Д-р Йордан Тумбев е офталмолог с 35-годишен опит. Завършил е Медицинския университет - София. Практикува в Благоевград.

 

Преминава през множество специализации, сред които флуоресцеинова ангиография на очното дъно, ИАГ лазер и селективен лазер, лазер лечение при пациенти с диабетна ретинопатия, факоемулсификация, периметрия, съвременна екстракапсуларна катарактна екстракция, антиинфекциозна и противовъзпалителна терапия в офталмологията, селективна лазерна трабекулопластика.


 

Член е на Българското дружество по офталмология, Съюза на офталмолозите в България и Българския лекарски съюз.

 

Професионалните му интереси са в сферата на микрохирургията на окото, катаракталната хирургия (факоемулсификация, екстракапсулна), рефрактивната лазерна хирургия на преден сегмент, диагностиката, конвенционалното, лазерното и оперативното лечение на глаукома, диабетната ретинопатия и контактологията.

 

С д-р Йордан Тумбев разговаряме за глаукомата, рисковите фактори за развитието ѝ и съвременните методи за диагностика.

 

- Д-р Тумбев, какво е глаукомата?

 

Глаукомата е водеща причина за слепота сред по-възрастните хора. Понякога дори е наричана “тихият крадец на зрение”, защото може да го засегне още преди пациентът да е диагностициран със заболяването. Откакто съществува и до днес все още нямаме лечение на глаукомата, но загубата на зрение до голяма степен е предотвратима при ранно диагностициране. 

 

Глаукомата е типичен пример за заболяване, което уврежда оптическия нерв, който представлява голямата съвкупност от нервни влакна, носещи изображенията, които ние виждаме.

 

Глаукомата е свързана с налягането в окото (вътреочното налягане) - колкото по-високо е то, толкова по-голяма е вероятността за увреждане на оптическия нерв. Подчертавам, че високото вътреочно налягане не е задължително непременно да причинява увреждане на нерва. То не е единственият симптом или индикатор за глаукома.

 

- Как се увеличава налягането в окото и може ли да доведе до слепота?

 

Когато вътреочната течност не се оттича правилно, налягането в очите нараства. Това може да се случи по различни причини, в зависимост от вида на глаукомата. Повишеното налягане в окото може да увреди зрителния нерв.

 

Преди се смяташе, че високото вътреочно налягане е главната причина за увреждането на зрителния нерв при глаукома, но сега знаем, че дори хора с “нормално” налягане могат да загубят зрението си поради глаукома – това е така наречената “глаукома на нормалното налягане”. 

 

Може би има и други фактори, които засягат оптическия нерв, дори когато налягането е в така наречения “нормален” обхват, но все още повишеното вътреочно налягане се смята за главен рисков фактор за глаукома, защото проучванията показват, че то увеличава вероятността от увреждане на оптическия нерв. Ако е разрушен целият нерв, настъпва слепота.

 

- Кои пациенти са изложени на риск от развитие на глаукома?

 

Отново уточнявам, че високото вътреочно налягане само по себе си не означава, че пациентът има глаукома. Офталмологът събира много информация, за да определи риска от развитие на заболяването. Водещите рискови фактори включват напреднала възраст, късогледство, глаукома в историята на семейството, стари травми на окото, преживяна анемия или шок. Лекарят претегля всички тези фактори и преценява дали пациентът се нуждае от лечение за глаукома или дали трябва просто да се следи внимателно чрез регулярно посещение на профилактични прегледи.

 

- Какви са симптомите на глаукома?

 

Тъй като при глаукомата се увреждат нервните влакна на зрителния нерв, започват да се развиват малки слепи петна, обикновено в страничното или периферното зрение. Много хора не ги забелязват докато зрителният нерв не се увреди значително. Закритоъгълната глаукома например дори не дава забележими симптоми докато не се превърне в голям проблем.

 

Съществува внезапно покачване на вътреочното налягане, което може да причини замъглено зрение, остра болка в окото, главоболие, дъговидни ореоли около светлини, гадене и повръщане. Закритоъгълната глаукома е рядка и сериозна форма на глаукома. Ако имате който и да е от тези симптоми, незабавно трябва да се обадите на Вашия офталмолог. Ако лекарят не лекува закритоъгълната глаукома бързо, може да се стигне до слепота.

 

- Какви са различните видове глаукома?

 

Най-често срещаната глаукома е така наречената откритоъгълна глаукома, която се получава вследствие на стареенето. Предно-камерният ъгъл на окото става по-малко ефективен за оттичане на вътреочна течност с времето и налягането в окото постепенно нараства. 

 

Ако повишеното налягане увреди зрителния нерв, това е известно като хронична откритоъгълна глаукома. Тази форма на глаукома може да засегне зрението толкова постепенно и безболезнено, че пациентът да не предполагате, че това се случва докато зрителният нерв не се увреди лошо. Повече от 90% от възрастните пациенти с глаукома имат откритоъгълна глаукома.

 

При закритоъгълната глаукома нормалните канали за изтичане са блокирани, когато областта между ириса и роговицата не е отворена. Това състояние може да бъде хронично (напредва бавно или се появява постоянно) или остро (появява се изведнъж). При закритоъгълната глаукома има внезапно увеличение на вътреочното налягане, дължащо се на задържането на вътреочна течност в окото. 

 

Хроничната закритоъгълна глаукома, като откритоъгълната глаукома, може да причини увреждане на зрението без симптоми. От друга страна, острата закритоъгълна глаукома се смята за спешно състояние, защото увреждането на оптическия нерв и последващата загуба на зрение могат да се появят часове след началото на проблема.

 

Глаукомата на нормалното (или ниско) налягане е необичайна и слабо изследвана форма на заболяването. При този вид глаукома, оптическият нерв е повреден въпреки че вътреочното налягане на пациента е в рамките на считаното за нормално.

 

Детската глаукома е рядка и започва в ранно детство, по-късно детство или в юношество. Като откритоъгълната глаукома, съществуват малко симптоми в ранните етапи и ако не се лекуват, може да настъпи слепота. Както повечето видове глаукома, този вид се смята за наследствен. 

 

Вродената глаукома е вид детска глаукома, която обикновено настъпва скоро след раждането, въпреки че може да бъде забелязана по-късно, в първите години от живота на детето. За разлика от детската глаукома, вродената често има забележими признаци, включващи сълзене, светло-чувствителност и замъгляване на роговицата. Този вид глаукома е по-често срещан при момчетата и може да засегне едното или двете очи.

 

- Какво съветвате пациентите си, така че да се предотврати развитието на глаукома? Какви са съвременните методи за диагностика?

 

Редовните прегледи на очите са най-добрият начин да се открие глаукома. Диагностиката на това заболяване изисква подробно изследване с високоспециализирана апаратура.

 

Стойността на вътреочното налягане например се определя чрез пневматичен тонометър или апланационна тонометрия по Голдман. Провежда се и оглед на предния очен сегмент и съответно се преценява състоянието на преднокамерния ъгъл, т. нар. гониоскопия.

 

Прави се задължителен оглед на очните дъна и диска на зрителния нерв. Извършват се и компютърна периметрия за функционално изследване на зрителното поле, както и оптична кохерентна томография ОСТ. Това е най-съвременният метод за диагностика на промените в отделните слоеве на ретината, структурата и кръвоснабдяването на зрителния нерв. Провежда се със специализиран апарат.

 

Някои от тези тестове не са необходими винаги, но при някои хора трябва да се правят редовно, за да се определи дали увреждането от глаукомата прогресира с времето.