Диабетната ретинопатия е специфично усложнение на очите в резултат на захарния диабет. То може да се развие и при двата типа диабет – тип 1 и тип 2 и е най-честата причина за нововъзникващи случаи на слепота и сериозна загуба на зрение.

 

Всеки диабетик е необходимо да знае, че трябва периодично да следи състоянието на очите си. Защо обаче очите биха могли да се засегнат от това хронично и коварно заболяване? Колко често трябва да се провежда очен преглед при диабетици и кои са рисковите фактори? На тези и други важни въпроси ще се спрем в настоящата статия.


 

Основните рискови фактори за развитието и прогресирането на диабетната ретинопатия са давността на захарния диабет, лошият контрол на кръвните захари, на артериалната хипертония, на дислипидемията, наличието на съпътстващо диабетно усложение на бъбреците, анемия, тютюнопушене и бременност. 

 

Основните причини за развитието на диабетната ретинопатия е високата кръвна захар. Персистирането на хронично високи стойности на кръвната захар води след себе си до редица биохимични процеси в организма и отделните органи. В конкретния ефекторен орган – очите, води до промени в кръвоносните съдове на ретината – стената им става по-слаба, с което се позволява раздуването на капилярите, образуването на микроаневризми, последващо разкъсване на тези микроаневризми и образуване на кръвоизливи в ретината.

 

По друг патогенетичен механизъм би могло да настъпи запушване на някои от капилярите на ретината, което да доведе до хипоксия. Компенсаторен механизъм на това е появата на нови (нео-) съдове, които са чупливи и силно пропускливи, поради което лесно се разкъсват и причиняват кръвоизливи в стъкловидното тяло или преретиналното пространство.

 

В хода на образуването на „нео-съдовете” се стимулира формирането на фиброзна тъкан, която може да бъде причина за отлепване на ретината и едем на макулата. Последният е водеща причина за загуба на зрение при диабет.

 

Клинична картина

В ранните етапи на развитието на диабетната ретинопатия обичайно пациентите са без симптоматика и нямат промяна в зрението. При напредване на процесите съобщават за поява на мушички, светкавици, замъгляване на погледа и постепенно намаляване на зрението. 

 

Очният преглед за установяване на диабетната ретинопатия трябва да включва:

  • Определяне на зрителната острота;
  • Офталмоскопия и оглеждане на леща и стъкловидно тяло;
  • Преглед на ретината, като за целта на пациента трябва да се разширят зениците и да се извърши офталмоскопия или снимка на ретината;
  • Флуоресцеинова ангиография – контрастно изследване на ретината, при което посредством циркулиране на багрилото флуоресцеин се оглеждат съдовете на ретината и се дава по-точна представа за промените в нея.

 

Диагностицирането и наблюдението на очните промени е част от ежегодния преглед на диабетика. Честотата на прегледите зависи обаче от типа на диабета и степента на засягане на очите. При хората със захарен диабет тип 1 първичен очен преглед за наличие на диабетна ретинопатия трябва да се направи при 5-годишна давност на заболяването и след това ежегодно.

 

NEWS_MORE_BOX

 

При хората със захарен диабет тип 2 първичен очен преглед за ретинопатия е необходимо да се направи още при диагностициране на заболяването и след това ежегодно.

 

По-чест преглед от офталмолог (на 3-6 месеца) е наложителен при лица с нововъзниканала или прогресираща начална или умерена непролиферативна ретинопатия. 

 

Жените със захарен диабет, планиращи бременност трябва преди забременяване да бъдат прегледани от офталмолог и трябва да бъдат уведомени за риска от поява и прогресия на диабетната ретинопатия.

 

При установена вече бременност се препоръчва офталмологична консултация още през първия триместър и след това периодично през цялата бременност до първата година след раждането. Тези препоръки обаче не важат за жените, развили т.нар. гестационен диабет.

 

Необходими са регулярни прегледи на всеки диабетик съобразени с динамиката на очните промени. Важно е да не се пропусне подходящия момент за провеждане на ефективна лазер фотокоагулация с цел превенция на загубата на зрение.