Диабетната ретинопатия засяга все по-голям брой хора, като актуалната цифра в Европа е около 30 - 40 милиона души. Специалистите прогнозират, че техният брой ще се удвои до 2030 г. За съжаление на етапа тази диагноза се поставя късно, докато ранните диагноза и лечение много биха спомогнали за избягване на тежките усложнения, каквито са кистоидният едем на макулата или пък пролиферативната диабетна ретинопатия.


Диабетната ретинопатия в цифри

Изчисляваме, че около 347 милиона души от населението на Земята страдат от диабет. Диабетната ретинопатия спада към микроваскуларните усложнения на болестта. Тя е най-честата компликация на диабета като се открива у 25 - 30 % от диабетиците и 60 % от пациентите с диабет с давност повече от 10 години.  С други думи в световен мащаб около 93 милиона души са засегнати от диабетна ретинопатия. Стриктният  контрол над гликемията (нивото на кръвна захар) силно намалява рисковете от това усложнение. Контрол обаче става все по-малко ефикасен при дълъг период на хипергликемия при дългогодишните диабетици.Признаци и симптоми на диабетната ретинопатия

За съжаление, тя е класически пример за „тиха“ болест, „крадец на зрението“, която дава симптоматика едва в късен стадий, понякога с вече необратими изменения (кръвоизлив в стъкловидното тяло, макуларен оток, отлепване на ретината, неоваскуларна глаукома). За сметка на това вече разполагаме с умерено широк терапевтичен арсенал, който приложен навреме помага да се избегнат функционалните загуби, чиято тежест задминава зрителните граници, тъй като животът на диабетика и балансът на гликемията стават много по-трудни.


Съвременната класификация на стадиите на диабетната ретинопатия е основана върху степента и разпространеността на микроваскуларните увреждания. Това са и първите видими признаци при директния преглед при офталмолог. Те са обаче и белези на напреднала ретинопатия, тъй като на този етап вече са настъпили необратими загуби на неврони в ретината.


Очевидно това не е достатъчно добра стратегия за съвременната медицина. Днес разполагаме с възможност за цветни ретинографии на очното дъно, които дори се извършват без разширение на зениците. С тяхна помощ е възможно да се оцени броя и локализацията на настъпили микроаневризми (съвсем малки разширения на кръвоносните съдове), на интраретинни хеморагии както и други белези за ограничение в перфузията (кръвооросяването) на ретината.


Стадии на диабетната ретинопатия

1. Минимална до умерена непролиферативна форма:

 • Микроаневризми, точкови и пламъковидни хеморагии;
 • Разширени капиляри;
 • Сухи ексудати

2. Тежка непролиферативна форма:

 

 • Признаци на исхемия, съчетани със задълбочени признаци от първи стадий;
 • Хеморагии, които са разширени в петно, навлизащо в 4 квадранта;
 • И / или венозни аномалии;
 • И / или микроваскуларни интраретинални аномалии в 1 или повече квадранти. 

3. Пролиферативна диабетна ретинопатия


Тежестта на тази форма е обвързана с размера на новообразуваните съдове и на тяхната локализация.

 • Минимална – преретинни неосъдове заемащи < ½ от повърхността на ретината;
 • Умерена – когато преретинните неосъдове заемат повече от ½ от ретината, но по-малко от ¼ - 1/3 от повхрността на папилата
 • Тежка форма – неосъдовете заемат > ¼ - 1/3 на папиларната повърхност;
 • Усложнена форма – кръвоизливи – преретинни или в стъкловидното тяло, отлепване на ретината, неоваскуларна глаукома и др.


Режим на проследяване на пациентите с диабет

Очевидно, редовното проследяване на тези пациенти увеличава шанса заболяването да се установи в ранен стадий, за да бъдат максимално избегнати или поне отложени във времто усложненията. Добрата и разумна профилактика, освен с явните си преимущества за пациента излиза и по-евтино за здравеопазването в сравнение с лечението на настъпулите усложнения, както и намаляване трудоспособността на засегнатия човек.


Това не означава пациент с диабет на всеки 2 седмици да ходи да му се проследяват очните дъна. Съществуват следните насоки:

 

 • При възрастни пациенти с новопоявил се диабет тип 1 им се полага преглед с разширение на зениците през първите 5 години от появата на болестта.
 • Пациентите с диабет тип 2 би трябвало да посетят офталмолог съвсем скоро след поставяне на диагнозата.


При липса на ретинопатия на първия или първите няколко прегледа е уместно да се предложи контрол на тези пациенти на всеки 2 години. Ако обаче се установи диабетна ретинопатия, такъв пациент трябва да се проследява при специлист поне веднъж годишно. Всеки белег за прогресия на ретинопатията или за заплашваща увреда на зрителната функция може да зачести допълнително прегледите.