Достигане до нула: нула нови заразявания, нула смъртни случая, нулева дискриминация. Това е мотото на Световния ден за борба с ХИВ през 2012 г. Предвид разпространението на епидемията засега това остава далечна перспектива. Учените, обаче, не се предават.

 

През 2011 г. 2,5 милиона души са се заразили с ХИВ, смъртните случаи са 1,7 милиона. Това обаче е със 700 000 нови заразявания по-малко, в сравнение със заболеваемостта отпреди 10 години и c 600 000 смъртни случая по-малко в сравнение със смъртността от 2005 г.


 

Прогресът се дължи на антиретровирусните медикаменти – лекарствата против ХИВ. Те понижават броя на вирусите в кръвта, което удължава продължителността и подобрява качеството на живота. Много важно е, също така, че те понижават риска от заразяване на друг човек. През 2011 г., на среща на Генералната асамблея на ООН, бе поставена целта през 2015 г. антиретровирусната терапия да достигне до 15 милиона души по целия свят. Ако сегашните тенденции продължат със същия темп, тази цел изглежда постижима.

 

Според д-р Готфрид Хирншнал, директор на Отдела за ХИВ към Световната здравна организация, много държави продължават да развиват и разширяват анти-ХИВ програмите си, въпреки тежката икономическа ситуация. В момента 8 милиона души в развиващите се страни получават скъпоструващото лечение, докато преди десет години това число бе едва 0,4 милиона.

 

Въпреки впечатляващия напредък, много хора по света продължават да нямат достъп до превенция и лечение. Положението е особено тежко при децата – едва 28% от нуждаещите се от лечение го получават.

 

Причините за това са многобройни и разнородни. Заклеймяването и дискриминацията са пречка по пътя към ефективно лечение. Подрастващите момичета, проституиращите жени и хомосексуалните мъже често са социално уязвими и маргинализирани. Имигрантите често имат ограничен достъп до системата на националното здравеопазване в приемащата страна. Не на последно място, чисто географските пречки понякога се оказват решаващото препятствие пред достъпа до лечение в много райони на Югоизточна Азия и Централна Африка.

NEWS_MORE_BOX

 

Един от приоритетите в международните усилия за борба с болестта е превръщането на здравните грижи в универсално достъпни. Изкореняването на предразсъдъците и дискриминацията срещу засегнатите също е на челните места в списъка с приоритетите. Първостепенно значение обаче, имат достъпът до превентивни, диагностични и лекарствени мерки. Световната здравна организация, също така, създава стимули за здравните специалисти да работят в труднодостъпни и икономически непривлекателни райони. Организацията финансира програми, така че „никой да не изпадне в бедност, защото трябва да заплаща лечението със собствени средства“.

 

И докато страните по света увеличават усилията си да осигурят антиретровирусно лечение на нуждаещите се от него, нарастват доказателствата, че по-широката и стратегическа употреба на тези медикаменти може да донесе още по-големи ползи. Изследвания показват, че анти-ХИВ лекарствата не само удължават живота, но и възпрепятстват предаването на вируса от партньор на партньор и от майката на плода.

 

В някои страни дори се обмисля започване на лечение на много по-ранен етап от досегашните практики и прилагане на пожизнена анти-ХИВ терапия при бременни жени.

 

В момента СЗО анализира наличните данни, за да публикува през 2013 г. актуализирано ръководство за употребата на антиретровирусни лекарства.