Рискът от диабетна ретинопания може да се намали с две основни мерки: стриктен контрол на кръвната захар и редовни профирактични прегледи на очите. За съжаление, дори и при редовни здравни грижи не винаги е възможно да се избегне или забави увреждането на ретината.

Изследвания досега са доказали, че поддържането на кръвната захар в норма значително намалява риска от развитието или влошаването на диабетната ретинопатия. Затова помага самото лечение при диабет, включващо инсулинова или друга медикаментозна терапия, спазване на диетичен режим и подобрена двигателна активност. Интензивната инсулинова терапия, която включва чест скрининг на кръвната захар и използване на инсулинова помпа, са добър вариант. Не е никак лесна задача да се придържа човек към определен стил на живот с тези мерки, но те в случая за жизненоважни.

Редовният скрининг, освен това, дава най-висока надежда за превенция от диабетната ретинопатия. При диабет тип 1 трябва да се проведат всички необходими очни изследвания до пет години след поставянето на диагнозата. При диабет тип 2 прегледите трябва да се осъществяват непосредствено след поставянето й. След това профилактични очни прегледи се правят най-малкото по веднъж на година. Честотата на прегледите зависи от степента на увреждането на ретината и останалите усложнения от диабета.

Бременността по принцип е фактор, който предразполага развитието и задълбочаването на ретинопатията при жените с диабет на инсулинова терапия. Този риск трябва да се дискутира със специалистите преди планирането на бременността. Препоръчва се провеждане на очен преглед преди зачеването и, после, в първото тримесечие.

NEWS_MORE_BOX


Жените, които развиват гестационен диабет по време на бременността, не са в риск от развитие на диабетна ретинопатия.

Високите стойности на артериалното налягане, холестерола и затлъстяването допринасят за развитието и влошаването на диабетната ретинопатия, затова следва да бъдат взети мерки срещу тях. Тютюнопушенето също е сериозен фактор. Инфекциите влошават диабетната ретинопатия, затова трябва да се реагира и при тях. Лечението на катаракта оказва влияние и на ретинопатията, поради което е препоръчително да се дискутира вариантът за лечение и на двете.
 

Кога трябва непременно да се потърси лекар:


  • След като е поставена диагноза диабет е наложително да се проведе сериозен преглед при офталмолог.
  • Наблюдавате постепенно или рязко влошаване на зрението.
  • При наличие на диабет и планове за бременност.
  • Срещате затруднения относно контрола на кръвната захар.