Ново изследване показва, че прилагането на дезинфектанти за ръце на алкохолна основа, които се препоръчваха от властите по време на пандемията от грипен вирус A(H1N1), не ограничават степента на заразяване.

 

Резултатите от проведените тестове показват, че пандемичният грипен вирус, както и  подобните му щамове се разпространяват най-ефективно по въздушен път, а не при контакт със заразени повърхности.
 

 


Авторите на изследването проучили ефекта на дезинфектантите за ръце при грип и риновирус и стигнали до заключението, че третирането на крайниците и повърхностите с антибактериални препарати на намалява  значително честотата на заразяванията.
 Данните са представени на Междудисциплинарната конференция по микробицидни агенти и химиотерапия.
 


 "Това изследване показва, че предотвратяването на заразяването с тези вируси може да налага повишено внимание към предаването на вируса по въздуха", подчертават експертите, провели проучването.