Първа част на материала

 

Болестта на Кавазаки протича разнообразно, като симптоматиката и рискът от усложнения зависят от общото здравословно състояние на детето. Клиничната проява на заболяването е различна при всеки пациент. Най-тежките усложнения, свързани с увреждане на сърцето се проявяват рядко - само при 2% от пациентите, лекувани за болест на Кавазаки, се установява аневризма.Бебетата на възраст под една година често развиват непълни форми на това заболяване, което означава, че те нямат всички характерни клинични прояви. Това затруднява поставянето на диагнозата, както и бързото и адекватно провеждане на лечението. Рискът от аневризма е по-висок при пациенти, при които лечението не е проведено своевременно.Болестта на Кавазаки е характерна най-вече за децата. Въпреки, че подобни форми на системен васкулит могат да се наблюдават и при възрастни пациенти, клиничната картина и протичането на заболяването се различават.Съмнение за болест на Кавазаки може да има при наличие на необяснима висока температура за период над 5 дни, съпътствана с най-малко 4 от характерните за заболяването симптоми, като двустранен конюнктивит, увеличени лимфни възли, кожен обрив, засягане на устата и езика и промени в крайниците. Ако един или няколко от тези симптоми се проявяват, то значи, че болестта протича в непълната си форма или е развито друго заболяване.Няма специфични лабораторни изследвания, чиито резултати могат да се ползват при определяне на диагнозата. Чрез изследвания може да се установи само степента на възпаление при заболяването. Показатели на възпаление са: увеличена скорост на утаяване на еритроцитите; левкоцитоза - увеличен брой на белите кръвни клетки; анемия - намален брой на червените кръвни клетки; увеличен брой на тромбоцитите - клетки, участващи при съсирването на кръвта.Препоръчително е при съмнение за болест на Кавазаки да бъдат направени електрокардиограма (ЕКГ) и ехокардиограма, за да се установи състоянието на сърцето и да се проследи рискът от развитие на усложнения. Чрез ехокардиографията може да се оцени формата и размерът на коронарните съдове и да се определи рискът от развитие на сърдечно заболяване.Ако проведените изследвания потвърдят наличието на болестта на Кавазаки, пациентът трябва да бъде приет в болница за наблюдение и подробни изследвания.За да се намалят сърдечните усложнения, лечението трябва да започне веднага след поставянето на диагнозата.Болестта на Кавазаки протича в 3 етапа:


  • 1. остър – обикновено продължава две седмици с характерна изразеност на симптоматиката за заболяването;
  • 2. подостър – в следващите две седмици количеството на тромбоцитите започва да нараства, появяват се аневризми;
  • 3. възстановителна фаза – наблюдава се от първия до третия месец, когато се нормализират лабораторните показатели, а уврежданията на някои от кръвоносните съдове (аневризми на коронарните артерии) намаляват по размер или претърпяват обратно развитие.
Медикаментозното лечение се състои в прилагане на високи дози аспирин и венозен гамаглобулин, които намаляват системното възпаление и отслабват острите симптоми. Високата доза гамаглобулин е съществена част от лечението, тъй като тя може да предотврати появата на коронарни увреждания при голяма част от болните.Макар и по-рядко в терапията се прилагат и кортикостероиди.Лекарите предупреждават, че всякакви алтернативни методи за лечение извън лечебно заведение крият риск от тежки сърдечно-съдови усложнения. Такъв остава дори при прилагане на подходящо лечение в болница, който на този етап на медицината не може да бъде предотвратен.