Бедреният блок не е заболяване на крака, а състояние, което възниква при нарушение в дейността на проводната система на сърцето. Успокояващото туптене в гърдите се предава на мускулните клетки на миокарда чрез електричен импулс, който възниква спонтанно в дясното предсърдие и по нервни влакна се предава чак до върха на сърцето. Макар и сърдечният ритъм понякога да ни предава, и да е прекалено податлив на силните емоции, той може да бъде и забележително независим – възможно е да се долови от няколко минути до половин час след настъпване на смъртта.


Възбудно-проводна система на сърцето

Сърцето е изградено от две предсърдия и две камери – по едни в дясно и в ляво. Възбудният импулс възниква в особена структура, наречена синусов възел, който е разположен в дясно предсърдие. Възникналият там импулс се разпространява като вълна до двете предсърдия по три основни снопа, предизвиквайки мускулно съкращение по пътя си. Така той достига до следващата структура – АV възела (атриовентрикуларен) или на прехода между предсърдията и камерите, разположен в долната част на междупредсърдната преграда. Там възбудният импулс леко се забавя, след което продължава по пътя си. Той представлява снопа на Хис, който се разделя на ляво и дясно бедро, като дясното отива към дясна камера, а лявото към лява камера. Бедрото за лявата камера се разделя на предно и задно клонче, влакната на Хис се разпространяват измежду клетките на миокарда като мрежа на Пуркиние.



Именно нарушенията в провеждането по влакната на Хис могат да станат причина за бедрен блок.


Бедрен блок – какво следва от това?

При промени или разрушаване на някое от двете бедра на снопа на Хис има нарушено или липсващо предаване на възбуден импулс към съответната камера на сърцето. Съответно това смущава електрическото активиране на засегнатата камера. Тя не се съкращава навреме, а до нея достигат съкратителен импулс със закъснение, предаден от другата камера, едва след като нейните мускулни влакна вече са се съкратили.


Всяко възбуждане и съкращение на мускулната клетка в миокарда се последва от период на релаксация. Забавеното съкращение на камерата води до нарушения и в нейната релаксация.


Видове бедрен блок

Електрокардиограмата е основен съюзник в регистрирането на ритъмно-проводните нарушения. Отклоненията в нея насочват лекаря към това за какъв блок се касае.


Последователното възбуждане и отпускане на камерите на сърцето създава колебания в правата линия, известни като камерен комплекс. Неговото удължаване по времетраене, както и деформирането му са важен критерий. Според степента на удължаването му бедреният блок се подразделя на пълен и непълен.


Бедреният блок може да бъде още постоянен така и интермитентен – появяващ се от време на време, преходен.


Разбира се, в зависимост от засегнатото бедро, той може да бъде ляв или десен.

 

  • Ляв бедрен блок

Той не е обичайна находка за хората със здрави сърца. Обикновено той се появява при хора, при които лявата камера на сърцето е тенсионно или обемно обременена. Това се случва при артериална хипертония, пороци на аортната клапа и др.  Възможна причина са и исхемичната болест на сърцето, миокардити, кардиомиопатии, идиопатична фиброза и др.


Както обременяващите причини, така и другите водят то изменения в структурата на миокарда – било то хипертрофия, дилатация или пък поява на фиброза. При всички положения това смущава предаването на импулса за съкращение.


Настрана от структурните изменения, за възникване на ляв бедрен блок може да има и функционални причини. Такива са хиперкалиемията (високите нива на калий), която може да доведе до потискане на проводимостта в системата на Хис-Пуркиние и по този начин да причини бедрен блок. Камерната тахикардия пък може да имитира наличието на такъв.

 

  • Десен бедрен блок

За разлика от левия, този нерядко е нормална находка и при напълно здрави хора, дори и при деца – особено непълният десен бедрен блок.


Когато има подлежаща причина, то тя е свързана с тенсинно или обемно обременяване на дясна камера – каквото има при белодробна хипертония. Дясната камера има слаби компенсаторни възможности и обременяването ѝ за продължителен период от време бързо довежда до дилатация.

 

Структурните изменения могат да произхождат от остър инфаркт на миокарда или отново – от идиопатична фиброза.


Пейсмейкър – има ли роля в бедрените блокове?

Индикациите за поставянето му включват високостепенна брадикардия, синдром на болния синусов възел, пълен AV-блок или пък AV-блок II степен тип Mobitz и бедрен блок, когато той е бифасцикуларен – т.е. например десен бедрен блок, съчетан с ляв преден фасцикуларен или пък двустранен бедрен блок.