Това ти ли си? Този въпрос стои в центъра, около който се разгръща картината на заболяването деменция. Това същия човек ли си?

Деменцията е синдром на придобито нарушение на когнитивните функции, което води до изразени личностови промени, необичайни за индивида характер и поведение, които в крайна сметка затрудняват неговото ежедневно фунциониране.

Според съвременните критерии диагнозата деменция не се основава само на нарушенията в паметта. Необходимо е засягането на поне още една сфера в когнитивните функции - напр. говор, пространствена ориентация и др., като давността на тези оплаквания е не по-малка от 6 месеца.

Преди всичко важно е да се отдиференцира деменцията от т.нар „стареещ мозък”, който се явява най-често след 70 г и е свързан с намалена възможност за запаметяване на нова и възпроизвеждане на стара информация, но не се отразява на ежедневната активност и социалните контакти на индивида.

Преходът между различните стадии в развитието на заболяването е плавен и трудно установим. Като ранна форма на деменция може да се отбележи „mild cognitive impairment-MCI” - леко когнитивно нарушение. Характерно за него е, че нарушенията в паметта не са типични за възрастта, невропсихологичните тестове дават леко отклонение от нормата, но ограничение в ежедневното функциониране все още не се наблюдава. Счита се, че около 15% от пациентите с MCI развиват болестта на Алцхаймер, като процесът продължава средно 3-4 години.

Деменцията може да има различна форма на изява:

  • деменция в тесен смисъл на думата- типичен пример е болестта на Алцхаймер. Това е дегенеративно заболяване на мозъка, което протича прогресивно, слабо се поддава на лечение и често води до фатален край. Освен нарушението в когнитивните функции, налице са още емоционални разстройства, проблеми в речта, ориентацията, иницирането и планирането на ежедневни дейности, промяна в характера и поведението на личността като цяло.

 

  • деменция като симптом в друго заболяване- често деменция се явява в крайния стадий на болестта на Паркинсон, Хореята на Хънтингтън, тежки психиатрични заболявания-депресия, шизофрения.

 


  • „симптоматична” деменция - всяка увреда на мозъка може да доведе до деменция-напр. мозъчен тумор, невролуес, съдови заболявания и др.

 

  • деменция в резултат на еднократно възникнало мозъчно увреждане - след мозъчен инсулт, черепно-мозъчна травма, енцефалит. При млади хора в тези случаи също може да се появи деменция.


За поставяне на диагнозата деменция е важна съвместната работа на невролози, психиатри и психолози. Процесът преминава през три важни стъпки:

 

1. Има ли данни за деменция?

 
На този въпрос могат да дадат отговор анамнезата и невропсихологическите тестове.С анамнезата се цели да се открият всички онези нарушения, за които вече стана дума по-горе. От невропсихологическите тестове най-лесно изпълним и достоверен в ранната диагностика е тестът с часовника. Пациентът трябва да нарисува циферблата на часовник със съответните цифри и стрелките на часовника да сочат 11 без 10 часа.Често още в ранните стадии на деменция може да се открият отклонения от нормата с помощта на този тест.
 
NEWS_MORE_BOX

2. Дали не се касае за „симптоматична” деменция?

 
За да се изключат други заболявания, проява на които може да е деменцията (възпалителни, неопластични, съдови заболявания и др.) се правят образни изследвания - скенер, ЯМР; лабораторни изследвания-ДКК, С-реактивен протеин, ТСХ и др.
 

3. За кой вид деменция в тесен смисъл на думата става въпрос?

 
Резултатите от невропсихологическите тестове спомагат за насочване към правилната диагноза, но все още няма специфичен тест, който ясно да посочи едно заболяване.
 
Лечението се изразява в прием на антидементни лекарства - т.нар. ацетилхолинестеразни инхибитори и лекарства от групата на психофармака.
 
На последно място, но с най-голямо значение е моралната и духовна подкрепа на близките на пациента, без които един дементно болен би останал сам и чужд на себе си и на света, който го заобикаля.