват фармакологична терапия, лазерна фотокоагулация, витректомия и криотерапия.

 

Източници:

https://emedicine.medscape.com/article/1225122-overview