Белодробната хипертония е патологично състояние на повишаване на средното налягането в белодробната артерия. Като хипертония се разбират стойностите над 25 mmHg в покой и над 30mmHg при натоварване. За развитието ѝ са отговорни много фактори, някои са вродени, други придобити последици на хронични или професионални заболявания. 
 

Класификация на белодробната артериална хипертония

1. Първа група - в нея влизат някои от следните форми:
Идиопатична - по-честа е при жени и ги засяга в по-млада възраст;
Фамилна форма - в 60-90% се открива мутация в гена BMPR2;
Свързана е с някои заболявания и състояния - HIV инфекция, болести на съединителната тъкан, като системен Лупус, CHEST синдром, ревматоиден артрит. Провокира се и от някои медикаменти и токсини - например Метамфетамини, кокаин и анорексини, използвани в миналото. Някои вродени състояния със системен шънт - като правило повишеният белодробен кръвоток води до развитие на пулмонала хипертония.
 
2. Втора група - белодробна хипертония резултат от левостранна сърдечна болест. Всички болести на лявата половина на сърцето водят до покачване на белодробния кръвоток, а когато това е с голяма продължителност е предпоставка за развитието на белодробна хипертония. Условия за това могат да бъдат болест на клапите на лявата половина на сърцето - най- често Ми недостатъчност или стеноза; болест на ляво предсърдие и лява камера.
 
3. Трета група - хронични болести на белия дроб или състояния на хипоксемия. Като правило белодробните болести ограничават обема на кръвотока и водят до развитието на хипертония. У нас тяхната връзка се намира при 15-20% от населението. Ацидозата предизвиква спазъм на съдовете и така увеличава периферното съдово съпротивление. Някои от тези болести са:
 
 • Хроничната обструктивна белодробна болест - крайни нейни усложнения са белодробната хипертония и развитието на хронично белодробно сърце;
 • Интерстициални белодробни болести - най- характерната от тях е саркоидозата;
 • Сънната апнея - спомага за хипоксия със своите апнея-хипопнея паузи;
 • Височинната болест също е отговорна за хронична хипоксия на тъканите.
 
4. Четвърта група - свързана с хронична емболична или тромботична болест. Хроничният емболизъм, особено в съдовото русло на малките кръвоносни съдове, постепенно  го ограничава и води до развитието на пулмонална хипертония. Ето някои форми:
 • Тромботична оклузия на крайните белодробни артерии - типична форма е хронично рецидивиращата форма на белодробна емболия, която нерядко протича безсимптомно;
 • Нетромботични белодробни емболии- от тумори и др.
 
5. Пета група - други по-редки причини, като притискане на белодробната тъкан от туморни формации, хистиоцитоза Х.
NEWS_MORE_BOX
 
 

Как се развива белодробната хипертония?

Белодробната хипертония представлява ограничаване на кръвотока на белодробната артерия и увеличаване на съдовото съпротивление като последица от това. Белодробните артерии са с ремоделирани стени в отговор на увеличения товар. То се изразява в увеличената им дебелина  в резултат на пролиферацията на интимата и медията. Познаването на патофизиологичния механизъм е в основата на изготвяне на правилна лечебна стратегия. Резултатът от това натоварване на белодробния кръвоток е увеличаване на насрещния товар към дясна сърдечна камера. Застоят е в следната последователност - увеличено белодробно налягане, увеличено пълнене на дясна камера - задебеляване и в последствие дилатация на дясна камера. Това се означава, като хронично белодробно сърце. 
 

Как се разпознават пациентите с белодробна хипертония?


Има няколко насочващи симптома, но те са общи и за други заболявания.
 • Диспнеята (задухът) при усилие е един от тях. Когато болестта напредне задух има и в покой. 
 • Синкопи и пресинкопи (кратка загуба на съзнание) се срещат при пациентите с високостепенна белодробна хипертония. 
 • Гръдна болка наподобяваща тази при остър коронарен синдром и появяваща се при усилие може да заблуди лекаря. Тя е резултат от исхемията на хипертрофиралата дясна камера.
 • Когато се развие и дясно пулмонално сърце в клиниката влиза и централна цианоза и проявите от страна на хипоксия на главния мозък с главоболие и сънливост. 
 • Полиглобулия - увеличена стойност на хемоглобина и хематокрита поради факта, че хипоксията стимулира продукцията еритропоетин (хормон, отговорен за производството на еритроцити).