Проблемите, свързани с диабетното стъпало, са една от основните причини за тежки усложнения, а с това и една от най-честите причини за хоспитализация.
 
Диабетното стъпало представлява спектър от усложнения, водещи от съдова недостатъчност и невропатия към инфекции и гангрена. Най-същественият предразполагащ фактор е невропатията, тъй като намалената чувствителност и намаленият болков усет улесняват възникването на травми особено при употреба на неудобни обувки. Исхемията в резултат на периферната макроангиопатия значително забавя оздравяването и при най-малки язви на стъпалото. Периферната невропатия заедно със загубата на проприорецепцията, съчетана с автономни прояви, води до деструкция на ставите на ходилото, причиняващи т.нар. артропатия на Charcot.
 

Кожни поражения при захарен диабет

Захарният диабет може да засегне кожата по различни начини:
 • по пътя на микроангиопатията;
 • посредством повишената честота към бактериални и гъбични инфекции;
 • по пътя на хиперлипидемията (ксантоми);
 • Granuloma annulare се среща често при диабет.

3 са специфичните за диабета кожни лезии:

1. Диабетна дермопатия - поява на безболкови кафеникави папули по кожата. Дължи се на микротравми на засегнатите от микроангиопатията капиляри. Не се стига до разязвяване, но се развива фиброза.
 
2. Necrobiosis lipoidoica diabeticorum - най-често се развива по предната повърхност на подбедриците. Лезиите са безболкови и представляват жълтеникави склеротични плаки с пурпурна периферия. Плаките постепенно фиброзират и атрофират. Хистологично е налице некроза на колагена в резултат на микроангиопатията. Среща се по-често при жени, по-често при захарен диабет тип 1. Възможна е поява и при лица с влошен въглехидратен толеранс. Досега не е познато ефективно лечение.
 
3. Диабетни були - това са интраепидермални були, които се срещат най-често при млади диабетици със захарен диабет  тип 1. Чести са и при пациенти с периферна невропатия. Развиват се най-често по пръстите на ръцете и краката.
 
NEWS_MORE_BOX
 

Терапия на диабетното стъпало


 • Установяване на пациентите с риск; 
 • Бързо лечение на инфекцията (дебридмънт - почистване на раната, антибиотици, покой); 
 • Премахване на исхемията; 
 • Премахване на щетите от хроничния натиск; 
 • Адекватна терапия на раните: почистване на раната, премахване на мазолите; 
 • Септична/асептична хирургия; 
 • Хирургия за коригиране скелета на стъпалото;
 

Кои са индикациите за хирургична интервенция?

1. При умерени и тежки форми на инфекциите на диабетното стъпало е необходимо консултацията с хирург.
2. Спешна хирургична интервенция се налага при наличие на газ в дълбоките тъкани, абсцес или некротизиращ фасциит (възпаление на мускулните фасции). При големи рани с некротична тъкан или засягане на кост или става, също е необходимо (но не толкова спешно) оперативно лечение.
3. При исхемия е необходима консултацията със съдов хирург особено при критична исхемия на крайника