Д-р Николай Даков е роден през 1984 г. в София. Завършава  медицина в МУ - София през 2009 г. Придобива специалност „Очни болести“ през 2015 г. От 2010 г. работи в отделение по „Глаукома, хирургия на очните придатъци, роговицата, травмените състояния за ранна реконструкция на преден очен сегмент“, към в клиниката по очни болести в УМБАЛ „Александровска”.

 

Докторант е към катедрата по офталмология на МУ-София на тема, свързана с лазерното лечение при глаукома.


Преминал е редица курсове в страната и чужбина в областта на офталмологията, включително и свързани с диагностиката и лечението на глаукома.

 

През 2014 г. и 2015 г. е стипендиант към програмата на Българския лекарски съюз за докторанти и специализанти.  

Има 36 публикувани научни статии, на които е водещ автор или съавтор, от които 5 са в чужбина.

 

Участвал е в научни симпозиуми и конгреси, както в България, така и в чужбина.

Член е на Националната глаукомна асоциация.

 

 - Д-р Даков, къде е поставена България на световната карта, когато говорим за лечението на глаукома?

 

Нивото от гледна точна на специалисти у нас е изключително високо. Не смятам, че отстъпваме особено на европейските държави. Освен това медикаментите, които са достъпни на европейския пазар, са достъпни и в България. Проблемите тук са в съвсем друга насока. Проблематично е хирургичното лечение. Основното, което се покрива, са някои базисни процедури. Това са много популярни и ефективни процедури, но се прилагат от 30-40 години. Нито един от имплантите, които се използват не се покрива от НЗОК, а се плащат от пациента. Много малка част и от терапевтичните процедури се покриват от касата.

 

 - Каква е цената на един такъв имплант?

 

Цените варират в зависимост от вида на импланта. Има такива, които са временни и импланти, които са трайни, но цените могат да стигнат до над 2 хиляди лева.

 

 - Вече споменахме, че към момента НЗОК не реимбурсира напълно лечението на глаукома, но ако говорим по-конкретно - какъв процент от изследванията и манипулациите се поемат от касата?

 

Касата реимбурсира един доста базисен пакет. В интерес на истината, той не е малък, но ако искаме да се развиваме и да бъдем на още по-високо ниво, е необходимо някои от по-съвременните диагностични и хирургични методи да бъдат поне частично реимбурсирани.

 

Здравната каса покрива хоспитализация на пациенти. Тя включва някои от основните изследвания, които биха ни помогнали да потвърдим или отхвърлим наличието на глаукома. Но например изследвания, като т.нар. очен скенер и някои други съвременни диагностични методи не се покриват.

 

Точно тези методи биха ни помогнали да направим това, което е най-важното в диагностиката на глаукома, а именно ранното диагностициране на заболяването. Това ще ни даде големи възможности да лекуваме адекватно и да можем да съхраняваме здравето на нашите пациенти.

 

Ако говорим дори от икономическа гледна точка, в по-далечен план това би спестило много средства на здравноосигурителната ни система. Хубавото е, че от гледна точка на лазерното лечение, НЗОК покрива някои от популярните лазерни интервенции, използвани при глаукома.

 

 - Има ли интерес към вашата специалност? Според проекта за Национална здравна карта има недостиг в много специалности и изобилие на специалисти в други?

 

Офталмологията винаги е била привлекателна специалност и интересът е много голям. Истината обаче е, че има няколко фактора, които промениха тази тенденция в последните години. Първо, огромният отлив на млади лекари, които бягат в чужбина. Другият проблем е малкото места, които се отпускат за специализация.

 

Националната здравна карта е доста удачен проект, но въпросът е какво ще последва след нея. Ние идентифицираме кои са проблемните зони, при кои специалности има недостиг, но въпросът е как ще спрем тенденцията младите лекари дори да не мислят за специализация у нас. И тук, един от основните проблеми, е липсата на възможност за развитие.

 

Вторият проблем е недостатъчно добрата материална база на базите за специализация при много от специалностите. Третият, но не основен проблем е заплащането.

 

 - Какво има да се желае в посока улесняване на пациентите и процеса на лечение на глаукома в България?

 

Основното, което може да бъде подобрено, е достъпът на пациентите до специалистите. В България главният проблем е достъпността до медицински услуги и късното диагностициране на много от хроничните заболявания.

 

Следващият проблем е проследяването на пациентите. Трябва да се работи в посока на активна профилактика. Тук става дума за това пациенти, които спадат към рисковите групи за дадено заболяване, да могат да минават на профилактични прегледи, за да се следи дали има проблем и да можем да ги лекуваме навреме. 

 

Много важен е и въпросът с проследяването.За съжаление, нивото на здравната култура на българите е доста ниско. Пациентите се обръщат към нас много късно.

 

 - Наближава Световната седмица за борба с глаукомата. Какво е важно да знаем за това заболяване?

 

Преди всичко това, което трябва да се знае е, че това е хронично заболяване. То е и социално значимо поради това, че загубата на зрение при глаукома е необратима. Тоест, целият ни стремеж при диагностицирането, лечението и проследяването е да съхраним останалото зрение при пациента. Това е изключително отговорен процес.

 

В обществото битува мнението, че глаукомата е едно самостоятелно заболяване. Това категорично не е вярно. Глаукомата е съвкупност от една много голяма група от заболявания, която обединява много различни състояния. Тя може да засегне както кърмачета, така и човек на 90-годишна възраст.

 

Първият рисков фактор е възрастта. Според европейската статистика, след 45-50-годишна възраст е добре да се минават профилактични прегледи при офталмолог. Много е важно да се знае, че невинаги намаляването на зрението се дължи единствено на промяна в диоптрите, както много често смятат пациентите. С напредването на възрастта се увеличава и риска от развитие на заболяването.

 

Друг рисков фактор е наследствената обремененост. Тогава опасността от поява на заболяването е от 4 до 6 пъти по-висока.

 

В рисковите групи попадат и пациентите с повишено вътреочно налягане. Преди се смяташе, че глаукомата е състояние, което е свързано единствено с повишено вътреочно налягане, но това съвсем не е така. Заболяването се открива и при пациенти с налягане, което е в референтните стойности.

Под риск са пациенти, които страдат от някои общи заболявания. Тук говорим за диабет и някои съдови заболявания например. При хора с патология на щитовидната жлеза също има опасност от повишение на вътреочното налягане.

 

Тук искам да отбележа някои много стряскащи факти, които важат в световен мащаб. 50% от болните с глаукома не знаят, че имат такова заболяване, а 50% от хората, които се лекуват от болестта, реално не са болни. Други 50 на сто от пациентите с глаукома не спазват терапевтичния режим и препоръките на специалистите.

NEWS_MORE_BOX

 

 

 - Каква е симптоматиката при това заболяване? За какво трявба да се следим?

 

Това, което се наблюдава при повечето форми на заболяването, особено при по-често срещаните, е липсата на симптоматика. Това е и причината пациентите много късно да се обръщат към нас. В по-голямата част от случаите пациентите стигат до специалист чак, когато е са загубени около 40% от зрението. Проблемът е, че няма болка, сълзене или нещо, което да накара пациентът да дойде.

 

Обикновено, причината да отиде на лекар е това, че започва да усеща намаление на периферното зрение. То обаче става осезаемо за човека доста късно. Намаляването на централното зрение идва в много по-късните фази на заболяването.

 

Острият глаукомен пристъп пък е драматично състояние и е с висока степен на спешност. При него вече има дразнене, сълезене, болка, включително и силно изразена вегетативна симптоматика, като гадене и повръщане. Тогава пациентите трябва спешно да се обърнат към специалист, защото стойностите на вътреочното налягане могат да достигнат 2 до 3 пъти над нормата. Това много бързо може да доведе до трайно увреждане.

 

Основното, което трябва да препоръчаме на хората е никога да не подценяват сипмтомите, които са свързани с очите. Независимо на каква възраст са, защото един привидно банален симптом, може да е сигнал за много сериозен проблем.

 

 - В последните години у нас много се говори за вътреочните импланти. Какво точно представляват те?

 

Има много и различни импланти прилагани при хирургичното лечение на глаукомата. В този аспект се работи много и като нови разработки в световен мащаб. Идеята на тези импланти и на всички хирургични интервенции при глаукома е да намалим вътреочното налягане. Основният стимул е да се разработи един ефективен и по-безопасен хирургичен метод за намаляване на това налягане. По-безопасен в сравнение с класическата антиглаукомна хирургия, която продължава да се прилага. В България, за съжаление, нито един от разрешените за използване импланти, не се покрива от НЗОК.