Нараства ли честотата на астмата сред децата, по света и конкретно при българчетата? На какво се дължи тази тенденция?

За развитите страни и особено сред социално слабите слоеве на населението, астмата е с драстично повишаваща се честота. През последните 20 години у нас честотата само на детската астма се е увеличила два пъти и в момента е около 10% сред живеещите в градовете. Счита се, че астмата засяга от 1 до 18% (дори 30% за Австралия) от населението. Тези големи разлики, се определят от много фактори, но и от различните критерии за диагноза. За съжаление, ежедневно се срещаме със случаи на свръхдиагностика и обратно на неразпознаване на астмата, което рефлектира и върху правилното лечение. Ежегодно по света умират към 250 000 болни от астма, като интересно е взаимоотношението между регистрираната заболеваемост и смъртността – в страните с висока заболеваемост има ниска смъртност и обратно. Това говори, че подценяването на астмата като заболяване влошава прогнозата.

Причините за нарасналата честота на астмата са комплексни, но и недостатъчно ясни. Обвинява се индустриализацията. Популярна е хипотезата, според която зачестяването на алергиите и астмата се свързва с намаляване на заболеваемостта от бактериални инфекции и чревни паразитози в развитите страни. Това е причината през първите месеци от живота на детето имунната система да се “превключва” към променен, алергичен отговор спрямо факторите на околната среда.

Един от главните фактори за повишената заболеваемост от белодробни заболявания и бронхиална астма в детската възраст е замърсяването на въздуха с газовете, отделяни от моторните превозни средства и индустриалните предприятия. Тук трябва да отбележим и ролята на цигарения дим. Но астмата не е толкова просто заболяване, че да бъде обяснено само с един фактор. Пример за това са наблюденията в скандинавските страни, където въпреки добрата екологична обстановка, честотата на астмата продължава да расте.

NEWS_MORE_BOX


Определена е връзката между изкуственото хранене с краве мляко, в това число и адаптираните млека. Това се наблюдава най-вече в кърмаческа възраст, когато е често съчетанието на алергията към белтъка на кравето мляко и астматичните симптоми.

Важен фактор е миграцията на населението от селото в града. По-лошите условия за живот там, в смисъл наличието на повече алергени, безспорно играят роля, като не трябва да се пренебрегват домашните любимци, контактът, с които става много по-близък, когато се отглеждат в къщи.

Важна роля има стресът, а съвременният човек, в това число и детето живее в постоянен стрес.