Чернодробната енцефалопатия се определя като спектър от невропсихиатрични отклонения при пациенти с чернодробна дисфункция след изключване на мозъчно заболяване. 

 

Признаците на чернодробна енцефалопатия се наблюдават при близо 70% от пациентите с цироза. При приблизително 30% от пациентите, в краен стадий на чернодробно заболяване, се описват симптоми на енцефалопатия, достигащи до кома.


 

Икономическата тежест на чернодробната енцефалопатия е значителна. В САЩ тя е втората по честота причина за хоспитализация след асцит. 

 

Заболяването се дели на две основни категории - скрита и явна чернодробна енцефалопатия. Скритата форма на заболяването е особено свързана с лоши резултати. Оценката на симптомите се извършва съгласно класификационна система на степени.

 

Степен 0: Минимална чернодробна енцефалопатия. В този случай липсват забележими промени в личността или поведението. Наблюдават се минимални промени в паметта, концентрацията, интелектуалната функция и координация.

 

Степен 1: Тривиална липса на осведоменост. Пациентите съобщават за съкратен период на внимание, безсъние, моменти на еуфория, депресия или раздразнителност. Забавя се способността за изпълнение на умствени задачи.

 

Степен 2: Пациентите са летаргични или апатични. Близките съобщават за неясна реч, очевидни промени в личността, неподходящо поведение и периодична дезориентация, обикновено по отношение на времето.

 

Степен 3:Липсва способност за изпълнение на умствени задачи, пациентите са дезориентирани относно време и място. Наблюдава се изразено объркване, амнезия, случайни пристъпи на ярост, неразбираема реч.

 

Степен 4: Кома, със или без отговор на болезнени стимули.

 

Счита се, че пациенти с енцефалопатия 0 и 1-ва степен са „скрити”, а тези с чернодробна енцефалопатия от 2-ра до 4-та степен са „явни”.

 

Някои пациенти с анамнеза за чернодробна енцефалопатия могат да имат нормален психичен статус по време на лечението. При други се наблюдава трайно увреждане на паметта, въпреки приложеното лечение. И двете групи пациенти са обект на епизоди от проява на симптоми.

 

Тъй като заболяването не е токова широкоразпространено, много от хората, които се сблъскват с него си задават някои въпроси.

Какви са причините за чернодробна енцефалопатия? 

Заболяването може да се причини от различни фактори, които включват излишък от азот в организма. Това възниква следствие от прием на големи количества протеин, кървене от варици на хранопровода, бъбречна недостатъчност с нарушено отделяне на азотните отпадъци.

 

Други вероятни причини могат да бъдат дисбаланс на течности и електролити като дехидратация, ниски нива на натрий и калий, понижено ниво на киселина. Приемът на алкохол, наркотици и антипсихотици също може да доведат до поява на чернодробна енцефалопатия.

 

Неочаквана причина за изява на заболяването е запекът, тъй като той засилва производството на амоняк в червата. В случаите, в които не може да се посочи конкретна причина за заболяването, говорим за идиопатична чернодробна енцефалопатия. Среща се при около една четвърт от пациентите.

Каква е прогнозата на заболяването?

По принцип чернодробната енцефалопатия е сериозно усложнение на чернодробната недостатъчност и прогнозата не е добра. Причината за заболяването и основното състояние, водещо до него, могат да повлияят на резултата.

 

Чернодробната енцефалопатия, свързана с остра чернодробна недостатъчност има лоша прогноза, макар и потенциално обратима. При пациентите с цироза прогнозата зависи от редица утежняващи фактори, въпреки че общият процент на преживяемост е нисък.

 

Проучванията сочат, че пациентите с цироза, които имат епизоди на чернодробна енцефалопатия, трябва да са кандидати за чернодробна трансплантация.

Може ли чернодробната енцефалопатия да бъде предотвратена?

Има редица известни задействащи фактора за развитие на заболяването. От съществено значение е пациентът да избягва тези фактори и да поддържа балансирана и здравословна диета и начин на живот.

 

 

Източник:

https://emedicine.medscape.com/article/186101-overview