Какво представлява човешкият метапневмовирус?

Човешкият метапневмовирус (hMPV) е вирус с несегментирана, едноверижна РНК, който е класифициран в подсемейство Pneumovirinae от семейство Paramyxoviridae (Парамиксовируси).

 


Инфекцията с човешки метапневмовирус има клинични характеристики, които варират от леки инфекции на горните дихателни пътища до инфекции на долните дихателни пътища (придружени от значителни хрипове), водещи до животозастрашаващ бронхиолит и пневмония, във всички възрастови групи. Този вирус е на второ място след респираторния синцитиален вирус (RSV) като най-често идентифицираната причина за инфекции на долните дихателни пътища при деца.


Какви са симптомите на инфекция с човешки метапневмовирус?

Инфекцията с човешкия метапневмовирус (hMPV) причинява широк спектър от респираторни заболявания, от леки симптоми до тежка кашлица, бронхиолит и пневмония. Клиничните симптоми са подобни на тези, наблюдавани при инфекция с респираторен синцитиален вирус (RSV) и могат също да включват:

 • Треска;
 • Кашлица;
 • Ринорея (хрема);
 • Диспнея (задух), тахипнея (ускорено дишане), ретракция на гръдния кош (хлътване на междуребрените мускули, поради намаленото налягане в гръдния кош) и хрипове;
 • Бронхиолитът, със или без пневмония, е най-честата проява на инфекцията с човешки метапневмовирус.
 • Екзацербация (изостряне) на астма;
 • Среден отит;
 • Пневмонит;
 • Грипоподобно заболяване;
 • Пневмония, придобита в обществото;
 • Обостряне на ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест)

Прогнозният инкубационен период е от 3 до 6 дни, а средната продължителност на заболяването може да варира в зависимост от тежестта на състоянието, но е подобна на други респираторни инфекции, причинени от вируси.


Какъв е начинът на предаване на човешкия метапневмовирус?

Човешкия метапневмовирус се разпространява от заразен човек на здрави хора чрез:

 • Секрети от кашлица и кихане;
 • Близък контакт, като докосване или ръкостискане;
 • Докосване на предмети или повърхности, върху които има вируси, след което следва докосване на устата, носа или очите

Как се диагностицира инфекцията с човешки метапневмовирус?

Лабораторни изследвания

 • Количествена обратно транскриптазна полимеразна верижна реакция (RT-PCR) чрез вземане на гърлен или носен секрет (назофарингеален или орофарингеален секрет) – това е най-чувствителният метод за диагностика на hMPV; също е полезен за количествено определяне на вирусния товар в лабораторни условия;
 • Ензимно-свързан имуноанализ (ELISA);
 • Имунофлуоресцентно изследване;
 • Бърз тест за антиген, при който се използва бърз имунохроматографски метод;

Трудно е да бъде изолиран hMPV в клетъчна култура, следователно този метод вече не е навременен начин за диагностика. Изолирането е възможно в ограничен брой клетъчни линии и изисква добавяне на трипсин.


Образни изследвания


Рентгенографията на гръдния кош обикновено не е полезна при инфекцията с човешкия метапневмовирус (hMPV). Находките при пациенти със значително заболяване на долните дихателни пътища са неразличими между hMPV и други причини за вирусна пневмония или бронхиолит. Имуносупресирани лица, като реципиентите на трансплантирани органи, може да изискват компютърна томография за изясняване дали се касае за инфекция на горните дихателни пътища или инфекция на долните дихателни пътища.


Каква е терапията при инфекция с човешки метапневмовирус?

Няма налична специфична антивирусна терапия за hMPV инфекция, лечението е поддържащо. При тежки инфекции с човешки метапневмовирус може да са необходими хоспитализация, допълнителен кислород и механична вентилация. При силно имуносупресирани лица може да се обмисли перорален, инхалаторен или интравенозен рибавирин.


Библиография:
Widmer K, Zhu Y, Williams JV et al. Rates of hospitalizations for respiratory syncytial virus, human metapneumovirus and influenza virus in older adults
Pelletier G, Dery P. Abed Y et al. Respiratory tract reinfections by the new human Metapneumovirus in an immunocompromised child
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Human Metapneumovirus (HMPV) Clinical Features
Medscape. Human Metapneumovirus