Избухването на епидемията с COVID-19, която разви пандемични размери, към момента е обявена за шестата спешна ситуация в областта на общественото здравеопазване от Световна здравна организация.


Според проучванията новият щам коронавирус - COVID-19 остава жизнеспособен при попадане в околната среда за различен период от време, в зависимост от това върху каква повърхност попада.


Резултатите показват, че жизнеспособността на вируса се запазват в рамките на до 4 дни върху дървени повърхности, което налага ежедневното неколкократно дезинфекциране на парапетите. Върху стоманени и железни повърхности вирусът издържа до 48 часа.Хирургичните ръкавици, които се използват за защита не само на болничния персонал, но и от голяма част от населението, могат да задържат вируса до 8 часа върху повърхността си, без той да губи контагиозните (да заразява) свойства.


С най-ниска продължителност на жизнеспособността на вируса се оказва попадането му върху алуминиеви повърхности. В рамките на 2 до 8 часа неговите контагиозни свойства постепенно се редуцират.


За разлика от това върху стъкло, хартия и пластмаса вирусът може да издържа в рамките на 4 до 5 дни, което противоречи на по-старите данни, според които е възможно вирусът да остане контагиозен до 10-12 дни върху пластмасови повърхности.

 

Още неочаквани факти

 

1. Инфекцията с COVID-19 може да се прояви не само с кашлица


Първият случай на инфекция с COVID-19, потвърден в САЩ, се оказва с анамнеза за предхождащи симптоми на гадене и повръщане. След преминаване на симптомите в рамките на два дни, лицето е изследвано за новия щам на коронавирус, който е положителен. Това налага своевременното уточняване на причината за новопоявила се чревна симптоматика, както и проучвания върху продължителността на контагиозността при тези пациенти и забавената вирусна сероконверсия (появата на антитела в кръвта).

 

2. Възможно е увреждане на черния дроб

 

Не на последно място, леко до умерено увреждане на черния дроб, включително повишено ниво на аминотрансферазите, хипопротеинемия и удължаване на протромбиновото време са докладвани в част от преминалите пациенти с COVID-19, докато до 60% от пациентите, заразени с вируса на SARS са имали увреждане на черния дроб.


Все още се обсъжда и в каква степен реално тези преходни промени в чернодробните ензими са били и на база вторичен ефект, свързан с лекарствена токсичност, поради прием на високи дози антивирусни лекарства, антибиотици и кортикостероиди.

 

3. Кой подлежи на хоспитализация при COVID-19?


По отношение на мерките, които се вземат в страната на домашна изолация подлежат асимптоматични и лица с леки клинични прояви, които са потвърдени за COVID-19. На задължителна изолация и хиспитализация подлежат потвърдени случаи, които са възрастни над 60-годишна възраст, независимо от клиничното протичане; лица с имунокомпрометиращи заболявания; пациенти с тежко протичаща клинична картина – наличие на задух, поява на храчки, в които се съдържа кръв, както и лица с невъзможност за изолиране в домашни условия.


Библиография:
1. Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г., Министерство на здравеопазването;
2. Jinyang Gu et al., COVID-19: Gastrointestinal manifestations and potential fecal-oral transmission, Gastroenterology; Fevruary, 2020