Оказването на адекватна долекарска помощ в много случаи може да предотврати появата на сериозни усложнения на състоянието на пострадал човек. Въпреки това тя трябва да бъде извършвана правилно и в ситуации, в които не може да навреди допълнително на пострадалия.

 

Какво можем да направим, когато човек изпадне в безсъзнание?


 

Ако човек е в безсъзнание, все още диша и няма други животозастрашаващи нарушения, се препоръчва неговото поставяне в така наречената позиция за възстановяване.

 

Защо се препоръчва поставянето на човек в позиция за възстановяване?

 

При правилно поставяне на пострадалия човек в позиция за възстановяване се осигурява по-добра проходимост на неговите дихателни пътища. По този начин се намалява рискът от асфиксия, както и от аспирация на различни вещества в белите дробове на човека.

 

Как правилно да поставим човек в позиция за възстановяване?

 

Отделните стъпки за правилно поставяне на човек в позиция за възстановяване са:

  1. За по-лесно извършване на отделните стъпки клекнете до човека, който е в безсъзнание на земята.
  2. Ръката, която се намира по-близо до вас, трябва да бъде изпъната под прав ъгъл към тялото с длан, обърната нагоре.
  3. Другата ръка на човека, който е в безсъзнание на земята, трябва да се постави под противоположната страна на неговото лице, като главата се опира върху горната част на дланта. С други думи, ако сгъвате лявата ръка, тя трябва да бъде поставена под дясната буза/ухо на човека и съответно дясна ръка - лява половина на лицето.
  4. След това кракът, който се намира по-далеч от вас, трябва да се свие - по възможност под прав ъгъл. Тоест, ако вие се намирате от дясната срана на човека, трябва да свиете левия му крак.
  5. Бавно и постепенно човекът, който е в безсъзнание трябва да се завърти на една страна - към вас. Ако сте свили лявата му ръка и левия му крак, пострадалият внимателно се завърта надясно.
  6. Свитата ръка на пострадалия ще поддържа положението на главата, докато изпънатата ще предотврати неговото претъркулване.
  7. Ако позицията на свития крак се е променила при завъртането, то той трябва да бъде поставен под прав ъгъл.
  8. Главата на пострадалия трябва леко да се наклони назад и внимателно да се повдигне неговата брадичка. Така се осигурява оптимална проходимост на дихателните му пътища.
  9. Останете с пострадалия до пристигане на медицински екип.

 

Ако имате съмнения, че пострадалият има травма на гръбначния стълб той НЕ трябва да бъде преместван до пристигане на спешния медицински екип.

 

Референции:

https://www.nhs.uk/conditions/first-aid/recovery-position/