Д-р Илияна Стефанова е Лабораторен лекар в МДЛ ЦибаЛаб, София. Завършила е Медицински университет, Варна. Има специалност по клинична лаборатория.
 
 
 - Кои са рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания?
 
Сърдечносъдовите заболявания са най-честата причина за смърт в развитите страни. Смъртността е толкова висока, колкото следващите седем причини за смърт, взети заедно.
 
Рисковите фактори са многобройни. Някои от тях са предотвратими:
 
  • Хипер- и дислипидемии;
  • Високо кръвно налягане;
  • Тютюнопушене;
  • Захарен диабет;
  • Метаболитни нарушения-хиперхомоцистеинемия, хиперфибриногенемия и др.;
  • Фамилна анамнеза за сърдечно заболяване;
  • Наднормено тегло;
  • Намалена физическа активност;
  • Възраст и др.
 
 - Какви са причините за възникването на остър инфаркт на миокарда?
 
В резултат на действието на рисковите фактори, в съдовете се оформят промени, които означаваме като атеросклеротични. Съдовете се стесняват и се създават условия за недостиг на кислород и хранителни вещества в тъканите. Атеросклерозата е не просто отлагане на липиди. Тук се намесват сложни механизми, вкл. с възпалителна генеза. В случай, че атеросклеротични лезии в коронарен съд се усложнят, се създават условия за пълно запушване, което води до некроза и смърт на миокардните клетки. Клинично възниква остро състояние, което се означава като остър коронарен синдром (OKС).
 
 - Как се доказва инфаркт на миокарда чрез показатели на кръвната проба?
 
Когато миокардните клетки се увредят,  в циркулацията  се освобождават  определени вещества (биомаркери). Измерването на тяхната концентрация и проследяването на тяхната динамика може да подпомогне диагнозата миокарден инфаркт.
 
Световните препоръки сочат сърдечните тропонини (cTn, Тропонин Т и/или I) като предпочитан маркер за миокардна некроза. Тропонините са протеини, локализирани в напречно-набраздените мускули и участват в регулирането на мускулната контракция в скелетната и сърдечна мускулатура. Не всяко повишаване на тропонини е подтвърждение за наличие на остър миокарден инфаркт. Те са маркер за миокардна некроза, но не са специфичен маркер за миокарден инфаркт. Могат да се повишат и поради сърдечна недостатъчност, остър миокардит, перикардит, вкл. при бъбречна увреда. Важно е да се разграничат острите случаи на покачване на cTn от постоянно повишени стойности на тропонин. За диагнозата ОМИ имат значение големината и динамиката на стойностите на  cTn (следи се покачване и/ или спадане на концентрацията), в комбинация с характерните клинични симптоми и ЕКГ данни.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Ако определянето на cTn не е възможно, най-добрата алтернатива е CK-MB (изоензим на креатин фосфокиназа, измерен като маса).
 
 - Как се променят лабораторните показатели за миокарден инфаркт?
 
Очаква се определена динамика в стойностите, което може да наложи няколкократно определяне на ензимите. Тропонин и CK-MB най-често се повишават часове (3-6 ч.) след началото на гръдната болка. cTn се задържат около 10 до 14 дни, а CK-MB (маса) около 24 до 48ч.
 
 
 - Какви профилактични мерки могат да бъдат взети по отношение на съдовите заболявания?
 
Счита се, че сериозен процент от смъртните случаи в резултат на сърдечносъдови заболявания могат да бъдат предотвратени чрез подходяща диета, физическа активност и прекратяване на тютюнопушенето. Необходимо е да се поддържа идеално телесно тегло (BMI < 25kg/m²), като не повече от 30% от енергията да се доставя от мазнини. Физическата активност трябва да се повиши до нива с най-нисък риск за сърдечносъдово заболяване.
Хиперлипидемията, високото кръвно налягне, кръвната захар и останалите рискови фактори (aко е възможно) трябва да бъдат управлявани по подходящ начин.
 
Профилактиката има значение, както за предотвратяване на смъртността и заболяемостта от сърдечносъдови заболявания, така и за пациенти, които вече имат доказано  заболяване.