Диабетната ретинопатия е очно заболяване, което се асоциира с дългогодишно боледуване от диабет. Това е основната причина за влошено зрение при диабетици.
Ретинопатията се проявява при всички видове диабет. Ако остане нелекувана, диабетната ретинопатия може да предизвика слепота.

 

1. Какво причинява развитието на диабетна ретинопатия?


Вероятността за развитие на диабетна ретинопатия е правопропорционална на продължителността на заболяването. Дългите периоди на висока кръвна захар причиняват увреждане на най-малките кръвоносни съдове в ретината. Тя е нервната мрежа в дъното на окото, която получава светлинен сигнал и го изпраща към мозъка като нервен импулс. Здравата ретина е символ за добро зрение.


Кръвоносните съдове постепенно изтъняват и може да станат предпоставка за тромбоза. Увредените съдове могат да провокират поява на кръвоизливи, задръжка на течности, които излизат от съдовете и се задържат в ретината. Състоянието се нарича едем на ретината.


Тромбозата на малките кръвоносни съдове в ретината може да предизвика намалено кръвоснабдяване и оксигениране на ретината, което довежда до развитие на нови патологични кръвоносни съдове, които увреждат ретината вследствие на хроничната хипоксия.

 

2. Какви са различните видове диабетна ретинопатия?

Съществуват три основни типа. Те са непролиферативната ретинопатия, макулопатия и пролиферативна ретинопатия.


При първия тип ретинопатия има увреждане на стените на кръвоносните съдове. Появяват се микроаневризми, които се виждат като малки червени точки по ретината. Те са тънки и често са причина за ексудация в ретината и оток. Също така често стават причина за поява на кръвоизливи в ретината.


Макулопатията е вторият тип ретинопатия. Това е увреждане върху зоната от ретината, която се използва най-често- макула. Тя допринася за централното ни зрение и е важна за чистото и ясно остро виждане.


Непролиферативната ретинопатия е обвързана с макулопатия. Често отокът на ретината и микрокръвоизливите засягат макулата, което е причина за нарушено фино зрение и влошено вечерно или дневно зрение.


Пролиферативната ретинопатия се представя от запушване на малките кръвоносни съдове. В резултат на това се постига трайно и хронично увреждане на ретината поради влошено доставяне на кислород. Често този тип ретинопатия протича с кръвоизливи в окото и е причина за отлепване на ретината, което е най-честото ретинно увреждане.


И трите типа ретинопатия протичат с влошено зрение. Третият и последен тип ретинопатия, ако остане недиагностицирана и не се пристъпи към лечение, прогресира и се развива слепота.

 

3. Как се диагностицира ретинопатия?

Диагнозата се поставя след изследване на очното дъно и ретината. Когато диабетната ретинопатия не е в напреднал стадий, обикновено не се забелязват симптоми на влошено зрение. При такъв тип пациенти ретинопатията се открива случайно при рутинен преглед.

NEWS_MORE_BOX

 

4. Рискови фактори

  • Лош контрол на кръвната захар – поддържане на високи нива и неспазване на диета за диабет;
  • Белтъци в урината;
  • Артериална хипертония;
  • Продължителност на диабетната болест;
  • Повишени нива на холестерол и триглицериди.

 

5. Как да се предпазим от увреждане?

Преустановяването на тютюнопушенето се счита като основен начин за превенция на заболяването при диабетици. Друг начин за контрол и превенция е редовно изследване на нивата на холестерол и триглицериди, както и тяхното контролиране с медикаменти и подходяща хранителна диета. Препоръчват се също така редовните очни прегледи, които да позволяват улавяне на заболяването в ранен стадий.

 

6. Лечение

Лазерната терапия е основна при макулопатия. Лазерът е вид светлинен източник, който се прилага в задната част на окото, причинявайки изгаряния. Тези множество изгаряния разрушават увредените части от ретината. Извършва се само в болнично заведение. Този терапевтичен подход е изцяло безболезнен и няма нужда от прилагане на анестетици.


През последните години място заема и нов вид терапия. Вътрестъкловидна анти-ВЕГФ инжекция – тоест инжекцията се поставя в стъкловидното тяло. Историята твърди, че инжекциите са въведени за пръв път за лечение на сенилна макулна дегенерация. Допълнителни изследвания показват, че инжекциите са ефективни и при пациенти с диабетна макулопатия.

 

Прилага се медикамент, който прекратява увреждането на кръвоносните съдове. Също така намалява отделянето на течност и появата на ретинален оток. Засега обаче няма достатъчно добри проучвания, които да въведат този вид терапия като основен метод за овладяване на диабетна макулопатия, тъй като все още не са напълно проучени страничните ефекти на лекарствените вещества.

 

Към операция се пристъпва, когато пролиферативната ретинопатия е открита в напреднал стадий на заболяването и когато лазерното лечение е неефективно в ранните стадии. Този тип лечение се нарича витректомия, което включва премахване на стъкловидното тяло от окото. През операцията също така се премахват микроаневризми и други причинители на точковидни кръвоизливи в ретината.