Причини за дефицит на витамин D може да са: недостатъчно излагане на слънчева светлина, намалена резорбция на витамина в храносмилателния тракт, повишено метаболизиране на витамина в резултат на определени медикаменти, както и при кърмачета - недостатъчното му количество у майчината кърма. 
 
У деца дефицитът на витамин D води до рахит, който е причина за деформации на краката (варусно изкривяване), докато при възрастни той е причина за развитие на т.нар. остеомалация, която се изразява в лоша минерализация на костите.
 
Витамин D е мастноразтворим витамин, важен за калциевата хомеостаза и оптималното израждане на костната система, както у подрастващ организъм, така и у възрастен човек с изградена вече костна система. Основната функция на витамина е да стимулира калциевата абсорбция от тънките черва. Екип от учени са установили, че серумни нива на 25-ОН витамин D > 79,8 nmol/l (32 ng/ml) са оптималните за поддържане на максимална калциева абсорбция.
 
Витамин D също увеличава абсорбцията на фосфати от дисталните тънки черва. За правилната минерализация на костта е необходима адекватна абсорбция на калций и фосфор. 
 
С най-голямо клинично значение са двете основни разновидности на витамина - D2 и D3. Витамин D3 е познат още като холекалциферол и основно се  синтезира в кожата при слънчево излагане. Витамин D2 се нарича ергокалциферол и е първоначално добит от гъби. 
 
В природата много малко храни са източници на витамин D (риба и жълтъци). Основен източник остава синтезираният в кожата витамин D при излагане на слънце. 
 

Признаци и симптоми 

Дефицитът на витамин D често протича скрито, без клинични изяви. При физикален преглед на лицата с тежък дефицит на витамин D може да се установи следното:
 • При деца – изкривавяне на краката;
 • При възрастни – болки по надкостницата, установими при натиск върху гръдната кост или пищяла на подбедрицата на крака.
 

Диагноза

 
Установяване нивата на витамин D в организма става чрез измерване на серумните нива на неговия метаболит - 25-ОН витамин D. Той отразява ендогенния синтез на холекалциферол при излагане на слънце. Получава се след хидроксилиране в черния дроб на синтезирания в кожата холекалциферол, след което се транспортира до бъбреците, където се превръща в метаболитно активната форма (т.е. тази, която осъществява действието на витамина) – 1,25-дихидрокси витамин D. Определянето на серумните нива на 1,25-дихидрокси витамин D при хора с предполагаем дефицит на витамин D има малка информативна стойност.   
 • Нива на 25-ОН витамин D между 52,5-72,5 nmol/l показват недостатъчност на витамина.
 • Нива на 25-ОН витамин D < 50 nmol/l показват дефицит на витамина.
 
Скрининг за дефицит на витамин D е уместен да се провежда само при лица с висок риск за това:
 • Лица с установена от остеометрия остеопороза;
 • Лица с установен малабсорбционен синдром;
 • Лица със затлъстяване (ИТМ ≥30 кг/м2);
 • Лица с хронична бъбречна недостатъчност.
 

Лечение


 
При установяване на дефицит на витамин D е необходимо заместително лечение в следните дози по възрасти:
 
1. При деца до 1 годишна възраст:
 • 2000 IU/дневно витамин D за 6 седмици или
 • 50 000 IU/веднъж седмично за 6 седмици;

 

NEWS_MORE_BOX

 

 • При достигане на серумни нива на 25-ОН витамин D > 75 nmol/l се провежда поддържащо лечение с 400/1000 IU/дневно.
2. При лица между 1-18 годишна възраст:
 • 2000 IU/дневно витамин D за поне 6 седмици или
 • 50 000 IU/веднъж седмично за поне 6 седмици;
 • При достигане на серумни нива на 25-ОН витамин D > 75 nmol/l се провежда поддържащо лечение с 600/1000 IU/дневно.

3. При възрастни:

 • 50 000 IU/един път седмично за 8 седмици или
 • 6000 IU/дневно за 8 седмици;
 • При достигане на серумни нива на 25-ОН витамин D > 75 nmol/l се провежда поддържащо лечение с 1500/2000 IU/дневно.
4. При лица с обезитет, малабсорбционен синдром или приемащи медикаменти, повлияващи метаболизма на витамин D:
 • Поне 6000/10 000 IU/дневно;
 • При достигане на серумни нива на 25-ОН витамин D > 75 nmol/l се провежда поддържащо лечение с 3000/6000 IU/дневно.
 
Най-добрата превенция на дефицита на витамин D при деца и възрастни е редовното излагане на слънце, като особено ефективно е слънцегреенето да се извършва в часовете между 10 и 15 часа. При новородени се препоръчва провеждането на допълнителна профилактика с прием на витамин D капки.