Първа част на материала

 

Диагнозата „Болест на Блаунт” се поставя възоснова на външния вид на крака в подвижно и неподвижно положение. Детето застава в изправено положение с допрени едно до друго ходила. Така ортопедът измерва разстоянието между коленете. Ако то надвишава 5 сантиметра се налага извършването на допълнителни изследвания, които да отхвърлят или потвърдят диагнозата.


 

Рентгенографското изследване е най-добрият метод за определяне степента на изкривяване на костите. Ако се потвърди диагнозата трябва възможно най-бързо да се започне лечение.

 

Видът на лечението зависи, както от възрастта на детето, така и от стадия, в който се намира заболяването.

 

В случай, че някой от родителите страда от изкривяване на долните крайници се смята, че бебето има повишен риск от такава аномалия. От момента на раждане до 2 годишна възраст тези деца подлежат на внимателно наблюдение и периодични прегледи от детски ортопед. Ако се приеме, че рискът от развитие на болестта е висок могат да се сложат пробни шини. Ако на по-късен етап заболяването бъде потвърдено трябва да се започне лечение, което обикновено се състои в поставяне на шина или хирургическа операция.

 

Родителите не трябва да изпадат в паника, ако забележат изкривяване на крачетата при бебето. Обикновено това състояние е физиологично и се израства. В такива случаи не се налага специфично лечение, но въпреки това родителите трябва внимателно да наблюдават как се развива състоянието.

 

 

Лечение при поставена диагноза „Болест на Блаунт”
При деца под 3-годишна възраст се провежда нехирургично лечение чрез поставяне на шини. Специалните шини се носят по 23 часа в денонощието. Носенето на шините е с различна продължителност, което се определя от лекуващия лекар и зависи от скоростта на изправяне на краката и израстването на детето.

 

Когато заболяването е в много напреднал стадий, открито е на по-късна възраст или състоянието не се е подобрило след носене на шини се налага хирургично лечение.

 

При деца под 2-годишна възраст, независимо от степента на изкривяване не се прилага оперативно лечение, тъй като не може да се прецени за физиологично или патологично изкривяване на пищяла.

 

При подрастващи с болест на Блаунт шинирането е абсолютно неефективно и затова при такива пациенти операцията е единствения метод на лечение.

 

Хирургичната манипулация, която се извършва, се нарича остеотомия. При нея се взима парче от вътрешната част на бедрената кост, което се поставя в пищяла. По този начин се възстановява нормалната кривина на костта. По преценка на хирурга се поставят пластини за вътрешна и външна фиксация.

 

Специалистите предупреждават, че ако болестта на Блаунт не се диагностицира рано и не се започне адекватно лечение , тя прогресира и може да доведе до тежка деформация на крайниците, а в някои случаи дори до инвалидизация.