Някои изследвания сочат, че хора с цианотични сърдечни заболявания също могат да бъдат по-склонни към образуване на абсцес на белия дроб. Продължителната хипоперфузия (намаляване притока на кръв) на белодробните тъкани може да предразположи към хронични белодробни инфекции.


Факторите, които допринасят за белодробното заболяване, включват:

 • Болести на устната кухина - пародонтоза, гингивит;
 • Синузит;
 • Променено съзнание - алкохолизъм, кома, злоупотреба с наркотици, анестезия, гърчове;
 • Имунокомпрометираност - стероидна терапия, химиотерапия, недохранване, травма;
 • Езофагеална болест – ахалазия (затруднено преглъщане), рефлуксна болест, кашлица, кръвохрак, езофагеална обструкция;
 • Бронхиална обструкция - тумор, чуждо тяло, стриктура (стеснение), увеличени лимфни възли;
 • Сепсис;
 • Персистиращо повръщане;
 • Механична вентилация, трахеостомия;
 • Интравенозна употреба на наркотици;
 • Заразени централни венозни катетри.

Прогнозата при пациенти с белодробни абсцеси зависи от предразполагащата причина за абсцеса и от точността, с която се установява подходящата терапия. Отрицателните прогностични фактори включват:


 • Големина на абсцеса (> 6 cm);
 • Некротизираща пневмония;
 • Множествени абсцеси;
 • Имунна недостатъчност;
 • Напреднала или прекалено малка възраст;
 • Бронхиална обструкция;
 • Аеробна бактериална пневмония.

Смъртността, свързана с анаеробния абсцес (от анаеробни бактерии) на белия дроб е по-малка от 15%, въпреки че е малко по-висока при пациенти с некротизираща анаеробна пневмония и пневмония, причинена от грам-отрицателни бактерии.

 

Прогнозата, свързана с амебния абсцес на белия дроб, е добра, когато лечението е бързо. Като цяло, белодробният абсцес може да има по-добра прогноза и по-кратък период на болничен прием, ако диагнозата бъде поставена своевременно и е налице консенсус за антибиотиците.


Повечето случаи на емпием (събиране на гной в естествена кухина) имат инфекциозна причина и добавят висока заболеваемост. При пациенти, които имат емпием с абсцес на белия дроб, заболеваемостта е дори по-висока; следователно се препоръчва по-агресивно ранно лечение.


През годините са открити многобройни прогностични фактори при пациенти с белодробен абсцес. Двата основни фактора са напредналата възраст и наличието на съпътстваща болест. Степента на редукция на абсцеса се счита за показателна за възможността от появата на рецидив. Това отново подчертава значението на проследяването при изследване с образна диагностика, като компютърната томография.