Болестите на сърдечносъдовата система са многообразни по вид, тежест, прогноза, лечение. Но също така са разнообразни в причините, които ги предизвикват, както и факторите, които влияят на тяхната тежест и шансове за излекуване. Въпреки, че възпалителенията не са пощадили и тази система на организма със заболявания като ендокардит, миокардит, перикардит и др, те определено не са водещата патология.

 

Основната група болести са онези, които зависят от въздействието на генетичния наследствен товар на човека в комбинация с начина на живот и факторите на околната среда - исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения, клапни заболявания и още много други. Разбира се, при едни наследственият фактор е с по-голяма тежест от начина на живот на човека, при други е обратно и това е много важно, за да се знае доколко човек сам си вреди с диетични грешки, слаба на физическа активност и други и доколко нещата са предопределени.


 

Съвременните схващания на медицината са, че голям брой от заболяванията имат т.нар генетична предоминантна и биват откривани все повече генни локуси, доказващи това. От една страна те вклюват генетични дефекти, асоциирани с дегенеративни и деструктивни промени на сърдечния мускул, сърдечните клапи, съдовата стена и др. От друга страна наследственост се открива в самите рискови фактори за развитие болести на сърцето - видове ендокринни заболявания, обмяна на мастните киселини, разпределяне на мастните отлагания в тялото и др.

 

Няколко примера за болести с доказана наследственост:

  • Артериална хипертония е може би най-често срещаното заболяване на сърдечно-съдовата система, което е многообразно в своите видове и механизми на възникване. В една от най-големите негови групи - тази на есенциалната хипертония се открива наследственост. По-често се проявява при човек с роднина, които е болен отколкото в семейства, в които няма хора с високо кръвно налягане.
  • Исхемичната болест на сърцето често се открива в членовете на едно семейство. Особено внимание трябва да се отдели при диагностициран близък с исхемична болест на сърцето или прекаран инфаркт преди 50-годишна възраст.
  • Кардиомиопатиите са група заболявания с различна генеза, като част от тях се смята,че имат генетична зависимост.
NEWS_MORE_BOX

 

  • Захарният диабет от много време вече е приет за сърдечносъдово заболяване поради тежките увреждания, които високата кръвна захар създава на тази система и това, че диабетно болните в голям процент боледуват от сърдечни болести. Диабет тип 1 има доказани генетични локуси. Съответно това силно завишава риска за болните от ангажиране на сърдечно-съдовата система. Сходно стои въпроса с много други ендокринни заболявания с наследствен характер - някои видове хипер- и хипотиреоидизъм, заболявания на надбъбдречената жлеза, феохромоцитом , затлъстяване и др.
  • Затлъстяването като част от т.нар. метаболитен синдром е сериозно често срещано заболяване в съвременното общество, засягащо лавинообразно и нашата страна. Прието е, че това е сериозен сърдечосъдов рисков фактор. Установена е генетична зависимост в унаследяването на това състояние в отделни фамиии и групи.
  • Диселектролитемията (лош баланс на холестерола и триглициридите) освен от приема им заедно с храната се определя от индивидуалните особености на организма и способността му за обмяна. Известна е асоциацията на това състояние за развитието на атеросклероза, исхемична болест на сърцето и т.н. Съществуват доказателсва за генетично унаследени състояния, свързани с високи нива на мастите в организма и съответно с висок сърдечносъдов риск.