Разпознаваме множество различни зрели клетки на кръвта, като всички те произлизат от една първоначална хемопоетична стволова клетка. Тя е родоначалник на две основни клетъчни линии – лимфоидната и миелоидната. Разпознаваме и два вида хронични левкемии – лимфоидна и миелоидна.

 

1. Хронична лимфоцитна левкемия


Хроничната лимфоцитна левкемия представлява злокачествена пролиферация (разразстване) на незрели лимфоцити с хипертрофия (увеличаване размерите) на цялата лимфна система – лимфни възли и далак.


Белези на болестта

Продължителна умора, отслабване, загуба на апетит, често боледуване от настинки или по-сериозни инфекции, откриване на увеличени лимфни възли, особено при пациенти над 50-годишна възраст, са сред първите симптоми на този тип заболявания. При прегледа лекарят ще открие увеличени лимфни възли, които са подвижни, неболезнени и обикновено генерализирани – т.е. засяга се повече от една група достъпни за оглед лимфни възли. Нерядко слезката и черният дроб също са увеличени.


Допълнителни изследвания

Прегледът от лекар, макар и насочващ, не е достатъчен за поставяне на диагноза. Най-елементарното и задължително изследване е пълната кръвна картина (ПКК) с диференцирано броене. От него се вижда повишен брой на белите кръвни клетки (левкоцитите) основно за сметка на лимфоцитите.


Материал от костен мозък – било той миелограма (вземане на кръв от костен мозък) или на цяло парченце от него – трапанобиопсия, той разкрива повишено количество лимфоцити, както е и важно с него да се установи липсата на бласти – последните говорят за остра левкемия и изключването им е важно.


Еволюция на болестта

Така наречените индолентни форми с ниска степен на малигненост могат да са налични без да причиняват сериозни оплаквания 20 и повече години.


Инфекциозните усложнения са сред най-честите и се дължат на имунен дефицит. Особено често повтарящите се белодробни инфекции. Сред имунологичните и хематологичните усложнения най-честите са:

 

  • Хемолитични и автоимунни анемии;
  • Тромбоцитопения (ниски стойности на тромбоцитите);
  • Рядко – остра левкемия.


Не са рядкост асоциираните с болестта висцерални карциноми – особено на храносмилателната система.

 

2. Хронична миелоидна левкемия

Хроничната миеолоидна левкемия представлява анормална пролиферация на миелоидния клон (гранулоцитите) в костния мозък, както и в слезката. Тя спада към хроничните миелопролиферативни заболявания. В определени случаи появата на болестта се свързва с излагане на йонизиращи лъчения (радиация) или на бензен.


Белези на болестта

Тя може да споходи всяка възраст, но се среща най-често у хора между 20- и 50-годишна възраст. До диагнозата се стига след усещане за умора, влошаване в общото състояние, тежест в лявата подребрена област, повишена температура без причина. Откритието на увеличена слезка, а понякога и на увеличен черен дроб, допълнително помагат за ориентиране към диагнозата.


Допълнителни изследвания

Периферната кръвна картина показва значителна левкоцитоза (увеличени левкоцити) за сметка на гранулоцитите.


Миелограмата разкрива хиперцелуларен костен мозък с предоминиране на гранулоцитите.


Допълнителните изследвания могат да покажат повишени стойности на пикочната киселина. Цитогенетично изследване на костния мозък може да разкрие т.нар. филаделфийска хромозома – характерна транслокация между 9-та и 22-ра хромозома.


Усложнения

  • Съдови тромбози или хеморагии;
  • Инфекции;
  • Възможна е остра трансформация на хроничнита миелоидна левкемия.

 

Появата на болки по костите, неврологична симптоматика и белези на костно-мозъчна недостатъчност (например анемия или тромбоцитопения) е редно да се последват от контролна миелограма. При трансформации в остра левкемия, ще се открие костен мозък, богат на бласти.


Лечението на хроничните левкемии се извършва от лекари специалисти – хематолози. Хроничната лимфоцитна левкемия при определени условия може за дълъг период от време да бъде наблюдавана преди да се започне терапия. Хроничната миелоидна левкемия до близкото минало е била със сериозна прогноза. Днес съществуват терапевтични възможности, които са донесли истинска революция за пациентите.