Бруцелозата е зооноза (инфекция, която се предава от животни на хора), причинявана от род бактерии, наречен Brucella (Бруцела). Бактериите се предават от животни на хора чрез поглъщане на заразени хранителни продукти, директен контакт със заразено животно или вдишване на аерозоли. Бруцелозата е системно заболяване и може да обхване почти всяка система от органи в тялото.


Болестта е известна с различни имена, включително средиземноморска треска, малтийска треска, стомашна ремитираща треска и вълнообразна треска. Бруцелозата продължава да бъде основна грижа за общественото здраве в световен мащаб и е най-честата зоонозна инфекция.


Бактериите, причиняващи бруцелоза са аеробни (нуждаещи се от кислород) кокобацили, които могат да бъдат локализирани в репродуктивните органи на животните – гостоприемници, причинявайки аборти и стерилитет. Те се отделят в големи количества в урината, млякото, околоплодна течност и други течности в организма на животното. Идентифицирани са дванадесет вида такива бактерии, които главно са наименувани спрямо животното - източник или характеристиките на инфекцията. От тях, следните 4 имат умерена до значителна човешка патогенност:


  • Brucella melitensis (от овце; най-висока патогенност);
  • Brucella suis (от прасета; висока патогенност);
  • Brucella abortus (от говеда; умерена патогенност);
  • Brucella canis (от кучета; умерена патогенност)

Въпреки че опитомените животни са от особено значение, бруцелозата се среща и при диви животни, които живеят на стада (например диви свине). Хората имат само ограничен риск от заразяване чрез диви животни, главно поради липсата на контакт и рядката употреба на мляко и месни продукти от тези животни. Изказани са опасения, че взаимодействието на диви животни с опитомени може да доведе до заразяване на селскостопански стада.


Глобалната тежест на човешката бруцелоза остава огромна. Бактерията причинява повече от 500 000 инфекции годишно в целия свят. Интересът към бруцелозата се увеличава поради нарастващите международен туризъм и миграция, в допълнение към потенциалното използване на Бруцела като биологично оръжие.

 

B. melitensis, B. abortus и B. suis са напълно секвенирани (изследвани за точната последователност на ДНК) и тези данни могат помогнат за разбирането на патогенезата (възникването) и проявите на това сложно заболяване.


Бруцела може да влезе в човешкото тяло през нарушената кожа, лигавиците, конюнктивите и дихателните и стомашно-чревните пътища. Предаването по полов път не е убедително документирано. Поглъщането на бактерии обикновено става чрез приемът на непастьоризирано мляко; месните продукти често имат нисък бактериален товар.


Веднъж попаднали в кръвообращението, микроорганизмите бързо се превръщат във вътреклетъчни паразити, които навлизат в гранулоцитите и макрофагите, като използват многобройни механизми за избягване или потискане на бактерицидните реакции на организма - гостоприемник. Данните при животните показват, че липополизахаридната обвивка на микроорганизмите вероятно играе роля за тяхното вътреклетъчно оцеляване.


От четирите вида Brucella, за които е известно, че причиняват болести при хората (B. abortus, B. melitensis, B. canis, B. suis), B. melitensis се смята за най-вирулентният и причинява най-тежките и остри случаи на бруцелоза и е силно разпространен в световен мащаб. B. melitensis може да бъде предаден чрез експозиция на животни или животински продукти.


B. abortus е по-широко разпространен вид в световен мащаб, отколкото B. melitensis, но е по-малко патогенен както за животните, така и за хората. Този вид поражда леко до умерено заболяване, което рядко причинява усложнения.


Библиография:
Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, Christou L, Tsianos EV. The new global map of human brucellosis
eMedicine. Brucellosis
Rajendhran J. Genomic insights into Brucella