Сърдечната недостатъчност е едно от социално-значимите хронични заболявания. Тя има прогресивен ход, с времето придобива инвалидизиращ характер за пациента. Тежките симптоми в началото може да не му позволяват да тича, в последствие да се изкачва по стълбите, а в напредналите стадии – и да са причина за задух дори при липса на физическо усилие.


Очевидно всяко едно лекарство, което би могло да забави хода на болестта и/или да намали тази симптоматика е от особено значение за медицината и пациентите. Едни от най-спряганите медикаменти в това отношение са бета-блокерите – лекарството, което удължава живота.


Множество проучвания вече говорят, че при повече от 30% от пациентите със сърдечна недостатъчност има подобрение на преживяемостта при лечение с бета-блокери в сравнение с тези, които не провеждат такова лечение. Този им благотворен ефект се дължи на потискането на симпатикусовите сигнали на вегетативната нервна система, ремоделиране на миокарда и защита срещу аритмии. Днешните препоръки са за ранно включване на лечението с бета-блокери при повечето пациенти с фракция на изстласкване под 40% - стига да нямат противопоказания за това.Бета-блокерите са медикаменти с множество ефекти на различни нива в организма и за съжаление действието им не може да бъде насочено само и единствено към сърцето, макар и да има такива кардиоселективни препарати, при които страничнтие ефекти са сведени до минимум. Четейки листовката на медикамента, пациентът може да се замисли и да открие в противопоказанията или предупрежденията за особено внимание други болести, от които също е засегнат.


Наличието на повече от едно заболяване при пациента е ежедневие в практиката на кардиолога. Ето към кои комбинирани състояния е нужно да се подхожда с особено внимание при лечението с бета-блокери:

 

Сърдечна недостатъчност и бронхиална астма

Блокирането на бета-2 рецепторите в белия дроб може да отключи бронхоспазъм при пациентите с бронхиална астма при липса на противопоставяне на холинергичните стимули в организма.


В историческо отношение, астмата се е считала като противопоказание за лечение с бета-блокери, при все че официалните препоръки са за индивидуализиран подход при всеки пациент.


При пациенттие със сърдечна недостатъчност и астма, която не е тежка и е добре контролирана, благотворното влияние на медикамента надминава рисковете при наличие на ясни индикации за лечение с бета-блокерите. Тук предпочитание се отдава на кардиоселективния тип медикаменти. Пациентите трябва да са наясно с евентуалните рискове и да започнат лечението в достатъчна близост с медицинска помощ. Самият бронхоспазъм, ако настъпи такъв, разбира се отговаря на бета-агонист-съдържащите инхалатори, които имат ефект, точно обратен на този на бета-блокерите.

 

Сърдечна недостатъчност и ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест)

ХОББ често е асоциирана със сърдечната недостатъчност и те имат общи рискови фактори.


При пациентие с ХОББ сърдечносъдовият риск е по-висок във връзка с настъпващите промени в структурата на сърдечнтие камери, както и по-големият риск от аритмиии, който е още по-висок в периоди на изостряне на белодробното заболяване. Така бета-блокерите имат протективен ефект по отношение на инхалаторните с бета-агонисти, подобрявайки сърдечната функция. Нещо повече, бета-блокерите имат противовъзпалително действие и повишават гъстотата на бета2-рецепторите в белия дроб, подобрявайки с това ефикасността на бета-агонистите и намалпвайки честотата на изострянията на ХОББ.


Така, при наличие на ХОББ и сърдечна недостатъчност бета-блокерите не само не са противопоказни, ами и дори са по-скоро силно препоръчителни в част от случаите; отново се предпочитат кардио-селективните форми.

Сърдечна недостатъчност и захарна болест – диабет

Хората, засегнати от диабет, развиват сърдечни заболявания обиновено на по-ранна възраст в сравнение с останалата популация; средно около половината от пациентите с II тип диабет губят живота си заради сърдечно-съдова болест.


Пациентите с диабет знаят, че опасна е не само високата кръвна захар, но и хипогликемията – ниските стойности, причинени от лекарства или гладуване. В случая опасността при прием на бета-блокери е, че те тушират част от симптомите на хипогликемията – като например сърцебиенето. Ето защо пациентите с диабет, които провеждат лечение с бета-блокери, е необходимо да са още по-бдителни по отношение нивата си на кръвна захар и да се придържат стриктно към своя редовен хранителен режим.