Диабетната полиневропатия е най-честата форма на усложнение при захарен диабет.

 

Епидемиологичните данни сочат, че около 50-60% от лицата с диабет имат диабетна полиневропатия, а около 15% от тях може да развият язва на стъпалото. За съжаление, признаците на диабетна полиневропатия може да се налице още в така нареченото предиабетно състояние, когато нивата на кръвната захар са в „сивата зона” – между нормалните и диабетните стойностти. 


 

В патогенетичните процеси, обуславящи диабетната полиневропатия се включват множество сложни механизми, основна роля, от които има повишената кръвна захар, оксидативния стрес, хроничното възпаление, изчерпването на витамини, които се явяват важни кофактори във въглехидратната обмяна и модулатори на нервно-мускулната увреда. 

 

Кои са рисковите фактори за диабетната полиневропатия?

  1. Лошият гликемичен контрол на захарния диабет, както и давността на заболяването;
  2. Високите нива на холестерола;
  3. Тютюнопушенето;
  4. Артериалната хипертония;
  5. Затлъстяването;
  6. Албуминурията – повишена екскреция на албумин от бъбрека;
  7. Сърдечносъдовите заболявания.

Най-честата форма на диабетната полиневропатия е хроничната симетрична сетивна невропатия. Различават се и други форми на диабетна полиневропатия, които са по-рядко срещани и включват остра болкова невропатия; проксимална моторна невропатия; дифузна симетрична моторна невропатия; огнищни невропатии; невропатия, предизвикана от лечението (рядко срещана форма, при която стартирането на инсулинолечение може да се свърже с изява на силни болки по крайниците, дължаща се на рязката промяна в електролитите и нивата на кръвната захар от хипергликемия до нормогликемия, обичайно самоограничаваща се в рамките на няколко дни).

 

Най-често диабетната невропатия се проявава клинично с оплаквания от страна на долните крайници и по-рядко горните крайници. Те обичайно се появяват вечер в покой, като симетрично засягат и двата крайника. 

 

Пациентите обичайно се оплакват от парене по ходилата и краката, чувство , че по тях лазят мравки (т.нар. „мравучкане”), дискомфорт от завивките и болка.

 

Различават се два вида оплаквания при диабетната полиневропатия:

  1. Позитивни – парене, болка, пароксизмална стрелкаща, режеща болка, болезнени парестезии и др.
  2. Негативни – при които пациентът няма никакви оплаквания.

Вторият вариант е най-опасният! Липсата на оплаквания отстрана на пациента не отхвърля наличието на нервна увреда. При прегледа на пациентите с диабет се установява липса на чувствителност, невъзможност за дискреминация между топло и студено и нарушен вубрационен усет. В подкрепа на това са данните, че ако при 30% от диабетиците има оплаквания, при 60% от тях ще са налице електро-миелографски данни (ЕМГ) за нервна увреда. При тези пациенти диабетната полиневропатия следва да се търси активно!

 

Кои са методите за изследване?

Важен е огледът на ходилата в търсене на кожни промени, изменения по ноктите, микотични промени между пръстите, наличието на рани (язви) в точките на натиск, деформации на ходилото.

 

От прегледа е важно да се провери усетът за допир и натиск посредством тест с монофиламент 10 грама, както и вибрационния усет с камертон, диксреминация между топло и студено и сухожилни рефлекси. Потвърждаващ тест е ЕМГ.

 

Какви са средствата за лечение?

Първо е най-важно постигането на добър гликемичен контрол, както и комплексен терапевтичен подход към пациента, вкл. лечение на хипертонията, дислипидемията и съпътстващите заболявания. Обучението на хората с диабет е неизменна и задължителна част от лечебно-терапевтичния план – пациентът с диабет трябва да знае, че всеки ден той трябва да оглежда краката си и при наличие на рани своевременно да се обръща към специалист.

 

Алфа-липоевата киселина е антиоксидант с доказан добър терапевтичен ефект по отношение на диабетната полиневропатия, особено когато лечението се започне в началото на изява на усложнението и то се провежда непрекъснато. Друг благоприятен ефект се наблюдава от лечението с бенфотиамин – витамин В1. Терапията  с него не следва да е продължителна, а да е на курсове.  

 

В случаите на изразена болкова диабетна полиневропатия средства на избор са различни медикаменти, показали добри болкоуспокояващи свойства, като габапентин, прегабалин, дулоксетин и капсаицин.