Д-р Николай Даков завършва медицина в МУ - София през 2009 г. Придобива специалност „Очни болести“ през 2015 г. От 2010 г. работи в отделение по „Глаукома, хирургия на очните придатъци, роговицата, травмените състояния за ранна реконструкция на преден очен сегмент“ в клиниката по очни болести в УМБАЛ „Александровска”.
Придобива научно-образователна степен ,,доктор” след защитен дисертационен труд на тема, свързана с лазерното лечение при глаукома.
Преминал е редица курсове в страната и чужбина в областта на офталмологията, включително и свързани с диагностиката и лечението на глаукома.
През 2014 г. и 2015 г. е стипендиант към програмата на Българския лекарски съюз за докторанти и специализанти.
Има 40 публикувани научни статии, на които е водещ автор или съавтор, от които 5 са в чужбина. Участвал е в научни симпозиуми и конгреси, както в България, така и международни.Член е на Българско глаукомно дружество.


- Колко разпространени са проблемите със зрението в България?

 


Няма достатъчно точни и обективни статистически данни, на които да се базирам, за да отговоря максимално коректно на този въпрос. Според данните на Националния статистически институт за 2016 г. около 3% от хоспитализираните пациенти от всички възрастови групи са лекувани по повод налично заболяване на очите. Тук обаче не са включени пациентите лекувани в амбулаторни условия. Това също трябва да се вземе под внимамние, тъй като не малка част от очните заболявания могат да се лекуват успешно в доболничната помощ от офталмолог. Без съмнение, независимо какво показва статистиката, рано или късно, на някакъв етап от живота си всеки човек има нужда от очен лекар, дори и само за изписване на очила.

    

- Кои са заболяванията, които най-често се отчитат? Кои фактори ги предразполагат?

 

Честотата на различните очни заболявания е различна в различните възрастови групи. Всяка възрастова група обикновено се характеризира с по-голяма честота на едни и с по-малка на други очни заболявания. Като цяло тенденцията е с напредването на възрастта да нараства като цяло и очната заболеваемост, достигайки най-високи стойности обикновено след 60-годишна възраст. Това може да се обясни с факта, че възрастта е основен фактор за развитието на едни от най-сериозните и социално значими очни заболявания като катаракта, глаукома, макулна дегенерация и др. 

 

В кърмаческа и предучилищна възраст по-чести и/или социално значими очни заболявания са вродените генетично обусловени заболявания (очни прояви на различни синдроми), конгениталната глаукома и катаракта, ретинопатията на недоносеното, рефракционните аномалии (късогледство, далекогледство, астигматизъм), амблиопията („мързеливото око“), страбизмите (кривогледството) очния травматизъм, конюнктивитите, заболяванията на слъзните пътища. 

В ученическа възраст с по-висока честота са рефракционните аномалии (късогледство, далекогледство, астигматизъм), очният травматизъм, различните видове конюнктивити (особено алергичните).

 

Като част от Очна клиника на УМБАЛ „Алексадровска“ функционира единственото в България самостоятелно детско очно отделение. Също така са обособени и детски очни консултативни кабинети. В тези звена децата на всяка възраст могат да получат високоспециализирана помощ от детски офталмолог.

 

Във възрастовата група между 18 и 60 години (състояща от няколко подгрупи) структурата на очната заболеваемост се променя. Повишава се честотата на някои от възпалителните заболявания като различните форми на увеити. Зачестяват очните усложнения на някои системни заболявания като диабет, артериална хипертония, на заболявания на щитовидната жлеза, на някои ревматологични заболявания. Очният травматизъм продължава да има ключово значение поради големия риск от значимо намаление на зрението или абсолютната му загуба.

 

След 55-60-годишна възраст от голямо значение са социално значимите заболявания като катаракта, глаукома и макулна дегенерация. И докато загубата на зрение от катаракта е до голяма степен обратима (след провеждане на оперативно лечение), глаукомата, макулната дегенерация, диабетната ретинопатия могат да доведат до трайна и необратима загуба на зрение. В рамките на Очна клиника на УМБАЛ „Александровска“ има 3 очни отделения специализирани в лечението на очните заболявания при възрастните. Т. нар. „Глаукомно отделение“ е с дългогодишни традиции в диагностицирането, лечението, проследяването на пациентите с глаукома, както и в скрининга на рисковите групи. В отделението за Витрео-ретинална хирургия и това за лечение на възпалителните и съдовите очни заболявания работят едни от водещите специалисти в тези области, а към тези звена се насочват и лекуват консервативно и оперативно много от най-тежките и комплицирани случаи.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Всяко заболяване има определени рискови фактори, предразполагащи появата или прогресията му. Много от тези фактори са изключително специфични и са свързани с анатомията и физиологията на зрителната система. Има обаче и някои по-общи рискови фактори. Както вече отбелязах за много от очните заболявания, ключов рисков фактор е възрастта. За очните травми например, особено при хората в активна възраст, основен фактор е неизползването на лични предпазни средства за очите при извършването на всякакви строително-ремонтни дейности. Към възникването на проблеми с очите предразполагат и ежедневното прекомерно натоварване на зрението в учебния или трудовия процес и липсата на достатъчно време за почивка, работа в среда с висока запрашеност, изкуственото осветление, продължителното използване на различни електронни устройства (компютри, смартфони, таблети, и други) и др. 

 

- Може ли да се каже, че българинът е немарлив към здравето на очите си?

 

Като цяло българинът не се отнася достатъчно отговорно към собственото си здраве, като това важи и за здравето на очите. Но причината за влошения здравен статус е и липсата на оптимална организация на здравната система. Това важи особено за профилактиката на редица социално значими заболявания вкл. и очни. 

 

- Кое е важно да се знае за здравето на очите и зрението по възрасти? Да започнем оттам, кога трябва да се проведе първият очен преглед? Кой е периодът, когато се наблюдава увеличаване на зрителните проблеми? Защо? 

 

Добре е на около 6-месечна възраст или най-късно на 1 годинка да се проведе първият очен преглед, независимо дали при детето се наблюдава каквато и да е очна симптоматика. Ако при детето е установено някакво очно заболяване е важно стриктното спазване на терапията и указанията на офталмолога и редовното проследяване. Обикновено на 3-4-годишна възраст и преди тръгване на училище е добре да се проведат следващите очни прегледи. В тази детска възраст е от особено значение да се диагностицират, лекуват и проследяват честите рефракционни аномалии (късогледство, далекогледство, астигматизъм), страбизма (кривогледство) и амблиопията („мързеливо око“). Нелекуването или подценяването на тези състояния може да доведе до трайни и сериозни нарушения в нормалното развитие и функциониране на зрителната система. Едно от най-сериозните очни заболявания, проявяващо още след раждането е ретинопатията на недоносеното. В Бълагрия е разработена и добре функционираща скринингова система за своевремнно диагностициране на заболяването. Основните критерии за скрининг са тегло при раждане под 1500 г.и/или раждане преди 32 гестационна седмица. Именно ранният скрининг и диагностициране в огромна степен определят изхода от това заболяване. 

 

В ученическа възраст е добре, най-вече при децата с установени очни заболявания, да се проведе очен преглед преди началото на учебната година. Това има значение особено при децата, носещи някаква оптична корекция. Целта е адекватно да се коригират рефракционните аномалии, за да се постигне оптимално зрение, което да може да отговори на повишеното натоварване на очите в хода на учебния процес.

 

В активната възраст между 18 и 60 години от значение са оптималните условия в работната среда, профилактиката, лечението и проследяването на очните усложнения на сериозни системни заболявания (диабет, артериална хипертония, заболявания на щитовидната жлеза и др.). След 45-годишна възраст е редно да започне проследяване на стойностите на вътреочното налягане и задължителен оглед на очните дъна, особено на рисковите групи пациенти за определени заболявания. Няма съмнение, че обикновено след 55-60-годишна възраст е периодът с нарастване на проблемите със здравето на очите. Това в огромна степен се дължи на някои социално значими заболявания като катаракта, глаукома, макулната дегенерация, свързана с възрастта, очните усложнения от захарния диабет и др.

 

Към втора част на интервюто