В човешкия организъм лекарите различават две групи слюнчени жлези. Едната от тях са малките жлезички, намиращи се в лигавицата на устната кухина и имащи роля да я поддържат влажна. Втората група са трите големи чифта слюнчени жлези – околоушните, подчелюстните и подезичните.


Ако малките слюнчени жлези страдат, то това обикновено е локално, във връзка с болестен процес на самата лигавица.


Големите слюнчени жлези могат да бъдат засегнати от различни процеси – травми, сиалолитиаза, осри и хронични инфекции, както и от автоимунни болести – сиалози.


 

На какво се дължат промените в секрецията на слюнчените жлези? (Към първа част на материала)

 

1. Травми


Определящо значение има тежестта на травмата. Обикновено най-често се засяга околоушната слюнчена жлеза поради това, че е най-достъпна от трите в това отношение.


Като последица от порезни или разкъсно-контузни рани нерядко се вижда образуване на фистули – малки или големи ходове в тъканта, които свързват слюнчената жлеза с повърхността на лицето там, където е била раната. Последните могат да бъдат особено упорити на лечение и да създават неприятности – при обилно слюноотделяне пациентът да страда от стичане на слюнка по лицето.


Нискодозово облъчване на жлезата обаче носи спасение – потиска функцията ѝ едва за десетина дни, което осигурява достатъчно време за зарастване на фистулата.


2.  Сиалолитиаза – камъни в слюнчените жлези?


Чували сме за камъни в бъбреците или в жлъчния мехур, но това не са единствените места в човешкото тяло, в които може да се образуват камъни. Когато това се случва в слюнчените жлези, процесът се нарича сиалолитиаза.


Сиалолитиаза може да засегне най-често подчелюстната жлеза поради две нейни особености. От една страна, известно е, че слюнката, която тя произвежда, е с по-висок вискозитет (гъстота). От друга, нейният изходен канал по протежението си е сравнително по-широк от този на останалите, но пък на края си, където се отваря в устната кухина, става много тесен.


Тези два фактора са предпоставка за застой на секреция и образуването на камъни. В този ред на мисли наличието на хронично възпаление на подчелюстната слюнчена жлеза насочва лекаря към подлежаща сиалолитиаза. Последната обаче е почти напълно изключена, ако става въпрос за околоушната или подезичната жлеза.

 

NEWS_MORE_BOX


Лечението е оперативно като, ако камъкът е в жлезата и има възпаление, то се налага отстраняване на цялата жлеза. При локация на камъчето в канала на жлезата, то обикновено жлезата може да се запази.

 

3. Остри и хронични инфекции


За вируса на заушката е толкова характерно любимото му място, че дори дава и неговото име – ендемичен вирусен паротит. Т.е. при боледуване от заушка почти винаги има засягане на паротидната (околоушната) слюнчена жлеза. Сама по себе си, вирусната инфекция на паротидната жлеза е неприятна, но като повечето такива минава за около седмица. През това време пациентът страда от подуване и болка в областта на околоушните жлези.


По-сериозен проблем при заушката представлява възможността от сравнително чести усложнения – менингит, както и увреда на тестисите при мъжете и евентуален стерилитет.


Хроничните възпаления на слюнчените жлези в някои случаи са сериозен диагностичен проблем. Ако става въпрос за подчелюстната жлеза, то почти винаги се дължи на сиалолитиаза и не рядко създава трудности в диагнозата и лечението.


В случай, че пострадалата жлезa е паротидната обаче, установяването на конкретен причинител или чисто медикаментозно лечение не се увенчават с успех достатъчно често.

 

4. Сиалози – автоимунна беда

 

Ревматичното засягане на слюнчените жлези най-често се наблюдава като част от синдрома на Сьогрен. При него се съчетават симптоми от устата, очите и ставите. Ревматичната болест уврежда секрецията в жлезите, поради което има сухота в устата и очите, съчетано с ревматичната увреда, водеща до болки в ставите. Конкретно за слючените жлези, те може да се подуят, но това не се придружава от болка, а секрецията им е намалена.


Лечението е предизвикателство и подобряване на устните симптоми е възможно чрез овладяване на общия болестен процес.


Саркоидозата е друго автоимунно заболяване. Освен с характерните му изменения в белите дробове и други органи, възможно е засягане и на слюнчените жлези. При тази болест секрецията им е леко намалена, а преди лечението трябва да се помисли добре, защото не е изключено и спонтанно излекуване, настъпващо без никаква терапия.