Захарният диабет, наричан по-често просто диабет, е пожизнено метаболитно заболяване, характеризиращо се най-вече с повишеното съдържание на глюкоза в кръвта.

 

Диабетът е едно от най-разпространените заболявания в света – над 347 милиона души боледуват от него, като прогнозите на Световната здравна организация са болестността да продължи да се покачва през следващите десетилетия.


 

Съществуват три основни типа диабет – тип I, тип II и гестационен диабет.

 

Диабет тип І

 

Диабет тип I, наричан инсулин зависим диабет, се дължи на намалената или изцяло липсваща секреция на инсулин. Съставлява около 10% от общата болестност.

 

Инсулинът е единственият хормон в човешкия организъм, който понижава нивото на глюкозата в кръвта. Той стимулира поемането и усвояването на глюкоза от мускулните, мастните и чернодробните клетки.

 

Понижаване на секрецията му настъпва след унищожаване на инсулин секретиращите клетки в панкреаса. Факторите, участващи в този процес не са напълно изяснени. Счита се, че освен автоимунната компонента, значение имат и предишни инфекции с определени бактерии. Предполага се, че те носят антигени, подобни на тези по повърхността на инсулин секретиращите клетки. В резултат на това, антителата, изработени срещу бактериалните антигени реагират кръстосано с антигените на Лангерхансовите клетки и ги унищожават.

 

Независимо от причината за намалената инсулинова секреция, кръвната захар може да контролирана чрез подкожно инжектиране на инсулин, което е и причината състоянието да се нарича инсулин зависим диабет. Тази форма съставлява около 10% от общия брой случаи и настъпва най-често в ранна възраст – около или преди 20-те години.

NEWS_MORE_BOX

 

Диабет тип ІІ

 

Диабет тип II е най-разпространеният – около 90% от общия брой случаи. Дължи се на постепенно развиваща се инсулинова резистентност, т.е. невъзприемчивост на клетките към ефектите на инсулина. Тъй като инсулиновата секреция не е засегната, а клетките са в една или друга степен невъзприемчиви към хормона, тази форма се нарича инсулин независим диабет. Настъпва най-често в зряла възраст. Нейната етиология е по-добре изяснена. Добре проучени рискови фактори са затлъстяването, прекомерният прием на въглехидрати и мазнини и заседналият начин на живот.

 

Други типове и форми на диабет

 

Последен по честота е гестационният диабет. По дефиниция, гестационен е диабет, настъпва по време на бременност при жени без предишни симптоми на диабет. Той обаче може да премине в диабет тип II.

 

Съществуват и няколко по-редки форми като вроден диабет, кортикостероид индуциран диабет и др. При всички тях е наличен обединяващият симптом за всички видове диабет – висока кръвна захар.

 

 

Симптомите и усложненията са многобройни и много сериозни. На първо място може да кажем, че той скъсява продължителността на живота средно с 10 – 15 години.