Асоциацията за развитие на медицинската общност (АРМО) провежда информационна кампания, насочена към деца с възпалителни автоимунни заболявания и техните родители. Инициативата има за цел да обърне специално внимание върху предоставянето на подходящо лечение и комплексна грижа при малките пациенти, страдащи от ювенилен идиопатичен артрит, псориазис и болест на Крон.

 

Един от лекарите, участващи в кампанията, е д-р Валерия Матеева, специалист по кожни и венерически болести, главен асистент в Катедра „Дерматология и пластична хирургия“ на Военномедицинска академия, София. Специализирала е в Швейцария, Франция, Германия, Австрия, Италия, Република Хърватска. Член е на Българското дерматологично дружество, Европейската академия по дерматология и венерология, Международната лига по кожни лимфоми и Международното дружество по дерматохистопатология.- Псориазисът болест само на кожата ли е?


Според съвременните схващания псориазисът се третира като системно автоинфламаторно заболяване. Кожните прояви, които са „емблемата” на псориазиса, за съжаление често се асоциират със засягане на ставите от псориатичен артрит, артериална хипертония, атеросклероза, повишен риск от сърдечносъдови инциденти, затлъстяване и т.н.

 

- Какво влошава псориазиса?


Съществуват редица фактори на околната среда, които могат да отключат псориазис или да влошат вече проявено заболяване. Традиционно псориазисът се влошава през зимните месеци, в периоди на психоемоционален стрес и при прием на някои медикаменти като някои класове антибиотици и бета блокери.

 

- По какво се различават проявленията и усложненията на псориазиса при децата и при възрастните?


По-често псориазисът в детска възраст се отключва след стрептококова инфекция. Някои по-редки форми на болестта като еруптивният  псориазис също са по-чести при деца. Поради ранното начало на заболяването, рискът от усложнения е относително по-висок. 

 

 - Можем ли да говорим за излекуване при псориазиса? Какво е неговото съвременно лечение?

 

Засега излекуването на псориазиса завинаги е абсолютна рядкост. Можем обаче уверено да говорим за достатъчно добри методи за пълен  контрол над болестта. Освен традиционните методи на лечение на псориазиса, които биват локални и системни, съществуват и съвременни препарати, наречени биологични агенти, които откриха нова ера в лечението на болестта. Те представляват моноклонални антитела, които спират процеса на възпаление и е възможно да доведат до продължителни ремисии на заболяването и значително повишаване на качеството на живот.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

 - Има ли разлики в лечението на псориазиса при децата и при възрастните?


Псориазисът е хронично заболяване, което протича с периоди на обостряне и периоди на ремисия. Поради тази причина, лечението му трябва да е съобразено освен с неговата тежест, така и с очакваната продължителност на терапията при отчитане на възможните странични ефекти на прилаганите медикаменти. Терапията на псориазиса при деца може да бъде сравнена с един маратон, където крайната цел не е бързо постигане на перфектен резултат, а поддържане на качеството на живот с десетилетия. В този смисъл, арсеналът от налични терапевтични методи следва да се използва относително по-пестеливо при деца, лечението е по-щадящо и с отчитане на дългосрочните странични ефекти на терапиите. Относително нова е тенденцията в световен мащаб да се препоръчва ранно започване на биологична терапия при деца, като се изтъква вероятното избягване на усложненията на болестта в зряла възраст. В крайна сметка всеки случай изисква индивидуален подход и отчитане на полза и риск за пациента.

 

 - Има ли начин да намалим рецидивите на псориазис?


Превенцията на рецидивите включва използване на подходящи локални средства, таласотерапия (лечение с морска вода), контрол над стреса.

 

 - Заболяването не може да бъде излекувано. Това навярно демотивира хората да спазват предписанията за лечение. Какви са рисковете от усложнения? 


Пациенти с дългогодишен псориазис на кожата, които са уморени от дългото лечение и неминуемите рецидиви, понякога „приемат” болестта си и предпочитат да живеят с кожните промени без да ги третират. В тези случаи е необходимо да се изключи засягане на ставите от псориатичен артрит, който, за съжаление, може да увреди необратимо ставите. Според съвременните схващания при нелекуван псориазсис се покачва и рискът от сърдечносъдови инциденти.