Д-р Румен Лазаров, лъчетерапевт – специалист по медицинска радиология и онкология. Специалист с 30-годишен опит в областта на онкологията и лъчелечението. Член на Българската и Европейската асоциации по радиационна онкология. Съавтор на междудисциплинарните препоръки за диагностика, стадиране и лечение на туморите на глава, шия и бял дроб


-  Д-р Лазаров, през ноември отбелязахме месеца за борба с рака на белите дробове. Какво заболяване е ракът на белите дробове и колко често се среща?


След месеците за борба с рака на гърдата и на простатата, естествено е да се продължи с месец за борба с рака на белия дроб. По честота на разпространение, ракът на белия дроб е съпоставим с този на гърдата и простатата, но е в пъти по-смъртоносен от  тези две заболявания, взети заедно. Всяка година в България се диагностицират над 4000 пациенти, което е малко над 10% от всички новозаболели от рак за година, но е причина за смърт при 10% от жените и 26% от мъжете с онкологични заболявания. Това прави рака на белия дроб, най-масовият убиец сред злокачествените заболявания.- Какви са основните рисковите фактори за развитие на рак на белите дробове и има ли такива, на които можем да повлияем, за да намалим риска?


Едва ли има възрастен или дете, които да не знаят, че тютюнопушенето предизвиква рак на белия дроб. Но колкото и грозни картинки да се отпечатват на пакетите цигари, винаги се намира начин, те да се скрият. Новите начини за пушене се счита, че са по-безопасни, но това не значи, че са безвредни. Не трябва да забравяме, колко десетилетия бяха необходими, за да се докаже вредата на „класическите“ цигари.


Другите значими вредни фактори са мръсният въздух и йонизиращите лъчения. Последните 20 години в медицината се води постоянна борба за намаляване до разумния минимум на рентгеновите изследвания. В много градове се намалява движението на автомобили с вредни емисии. Но нека се замислим, аз лично не познавам човек, който да е видял автомобил или автобус, който да стеле след себе си 100 метра черен смог и да се е обадил на полицията да съобщи номера му и този „екологичен терорист“ да бъде спрян от движение и глобен запомнящо се.


- Как се поставя диагнозата рак на белите дробове и какво лечение се прилага най-често?


Диагнозата рак на белия дроб се поставя от много специалисти. Водещи са пулмолозите и гръдните хирурзи, но съвременно лечение, без патолози, молекулярни биолози, нуклеарни медици и специалисти по образна диагностика е невъзможно. Благодарение на всички изследвания в изброените направления ракът на белия дроб се разделя на множество подгрупи и се прилага различно лечение. 


При началните стадии оперативното лечение и радиохирургията могат да постигнат над 60-80% излекуване на пациентите. Увеличението на излекуваните пациенти се дължи, както на високи технологии в оперативното лечение и лъчелечението, така и на прецизното определяне на разпространението на заболяването. Поставянето на ранна диагноза също е от решаващо значение за успехите на съвременното лечение.
При напредналите стадии лекарственото лечение, като комбинация от химиотерапия, таргетна терапия и имунотерапия повиши 2 пъти лечебните резултати в сравнение с тези преди 20 години. Не са редки случаите, когато след повлияване на множествени далечни метастази пациентите се насочват за радикално оперативно или лъчево лечение на първичния тумор. 


Въведе се нова подгрупа в разпространението, на заболяване с единични метастази, при които се лекуват радикално и първичния тумор и метастазите. Резултатите при тези пациенти са толкова добри, че последното десетилетие тези пациенти се отделиха в отделна терапевтична група.


- Каква е перспективата в лъчелечението на рака на белите дробове и достъпни ли са съвременните технологии в България? 


През последните 5 години в България с помощта на еврофондове се подмени изцяло апаратурата за лъчелечение. Всички комплексни онкологични центрове, университетски и специализирани болници бяха комплектовани с апарати за лъчелечение от последна генерация. Почти всички са с възможност за модулирано по интензитет лъчелечение. Много от тези апарати имат софтуер за облъчване при контрол на дихателните движения. Това дава възможност да се прилага лъчелечение, което не отстъпва по качество на напредналите европейски държави. 


Комплексният (отборен) подход при лечението на онкологичните заболявания е задължителен. Всеки болен се разглежда от специализирана онкологична комисия, в която влизат пулмолог или торакален хирург, патолог, онколог, лъчетерапевт и образен диагностик. Световната статистика показва, че пациентите, които се лекуват от екип показват значително по-добри резултати.


През последните години се налага едновременното или последователно лъчелечение с химиотерапия, след което се прилага имунотерапия. Тази схема на лечение подобри лечебните резултати около 2 пъти, което е истинска революция в съвременната онкология.


- Как се отразява пандемията от коронавируса на диагностиката и лечението на онкологичните заболявания и какво трябва да знаят пациентите?


Както все още не познаваме достатъчно коронавируса, така и не можем да предскажем какви са допълнителните вредни ефекти върху пациентите с ракови заболявания. Но още сега можем да кажем: пациентите с рак на белия дроб са възрастни и често с поне едно допълнително хронично заболяване. Тези пациенти са с намален белодробен обем, независимо дали е от тумор, операция или облъчване. Много по-лесно е да изпаднат в дихателна недостатъчност. Някои от тях имат допълнително увреждане на останалия след лечението бял дроб, поради прекарани стари заболявания или тютюнопушене. Пациентите със скоро проведена химио и/или лъчетерапия са с намален имунен отговор и защитни сили на организма, както и пациентите с метастази са с нарушен баланс в организма, а някои са с интоксикация - вътрешно отделяне на вредни за организма продукти от тумора.


Тези пациенти трябва да бъдат особено внимателни и да се предпазват максимално от риска да бъдат заразени. Но не трябва да спират или отлагат лечението си! Ненавременното лечение на рака на белия дроб е много по-смъртоносно от заболяването с коронавирус.


Пациентите лекувани с начална степен на заболяването не се различават от здравите хора!


Заболване в начален стадий се лекува 60-80%. Напреднало метастатично заболяване почти не се лекува! 


Не позволявайте на заболяването да се превърне в нелечимо!

 

Публикува се с подкрепата на АстраЗенека