Д-р Елена Димитрова е завършила Медицински Университет – София. В момента работи в Клиниката по кардиология в УМБАЛ "Света Анна" София. От около една година се занимава с проследяване на пациенти с пулмонална хипертония към клиниката.
С д-р Димитрова разговаряме за пулмонална хипертония, едно от редки заболявания, което е малко познато дори и сред лекарите...

 


Какво е пулмонална хипертония?

Пулмоналната хипертония представлява трайно повишено налягане в белодробната артерия (средно налягане над 25 mmHg в покой и над 30 mmHg при физическо усилие). Това води до обременяване на дясната камера с постепенно развитие на десностранна сърдечна недостатъчност и летален изход.


Според етиологията съществуват различни форми на пулмоналната хипертония. В момента се използва осъвременената класификация на пулмоналната хипертония от Дана Пойнт, приета през 2008 г.


Различава се пулмонална артериална хипертония – тук влизат  идиопатичната (наричана до скоро първична) пулмонална артериална хипертония, при която етиологията е неизвеста, наследствена пулмонална артериална хипертония, пулмонална артериална хипертония, индуцирана от медикаменти и токсини, пулмонална артериална хипертония, асоциирана със съединителнотъканни заболявания, вродени сърдечни пороци с шънт между системната и белодробната циркулация, HIV, чернодробни заболявания с портална хипертония, шистозомиаза, хемолитична анемия.


 

В отделна група са хроничната венооклузивна болест и пулмоналната капилярна хемангиоматоза. Различават се още пулмонална хипертония при левостранно сърдечно заболяване, при белодробно заболяване и/или хипоксемия, хронична тромбемболична пулмонална хипертония и други по-редки форми при различни системни и метаболитни заболявания.

 

С каква честота се наблюдава това заболяване? Знае ли се колко българи в момента страдат от пулмонална хипертония? Кого засяга заболяването?


Пулмонална хипертония при левостранни сърдечни заболявания и хронични белодробни болести се развива често. Хроничната тромбемболична белодробна хипертония се наблюдава при до 4 % от пациентите с преживян белодробен тромбемболизъм.

NEWS_MORE_BOX


Пулмоналната артериална хипертония спада към редките болести. Смята се, че честотата й е около 15 на 1 млн. Развива се при 7-12 % от пациентите с болести на съединителната тъкан, както и при до 5 % от пациентите с HIV. За идиопатичната пулмонална артериална хипертония тази честота е 2-6 на 1 млн. Засяга малко по-често жените (1,7:1) и възрастта 20-40 години, макар че може да се наблюдава във всички възрастови групи.


За България няма официална статистика. Можем само да предполагаме колко пациенти са засегнати на базата на статистика от други държави.