На всеки му се е случвало да се задави, било то с храна или някаква течност. Това се дължи на ситуация, в която поради някаква причина, вместо към хранопровода и стомаха - храната или слюнката преминават към трахеята. В леките случаи може просто да се закашляте по-продължително време, но при тежките, със запушване на трахеята, има опастност от задушаване.
 
Децата са този контингент, при който най-често става поглъщането или аспирирането на някакви предмети с малки размери или различни видове семена, зърна.
 
По невнимание и по време на игра те могат да аспирират (вдишат) различни пластмасови или от друг материал с малки размери предмети – монети, копчета, дребни части от играчка. Не са за пренебрегване ядките – фъстъци, орехи, бадеми, кашу. Както и растителни зърна, било то царевични, грахови, бобени, лещени и други.
 
Особено опасни са набъбващите, тоест тези които абсорбират вода и увеличават големината си. Такива са чуждите тела от растителен произход. Слънчогледовите семки от своя страна са богати на мазнини, които при отделянето си стимулират бързото разрастване на съединителна тъкан и затрудняват изваждането на попадналото семе.
 
Друга, не за пренебрегване опасност, представляват острите и метални предмети, които при аспириране могат да доведат до пробив на стената на органа, в който са попаднали. Като следствие могат да проникват в друг орган от гръдната кухина или в пространството между тях. Тогава съществува и реална опасност за развитието на медиастинит.
 
Има възможност за откашляне на някои чужди тела, но ако това не се случи е нужно изваждането му от лекар-специалист в тази област. Като цяло мерките, които се предприемат трябва да са скорошно изваждане на чуждото тяло, защото има възможност за фиксирането му или увеличаването на обема му, особено ако е от разстителен произход.
 

Какви симптоми да ни насочат, че е било аспирирано чуждо тяло?

Най-често непосредствено след попадане на чуждото тяло в горните дихателни пътища започва една пристъпна кашлица, което представлява защитен механизъм на организма, да отстрани предмета. По-нататък се развива дрезгав глас, един постоянен задух или посиняване на кожата на лицето.
 
Ако малки частици се фиксират в бронхиалното дърво, започва една реакция на дразнене и съответно възпаление на околната тъкан. Има случаи в които се нарушава общото състояние, телесната температура се повишава и се развива т.нар. аспирационна пневмония.
 
NEWS_MORE_BOX
При влошаване на клиничната картина, ако чуждото тяло напълно е блокирало въздушната струя към част от белодробната тъкан, се стига до изключването и постепенното свиване – ателектаза. Съседната белодробна тъкан се разраства, за да поема функцията на тази, която е била изключена от въздушния поток. От което следва опасност от прекомерното и раздуване.
 
Диагнозата се поставя с разказ на лицето или някой, който е бил на мястото на случката. Изследва се дишането в двата бели дроба, за да се прецени дали има разлика и промяна. Известно е правилото за чуждите тела, че : „Съмнение за чуждо тяло има, докато не се докаже обратното.“
 

Какви са усложненията и с какво може да се сбърка диагнозата?

Това са изключването на белодробна тъкан от въздушния поток, т. нар ателектаза. Също при причиняването на възпаление около чуждото тяло – бронхит или пневмония. Може да се получи т. нар. вентилен механизъм, който е представен от пропускане на въздух при вдишване, но при издишване той не се освобождава, а остава там. Като следствие се образува пневмоторакс.
 
Заболявания, които могат да наподобяват тази клинична картина са – дифтерията, някои видове пневмонии, туберкулозата, коклюш, астма и други.
Терапията е представена от изваждане на чуждото тяло, а при наличие на някои от по-горе изброените усложнения, съответно и до лечение в болница до отшумяване на проблемите от страна на белодробния тракт.