Д-р Димитрина Серафимова е дерматолог от Клиниката по кожни и венерически болести на Университетската болница за активно лечение „Александровска” и Медицинския университет - София, Катедра по дерматология и венерология.

 

Завършва медицина в МУ - София. Работи като ординатор в Клинична лаборатория, Първостепенна окръжна болница, Благоевград.


 

Повече от 30 години работи в Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ „Александровска”, София и Катедрата по дерматология и венерология, Медицински факултет, Медицински университет – София, като е заемала последователно длъжностите "Aсистент", "Старши асистент", "Главен Асистент".

 

Има признати специалности "Клинична лаборатория" (1991 г.) и "Дерматология и венерология" (1993 г.). Има защитен дисертационен труд на тема "Медико-социални аспекти в мениджмънта на пациенти с псориазис“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" от 2019 г. 

 

Специализира във Франция и Гърция. Участва в обучителни програми за повишаване на квалификацията в клиничната лаборатория, дерматологията и полово предаваните заболявания у нас и в чужбина.

 

Взема участие в климатолечението на кожните болести в Марикостиново, Саръ гьол, Китен. Автор и съавтор е на редица публикации в български и чуждестранни научни списания, както и участия в конгреси в страната и чужбина.

 

Участва в преподавателската работа и обучението на студенти по медицина, дентална медицина и фармация на български и на английски език, както и на специализанти по дерматология и венерология.

 

Има опит в клинични проучвания за лечение на акне, псориазис, атопичен дерматит, еризипел, гноен хидраденит, булозни дерматози.

 

С д-р Серафимова разговаряме за атопичния дерматит и как може да бъде поддържан той. 

 

 

- От какво се предизивква атопичният дерматит и заразен ли е той, д-р Серафимова?

 

Атопичният дерматит е възпалително заболяване на кожата, което протича хронично рецидивиращо за доста дълъг период от живота на човека. Разглежда се като елемент от т. нар. атопия – вид реактивност на имунната система, свързана със сенсибилизация към разнообразни алергени.

 

Атопията се проявява с характерни кожни промени, но включва и симптоми от други органи и системи. Доста често пациентите дават анамнеза за бронхиална астма, имат епизоди на алергичен ринит, конюнктивит, гастроинтестинално засягане с редуване на периоди с обстипация и разстройство.

 

Затова при пациенти с атопичен дерматит активно трябва да се търсят и другите проявления на атопия и при нужда да се работи съвместно с разширен кръг медицински специалисти – алерголог, офталмолог, УНГ- специалист и др. Такова сътрудничество допринася за изработването на успешни терапевтични стратегии.

 

Атопичният дерматит не е заразно заболяване, така че предаване от човек на човек е изключено, но е възможно няколко от членовете на една фамилия да страдат от него и в подобни случаи да възникне усещането за заразяване. В действителност тези прояви е вероятно да се дължат на генетично предразположение при действие на сходни фактори от околната среда. Категорично не може да се предаде чрез физически контакт или по друг начин, както това става при инфекциозните заболявания.

 

- При какви пациенти най-често се среща заболяването и има ли възрастова предопределеност?

 

Голяма част от случаите на атопичен дерматит се появяват още през първата година след раждането. Това, което е изключително характерно и би могло да доведе до множество грешки при поставянето на диагнозата, е фактът, че в различните възрастови периоди клиничната картина показва определени особености. Различията в клиничната изява в зависимост от възрастта на болния са предпоставка за забавяне при диагностицирането и назначаването на адекватно лечение.

 

Трябва да се отбележи, че сравнително малка част от пациентите с атопичен дерматит в детството страдат от заболяването през целия си живот. По-скоро заболяването показва една отчетлива тенденция да се самоограничава в определени възрастови периоди и малка част от индивидите, които са страдали в детството си, задържат прояви на заболяването по-късно в живота си. От друга страна, заради особеностите на атопичния дерматит и естеството му, тези индивиди могат да останат с изразена сухота на кожата за дълги периоди от време. Така се увеличават рисковете за влошаване на състоянието или за периоди на рецидиви при определени външни въздействия.

 

- Може ли да се предотврати появата на атопичен дерматит и ако да, как?

 

При атопичния дерматит съществува генетично предразположение, но наличието му не е съдба. Дали ще се изяви, кога ще се изяви и как ще протича с течение на времето, много зависи от различни фактори, голяма част от които са абсолютно контролируеми.

 

Например, ако кожата е твърде суха, достъпът на различни алергени до по-дълбоки кожни слоеве, възникването на сенсибилизация, появата на бактериална или вирусна инфекция са много по-лесни. Но ако тази сухота е контролирана, последващите усложнения биха могли да се избегнат в значителна степен. Необходимо е ролята на профилактиката да се коментира доста подробно с пациентите, защото това е обстоятелството, което пряко зависи от самите тях. Изграждайки определени хигиенни навици, те могат да предотвратят появата на възпалителни зони или да редуцират рецидивите, които да бъдат по-леки и да се овладяват по-бързо.

 

- С какво препоръчвате да се хидратира кожата, д-р Серафимова?

 

Обсъждайки темата за сухотата на кожата, два са елементите, които трябва да се имат предвид. От една страна – да се намали нейното изсушаване и от друга - допълнително да се хидратира и омазнява. При атопичния дерматит страда структурирането на повърхностните слоеве на епидермиса и образуването на защитния водно-липиден слой на кожата. Това води до увеличаване на т. нар. трансепидермалната водна загуба с клинична изява на сухота. Поради това трябва да се избират меки измивни средства и да се избягват силни детергенти. Така не се стига до екстрахиране на повърхностния защитен слой, който и без друго се формира по-бавно и неустойчиво при пациентите с атопичен дерматит. Препоръчително е да се използват средства с ph 5,5, което осигурява комфорт на кожата. Дори препоръчвам да не се използва сапун, а течни измивни средства, душ олеа (особено при малки деца). Въпреки правилно подбраните измивни средства трябва да се помисли за редуциране на броя на измиванията, когато това е възможно. В случаи на атопичен дерматит, ако има навици да се взема душ по 3,4 пъти на ден, това може да влоши дерматита. Препоръчително е до един душ на ден с подходящо измивно средство и последващо нанасяне на емолиенти.

 

Същите указания могат да се съотнесат и към малките деца и бебетата, при които тенденцията е да се къпят доста често. Спокойно при тези деца, къпането може да става през ден/два, за да може да се съхрани тази защитна повърхност на кожата. Това са основно двете мерки по отношение на локалната грижа, невключваща активни средства.

 

- Кога се налага прилагането на по-агресивни средства?

 

Когато пациентът има активни кожни промени, т. е. активни възпалителни участъци по кожата. За възрастните пациенти това са най-вече свивките при лактите, китките, зад коленете, аксиларните зони (под мишниците), областта на шията, около очите. Това са зоните, които преимуществено се засягат при атопичния дерматит. В тези случаи само хигиенната грижа не е достатъчна. От друга страна, без нея не може. Какво значи това - при наличие на остро възпалителни промени по кожата в лечебния план се включват локални кортикостероидни средства или калциневринови инхибитори. Те имат потенциал да минимизират възпалението и осигуряват възстановяването на кожата. Но „уловките“ при тяхното приложение са две: 1. този тип препарати не би следвало да се използват повече от веднъж на ден или в много редки случаи, за много кратко време, по специална преценка до два пъти на ден под лекарско наблюдение, 2. те имат лимитирано приложение, само за най променените места, а както вече коментирахме кожата на тези пациенти като цяло е суха, с тенденцията да “изпръхва” и готовност да развитие активни възпалителни промени.

 

Необходимо е да се подчертае, че прилагането на по-агресивни и ефективни медикаменти, не изключва нуждата от поддържането на специфична хигиена, редуцирането на душовете, хидратирането на кожата. Емолиентната грижа обхваща както възпалените зони, така и видимо здравите, но сухи участъци в ширина, създавайки допълнителен комфорт и улеснявайки възстановяването.

 

- Повлиява ли се състоянието от стреса?

 

Нервната система е пряко свързана с атопичния дерматит. Не случайно едно от старите наименования на болестта е Невродермит. Все още се обсъжда и т. нар. атопична характеропатия. Независимо от това, че този термин е доста брутален, той все още се използва. В негова подкрепа е коментарът на родителите, че трудно се справят с децата си. „Трудните“ деца са много емоционални, с дефицит на вниманието, не могат да се концентрират за дълго върху определена задача или върху определена дейност. В същото време интелигентността им е на средно и над средното ниво. Справянето с кожните промени, съпроводени от силен, мъчителен и продължителен сърбеж е предизвикателство за цялото семейство. Много от пациентите в разговор съобщават, че стресът е един от провокиращите фактори за техните рецидиви. Някои интеркурентни инфекции, както и физически усилия, свързани с изпотяване, или преживяване в среда с твърде сух въздух, са сред факторите, които провокират отделните рецидиви.

 

- Как се превантира обострянето на атопичния дерматит вследствие на студеното време през зимата, д-р Серафимова?

 

Тези пациенти понасят зле късната есен и зимата, когато кожата през топлите периоди е поддържана по определен начин, а след това търпи ефектите на ветровитото време, резките температурни амплитуди, влажност. Всичко това влошава състоянието със засилване на симптомите, особено по откритите участъци - ръце, лице, шията.

 

Възможно е, чрез навременна профилактика, да се избегне влошаване и необходимост от употребата на по-силни лекарствени средства. Още преди започването на есенно-зимния сезон или ако предстои промяна на средата /например на ски в планината/ кожата трябва да бъде подготвяна с интензифициране на ежедневната локална грижа.

 

За пациенти, които ще извършват физически труд в замърсена среда, като ремонт вкъщи, работа в градина и т.н. се препоръчва работа със защитни ръкавици, за да се предпази кожата и се елиминира необходимостта от многократни измивания с агресивни измивни средства. Редуциране на броя на измивания до възможния минимум и по 4,5 намазвания на рисковите зони с емолиенти са силно препоръчителни.

 

Припомням, че мощните кортикостероидни средства трябва да се използват само по веднъж на ден върху възпалените зони. А честотата на приложение на емолиентите зависи от начина, по който кожата се усеща и изглежда. Те могат да се прилагат неколкократно дневно за продължителен период от време, толкова, колкото е достатъчно за да се елиминира сухотата.

 

- Може ли атопичният дерматит да се излекува?

 

Пациентите трябва да са информирани и обучени, за да знаят какво да правят и как да подходят спрямо състоянието. Абсолютно в техните ръце е да го поддържат, водейки се от симптомите, които сами виждат по себе си. Ако кожата започне да “изпръхва” по-бързо или интензивно, това автоматично означава, че трябва да се започне по-интензивно намазване (хидратиране). Не е нужно да се изчакваа още седмица/ две докато се появят активно възпалени участъци и стане необходимо лечение с активни средства. Едно поддържане с емолиенти в много от случаите е абсолютно достатъчно.

 

Общуването с пациенти с атопичен дерматит никак не е лесна задача. Не рядко те са посетили множество лекари в желанието си да се излекуват. Но в забързаното лекарско ежедневие не винаги се обръща вниманието, което заболяването изисква и заслужава.

 

Информираността на пациента е важна, за да може той пълноценно да съучаства в лечението. Нерядко пациентите не постигат задоволителен и траен терапевтичен ефект защото не са получили или не са били убедени да спазват правилните медицински насоки. За щастие в последните години има много източници, които могат да послужат за надеждна информация, но при всички случаи тя трябва да бъде подадена от специалисти. Недопустимо е да се следват съвети на близки и приятели, които нямат необходимата подготовка.

 

Дотолкова, доколкото имаме генетично предразположеност към атопичен дерматит и нямаме генни терапии, никой не може да обещае пълно излекуване. Реалистичната цел е да се постигне и поддържа клинично здраве и добро качество на живот чрез контрол на влошаващите състоянието фактори на средата, както и реакция още при първи симптоми на обостряне на състоянието. Пациентите, които имат атопичен дерматит в по-зряла възраст, вече са добре обучени в грижата за него. Остава само да съблюдават необходимите изисквания. Разбира се, не се знае в кой момент факторите на околната среда ще се променят. В този смисъл атопичният дерматит може да се разглежда като заболяване с трудно прогнозируема еволюция.

 

- Какви храни не бива да приемат пациентите с атопичен дерматит?

 

Ако е доказана хранителна алергия към определени компоненти на храната, разбира се те трябва да се отстранят от ежедневния режим, като много често това могат да бъдат млечни продукти, цитрусови плодове, соеви храни, морски дарове. В най-общ план това, което съветваме пациентите с атопичен дерматит по отношение на храната е урегулиране на храносмилателната система. При тях много често има състояние на запек, т. е. трябва да се поддържа регулярност в дейността на гастроинтестиналната система. Прием на пробиотици може да има благоприятно въздействие. В много голяма степен се препоръчва и използването на ненаситени мастни киселини. Добре е да се увеличи приема на растителни мазнини, още повече, че те улесняват усвояването на мастноразтворимите витамини, които пък от своя страна също са свързани с правилното изграждане на кожните слоеве.

 

Това, което забелязвам от ежедневната практика, е изключително нездравословно хранене. В забързания ритъм на живот често се пропускат хранения. Прибягва се основно до суха храна, бърза храна, преработена храна и т. н. Аз лично съветвам пациентите си поне веднъж на ден да могат да си осигурят „храна с лъжица“, т. е. в организма да постъпват достатъчно течности, които допълнително да спомогнат за урегулиране на обменните процеси.

 

- Дайте един съвет към пациентите с атопичен дерматит. Какво често се пропуска в лечението на заболяването?

 

Често се пропускат немедикаментозните методи на лечение, които по-скоро се отнасят до промени в начина на живот на пациента. Нашата дерматологична школа е с изключително богат опит в климатолечението на пациенти с алергични заболявания, включително и атопичен дерматит. Когато се съветват къде да прекарат отпуската, най-добре е да се избере планината, дори не толкова морето, макар и солената вода да оказва лечебно действие. Редица български дерматолози са работили по този въпрос и има значими научни данни, че климатът на високата планина оказва влияние на обменните процеси на организма така, че се минимизира възможността от развитие на възпалителна реакция. Пациентите се чувстват много добре, не само поради ефекта върху кожата, но и чисто психологически. Те имат възможност да се откъснат от ежедневната среда, от замърсителите, характерни за градския начин на живот и неведнъж са съобщавали, че след това няколко месеца нямат абсолютно никакви кожни оплаквания или активни промени и съответно не се нуждаят от медикаментозно лечение.